Kurs i organisasjonskultur og endringsledelse i Akershus

Organisasjoner og bedrifter er dynamiske og har behov for å fornye og endre seg. Vi mennesker er glad i å gjøre ting på den måten vi alltid har gjort det, og endringsledelse er utfordrende og sensitivt. Her finner du kurs som gir deg kompetanse og verktøy for effektiv organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Be different - om kulturbygging. - Foredrag

Vi tilbyr foredraget Be different - om kulturbygging. Et foredrag om kulturbygging. En sterk og velfungerende bedriftskultur er dagens og fremtidens konkurransefortrinn! Kulturen er organisasjonens personlighet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker Avtales kr

Snuoperasjoner for bedrifter

Vi tilbyr kurs i snuoperasjoner for bedrifter. Den beste løsningen er å ha en organisasjon som er i stand til å endre seg og tilpasse seg endrede rammebetingelser. Turnaround har kapasitet og kunnskap som skal til for å veilede deg gjennom overgangsfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker Avtales kr

Effektivisering av ledelsessystemet for bedre måloppnåelse

Mange organisasjoner ønsker at deres ledelsessystem i større grad er tilpasset organisasjonens behov og utvikling. Flere opplever at det er lettere å legge til et dokument enn å trekke fra, og en konsekvens er et ledelsessystem som er for omfangsrikt, uoversiktlig og lite helhetlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 20.08.2024 3 dager20.08.2024 5.900 kr

Bærekraft

Kurs i Bærekraft tar for seg sentrale problemstilliger og muligheter innen bærekraftsområdet. Kursdeltakerne kan forvente seg gode faglige innlegg, mulighet til å jobbe med konkrete tema fra eget bedriftsståsted, og introduksjon til verktøy og metoder de kan ta med seg inn i egen virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag

Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Vi tilbyr kurs i revisjonsledelse (Auditor / Lead Auditor). Benytt anledningen til å utvide din kompetanse og oppnå sertifisering som revisor /revisjonsleder. KRN Academy tilbyr kompetente og engasjerte kursledere som legger til rette for effektiv kursgjennomføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 26.08.2024 (+2) 4 dager26.08.2024 (+2) fra 18.800 kr

Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert studie om inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft. Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft gir deg kunnskap om verdien av kulturmangfold og hvordan mangfold kan være en positiv kilde til kreativitet, innovasjon og konkurransekraft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 24 mnd på å gje... 15.300 kr

Organisasjon og ledelse - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert studie i organisasjon og ledelse. I emnet Organisasjon og ledelse gis det en generell innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell arbeidsledelse. Det drøftes grundig ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 12 mnd på å gje... 7.800 kr

Organisasjon, ledelse og kvalitet - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert studie i organisasjon, ledelse og kvalitet. Kurset gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene og perspektivene innen organisasjonsteorien, men spesiell vekt på prosessperspektivet. Kurset gir både en organisasjonsteoretisk ramme og en praktisk tilnærming til temaet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 6 mnd på å gjen... 8.900 kr

Organisasjonspsykologi - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert studie i organisasjonspsykologi. Kurset organisasjonspsykologi gir en fordypning og forståelse for problematikk knyttet til ledelse og organisasjon. Du får en grunnleggende innføring i ledelsesteorier og sentrale deler av organisasjonspsykologien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 6 mnd på å gjen... 6.800 kr

Digitalt sertifiseringskurs i turnusplanlegging

Vi tilbyr et 4 dagers digitalt sertifiseringskurs i turnusplanlegging. Bli en «super-turnusplanlegger og delta videre i et nettverk av andre med spisskompetanse på feltet

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager 8.500 kr

Endringsledelse - digital gjennomføring

Vi tilbyr kurs i endringsledelse. Modulbasert mellomlederutdanning på høyskolenivå, et praktisk rettet kurs. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Universitetet i Agder. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitets-/høyskolesystemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager Fra 7.500 kr

Ledelse og organisering - digital gjennomføring

Vi tilbyr ledelse og organisering - digital gjennomføring. Faglig innhold på bachelornivå. Modulen gjennomføres i bolker på 2 + 2 kursdager, med en avsluttende eksamen for de som ønsker det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager Fra 7.500 kr

Ledelsesteorier i praksis - digital gjennomføring

Vi tilbyr Ledelsesteorier i praksis - digital gjennomføring. Faglig innhold på bachelornivå. Modulen gjennomføres i bolker på 2 + 2 kursdager, med en avsluttende eksamen for de som ønsker det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager Fra 7.500 kr

Organisasjonskultur og arbeidsmiljø - digital gjennomføring

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager Fra 7.500 kr

Relasjonsledelse og samarbeid - digital gjennomføring

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager Fra 7.500 kr

Team og teamutvikling - digital gjennomføring

Vi tilbyr kurs i team og teamutvikling. Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager Fra 7.500 kr

Change Management Foundation - virtual

We provide virtual course about Change Management Foundation. The Change Management Foundation course provides participants with a basic but solid grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.10.2024 3 days21.10.2024 17.900 kr

Change Management Foundation and Pracitioner Combined - virtual

We provide virtual course about Change Management Foundation and Pracitioner Combined. The Change Management Practitioner course provides participants with a thorough grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.10.2024 5 days21.10.2024 27.900 kr

Change Management Practitioner - virtual

We provide virtual course about Change Management Practitioner. The Change Management Practitioner course provides participants with a thorough grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.10.2024 2 days24.10.2024 17.900 kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>