Managing People in Changing Context - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Managing People in Changing Context som nettkurs. Kurset gir en forståelse for de viktige emnene som er knyttet til lederskap og endring i moderne organisasjonsomgivelser.

Innhold:
Målet med kurset er å gi ledere praktiske råd, rammeverk og verktøy som kan hjelpe dem å lede endringene mer effektivt i den globale økonomien. Kurset utnytter kunnskap fra et bredt spekter av områder, deriblant organisasjonsatferd, styring av menneskelige ressurser, markedsføring, IT, økonomi, strategi og drift, og det fokuserer på ledelsens og lederskapets natur, individuell atferd, motivasjon og engasjement i organisasjoner, utforming av moderne organisasjoner og ledelse i internasjonale organisasjoner og kulturer.

Det ser også nærmere på ledelse og lederskap i tilknytning til bedrifters omdømme, merkevarer og samfunnsansvar, ledelse av kunnskapsbaserte virksomheter, de teknologiske endringene i nye organisasjonsformer og ledelse i skiftende kulturer.

Managing People in Changing Context består av følgende tema:
• En innføring i ledelse av mennesker i skiftende omgivelser
• Ledelse, ledere og deres arbeid - karakteristika
• Ledelse i et individ-organisasjon-perspektiv
• Ledelse i et organisasjonsperspektiv
• Ledelse i et internasjonalt perspektiv
• Personalledelse i et bedriftsperspektiv
• Personalledelse i et kunnskapsperspektiv
• Personalledelse i et teknologisk perspektiv
• Endringsledelse

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Managing People in Changing Context

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Elektronisk pensum
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen