Innovasjon og bærekraft - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 11.950

Vi tilbyr nettbasert kurs om innovasjon og bærekraft Med utgangspunkt i bærekraftsmålene vil emnet se på hvordan bærekraft kan benyttes som en viktig driver for innovasjon og hvordan innovasjon vil være nødvendig for å oppnå bærekraft.

Beskrivelse:
Basert på FNs bærekraftsmål og nødvendigheten av å integrere bærekraft i forretningsprosesser, vil dette emnet se på hvordan organisasjoner (offentlige og private) kan få til innovasjon på en effektiv og etisk måte.

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene vil emnet se på hvordan bærekraft kan benyttes som en viktig driver for innovasjon og hvordan innovasjon vil være nødvendig for å oppnå bærekraft.

Emnet tar opp grunnleggende forståelser av bærekraftig utvikling og av innovasjon og vil diskutere hvordan begge deler kan oppnås i praksis. I tillegg til bakenforliggende teorier vil emnet gå gjennomgå de praktiske stegene i utvikling av innovasjoner. Områder som material- og energibruk, gjenbruk, sirkulær økonomi, teknologisk utvikling, og ulike miljøutfordringer kan skape nye muligheter.

Emnet vil ta opp spesifikke varegrupper som plast, klær, energi og mat. Emnet vil omfatte rollen myndigheter, media, forbrukere, frivillige organisasjoner og finans spiller for å stimulere til innovasjon og bærekraft.

Læringsutbytte
Du får kunnskap om hva innovasjoner er og om innovasjonsteori, samthvordan begrepene «bærekraftig utvikling» og «bærekraft» har utviklet seg historisk og teoretisk.

Du får kunnskap om innovasjonsverktøy og hvordan bærekraft kan innlemmes i slike.

Du får kunnskap om ulike verktøy for å måle bærekraft samt FNs bærekraftsmål i seg selv og relatert til innovasjon.

Du får kunnskap om innovasjoner som er utviklet med tanke på bærekraftig utvikling, innovasjoner som er bærekraftige, rollen ulike interessenter og aktører kan spille for innovasjoner og for bærekraftig utvikling og eksempler på produkter, materialer og energikilder med spesielle fordeler eller ulemper knyttet til innovasjon og bærekraft.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å se innovasjon og bærekraft i sammenheng.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å bruke verktøy for utvikling av innovasjoner, måling av bærekraft i innovasjoner og utvikling av bærekraftige innovasjoner.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å se innovasjon og bærekraft i sammenheng, samt å identifisere hvilke muligheter ulike roller har til å fremme bærekraftig utvikling og innovasjoner og gjerne begge i sammenheng.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs om innovasjon og bærekraft

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Hjemmeeksamen