Innovasjonskurs i Akershus

I kategorien innovasjon finner du kurs for nytenkning og innovasjon. Temaer som forandring, kreativitet og nyskapning er blitt en stadig viktigere del av leder- og organisasjonsutviklingsprogrammer. Ta kontakt hvis du ikke finner noe som passer for deg.

International Summer School SISS 2024

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute invites to International Summer School SISS 2024. The main goals of the International Summer School SISS 2024 are writing a scientific article or book chapter for publishing or making a scientific or pragmatic project and preparing for presentation at a Summit.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 27.06.2024 9 dager27.06.2024

Social Entrepreneur School IBS New Classes

The Social Entrepreneur School IBS is an Executive Business Education specialized on Social Entrepreneurship, Innovation Management and Service Vision Management. The Social Entrepreneur School IBS is a 20 weeks full time program covering:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 20 lessons a 3 hours 69.000 kr

Studiekurs i innovation management

Kurset fokuserer på å aktivt utvikle lederegenskaper som fremmer innovasjonsprosessen. Kurset inngår også som andre del av et tretrinnsopplegg i sosialt entreprenørskap. Første del er Studiekurs i sosialt entreprenørskap SE-02-A, tredje del er Studiekurs i Service Vision Management SV-02-A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 7 leksjoner a 3 timer 24.150 kr

Studiekurs i sosialt entreprenørskap

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 5 leksjoner a 3 timer 17.250 kr

Kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet

Vi tilbyr kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 Etter kurset skal du ha bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 5.900 kr

Snuoperasjoner for bedrifter

Vi tilbyr kurs i snuoperasjoner for bedrifter. Den beste løsningen er å ha en organisasjon som er i stand til å endre seg og tilpasse seg endrede rammebetingelser. Turnaround har kapasitet og kunnskap som skal til for å veilede deg gjennom overgangsfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker Avtales kr

Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse

Vi tilbyr digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse. Bedrifter som lykkes over tid med innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standarden for innovasjonsledelse, ISO 56002, er til god hjelp for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med ledelse av innovasjonsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 1 dag07.05.2024 5.400 kr

Hvordan bygge autonome team - webinar

Vi tilbyr kurs i innovasjon som webinar. En forutsetning for å drive vellykket forretningsutvikling, er at kundene både ønsker og er villige til å betale for de produktene og tjenestene bedriften utvikler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 599 kr

Maskinlæring for ledere - Muligheter og fallgruver - webinar

Vi tilbyr kurs i innovasjon som webinar. Uttrykk som maskinlæring, optimalisering, kunstig intelligens og roboter er veldig populære for tiden. Men hva betyr egentlig disse begrepene? Hvilke problemer er det teknologiene skal løse? Hva trenger en leder å vite?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 599 kr

92nd SUMMIT - Emerging issues in social entrepreneurship

SUMMIT TOPIC: Promotion Ceremony: Honorary Affiliated Scientific Fellow - Certificate Ceremony & Graduation Ceremony - Summarizing Honorary Affiliated Scientific - Fellow Four Years Program - Keynote Speakers

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer

Sosialentreprenørskolen - Bedriftsinternt

Sosialentreprenørskolen INS er det første og eneste organiserte opplæringstilbud i sosialt entreprenørskap rettet mot både teoretikere og praktikere i faget sosialt entreprenørskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 20 leksjoner a 3 timer fordelt over...

Sosialt entreprenørskap - Bedriftsinternt

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 leksjoner a 3 timer

Studiekurs i innovation management - Bedriftsinternt

Kurset gir økt kunnskap om innovasjonsprosessen, både i eksisterende bedrifter og ved nye virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 7 leksjoner a 3 timer

Studiekurs i sosialt entreprenørskap - Bedriftsinternt

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 leksjoner a 3 timer

Co-creation - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs i Co-creation. Kurset handler om en annerledes måte å innovere på. Emnet viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18 måneder 11.950 kr

Innovasjon og bærekraft - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs om innovasjon og bærekraft Med utgangspunkt i bærekraftsmålene vil emnet se på hvordan bærekraft kan benyttes som en viktig driver for innovasjon og hvordan innovasjon vil være nødvendig for å oppnå bærekraft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18 måneder 11.950 kr

Kreativitet, innovasjon og nyskapning - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i kreativitet, innovasjon og nyskapning. Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner. Kreativitet, innovasjon og nyskapning gir deg innsikt i faktorer som fremmer og hemmer kreativitet i individ, i team og i organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18 måneder 11.950 kr

Læring, kreativitet og innovasjon - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs om læring, kreativitet og innovasjon. I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18 måneder 22.200 kr

Veikart 2030 for SMB-bedrifter - Workshop modul 1

Veien mot 2030 kan fortone seg krevende. I en serie på 3 Digitale Workshops, er målet for den første at dere skal kartlegge nåværende og ønsket fremtidig posisjon i markedet. Deretter skal dere kartlegge hvilke ressurser som er nødvendig for å nå fremtidige mål.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 måneder 9900 kr

Veikart 2030 for SMB-bedrifter - Workshop modul 2

For Workshop nummer 2 under temaet “Roadmap 2030 - en krevende vei mot 2030” er målet å kartlegge lønnsomhet for ulike aktivitetsområder, og prosesser innenfor hvert område. Dette for å sikre at man ikke satser på aktiviteter som i fremtiden vil være truet av dårlig lønnsomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 måneder 11900 kr

Veikart 2030 for SMB-bedrifter - Workshop modul 3

For Workshop nummer 3 under temaet “Roadmap 2030 - en krevende vei mot 2030” er målet å kartlegge fremtidige krav og hvilke ressurser som kreves for ulike aktivitetsområder, og prosesser innenfor hvert område.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 måneder 11900 kr

Veivalg mot 2030 - Digital lunsj 11:30-12:30

Veien mot 2030 kan fortone seg krevende. Vi starter nå en serie korte webinar i lunstid om veien for SMB-bedrifter inn i det grønne skiftet. Vi inviterer til å bli med på en reise der vi jakter på lønnsomhet for deltakerne i en uoversiktlig framtid, men der vi sammen finner fram til gode løsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 (+2) 1 time25.04.2024 (+2) 0,00 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 time 30.04.2024 0,00 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2024 1 time 02.05.2024 0,00 kr

 |  1 2   |  Neste side >>