Sosialentreprenørskolen - BedriftsinterntSted: Hele landet, Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 20 leksjoner a 3 timer fordelt over 20 uker

Sosialentreprenørskolen INS er det første og eneste organiserte opplæringstilbud i sosialt entreprenørskap rettet mot både teoretikere og praktikere i faget sosialt entreprenørskap.

Sosialentreprenørskolen INS omfatter en opplæring som dekker interessante og relevante fagområder i sosialt entreprenørskap. Omfanget er 20 leksjoner (tilsvarende 20 uker) fordelt på tre trinn og omfatter teori – analyse - display – action. Etter gjennomført og godkjent opplæring har deltakeren oppnådd økt realkompetanse som sosialentreprenør.

Sosialentreprenørskolen gir deltakeren økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosess, både i eksisterende og nye bedrifter, organisasjoner og i offentlig virksomhet. Sosialentreprenørskolen har for øvrig til hensikt å formidle kunnskaper og holdninger som både er relevante og nødvendige i verdiskapningen i en moderne bedrift og organisasjon. Sosialentreprenørskolen passer godt for sosialentreprenører, arbeidsledere, avdelingsledere, bedriftsrådgivere, veiledere, praktikere, frivillige, gründere, nyetablerere, tillitsvalgte og enhver annen som ønsker en moderne opplæring i et nytt og fremtidsrettet fagområde. Også ansatte i offentlige virksomheter vil kunne ha stor nytte av Sosialentreprenørskolen, også som et svært relevant etterutdanningstilbud.

Kursinnhold:
- Trinn 1, Studiekurs i sosialt entreprenørskap.
- Trinn 2, Studiekurs i innovation management.
- Trinn 3, Studiekurs i service vision management

Metode: Opplæringen er basert på næringslivspedagogiske voksenopplærings- prinsipper med høy grad av deltakeraktivitet omfattende forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltaker- aktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Innovasjon og entreprenørskap som tema står sentralt i all opplæring. Arbeid med CASE eller eget prosjekt.

Målgruppe for kurset

Selektive, bedriftsinterne/åpne grupper, maks 20 deltakere pr. gruppe. Personlig egnethet: interesse for å jobbe teoretisk med praktiske og faglige/bedriftsrelevante problemstillinger innenfor fagområdet.

Kursmateriell

Forelesningene støttes av Power Point, kursbøker, kompendier og case. Det meste av pensumet er på norsk, noe er på engelsk.

Eksamen / sertifisering

Opplæringen gir realkompetanse. Ved gjennomført opplæring tildeles Diplom og Sosialentreprenør Glasstatuetten.