Be different - om kulturbygging. - ForedragSted: Akershus, Asker
Akershus
Type:Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: Avtales

Et foredrag om kulturbygging. En sterk og velfungerende bedriftskultur er dagens og fremtidens konkurransefortrinn! Kulturen er organisasjonens personlighet.

Her kommer jeg inn på hva som bygger kultur, hva gjør kulturen med oss og kundene våre, kjerneverdeier, hvordan stemmer kundenes tilbakemeldinger overens med hva vi selv mener vi står for, prosess for kulturbygging, eksempler på tiltak og arenaer som bygger kultur og viktige suksesskriterier. Tør vi være unike?