Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute Excellence in Science and Education er et privat og uavhengig vitenskapsinstitutt. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute har mer enn 35 kurs på alle nivåer og fireårig vitenskapsprogram: Affiliated Honorary Research Fellow. Instituttet er organisert i tre avdelinger: internasjonal uavhengig Vitenskap, Utdanning, Kultur. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute`s internasjonale universitetsnettverk omfatter ti topp universiteter i syv land på fire kontinenter og har ca. 85 000 studenter og 20 000 vitenskapelig personale. Mer enn 1000 kursdeltakere og studenter deltar i undervisningen på organiserte forelesninger hvert år, de fleste i utlandet.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute organiserer Stormøte i sosialt entreprenørskap (Summit on Emerging Issues in Social Entrepreneurship Worldwide), en vitenskapsbasert og åpen seminarrekke spesialisert på innovasjon, entreprenørskap og sosialt entreprenørskap. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute organiserer vitenskapelig Exchange programs og Internship programs for studenter og vitenskapelig personale, nasjonalt og internasjonalt. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute`s direktør eier og forvalter Stormøtefondet som bevilger økonomisk bidrag til ubemidlede eller spesielt talentfulle søkere i sammenheng med deres vitenskapelige eller pragmatiske streben.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute utgir vitenskapelige skrifter på eget navn: Sandal Institute. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute gir kursdeltakere, studenter og vitenskapspersoner full tilgang til alle aktiviteter ved instituttet uavhengig av rase, farge, kjønn, religion, alder, uførhet, sivilstatus, seksuell orientering eller nasjonal opprinnelse. Noen studiekurs og programmer har opptakskrav. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute er grunnlagt av, eies og ledes av Jan-Urban Sandal. Jan-Urban Sandal er Doktor, professor, æres-professor og innehar lærestol i innovasjon og sosialt entreprenørskap.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

94th SUMMIT - Emerging issues in social entrepreneurship

Promotion Ceremony: Honorary Affiliated Scientific Fellow Certificate Ceremony & Graduation Ceremony Summarizing Honorary Affiliated Scientific Fellow Four Years Program Keynote Speaker

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer  

Documentation, exhibition and museum science

The course provides increased knowledge of the scientific process.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 6 weeks  

Honorary research fellow

Affiliated Honorary Research Fellow er et utviklingsløp med varighet på 160 uker eller 4 år hvor deltakernes egne vitenskapsprosesser står i fokus og hvor gjennomført løp gir vitenskapelig realkompetanse.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 160 uker eller 4 år  

Hva er vitenskap

Kurset gir økt kunnskap om vitenskapsprosessen. En rekke relevante og interessante problemstillinger tas opp på kurset. Hva skiller vitenskapen fra forskning og hva kreves av den vitenskapelige prosess? Hvilke utfordringer og hindringer står individet ovenfor i vitenskapsprosessen?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 leksjoner a 3 timer 13.800 kr  
Lørenskog Lørenskog 3 leksjoner a 3 timer 13.800 kr  

International Study Course in Service Management

The study course gives extended knowledge about service management, both in businesses and start-ups.

Sted Dato Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 8 leksjoner a 3 timer  

International Summer School SISS 2024

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute invites to International Summer School SISS 2024. The main goals of the International Summer School SISS 2024 are writing a scientific article or book chapter for publishing or making a scientific or pragmatic project and preparing for presentation at a Summit.

Sted Dato Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 27.06.2024 9 dager27.06.2024  

Logistikkoperatørskolen INS

Teorikursets primære hensikt er å gi deltakerne en moderne og relevant opplæring i logistikkfaget. Kurset kan være et skritt på veien til å oppnå fagbrev i logistikkfaget (§ 3.5). Yrkestittelen er logistikkoperatør.

Sted Dato Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 24 leksjoner a 3 timer. 2 skriftlig... 36.900 kr  
Oslo Oslo 24 leksjoner a 3 timer. 2 skriftlig... 36.900 kr  

Logistikkoperatørskolen INS - Bedrfiftsinternt

Teorikursets primære hensikt er å gi deltakerne en moderne og relevant opplæring i logistikkfaget. Kurset kan være et skritt på veien til å oppnå fagbrev i logistikkfaget (§ 3.5). Yrkestittelen er logistikkoperatør.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 24 leksjoner a 3 timer. 2 skriftlig... avtales kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>