Honorary research fellowSted: Hele landet, Tilbys i hele Norge på forespørsel
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Opptak fortløpende etter godkjent søknad og opptakssamtale
Varighet: 160 uker eller 4 år

Affiliated Honorary Research Fellow er et utviklingsløp med varighet på 160 uker eller 4 år hvor deltakernes egne vitenskapsprosesser står i fokus og hvor gjennomført løp gir vitenskapelig realkompetanse.

Kursinnhold:

4 vitenskapsartikler, fulltekst, akademisk publisert, en monografi ca. 150 sider basert på artiklene, 20 uker (tilsvarende 20 leksjoner) fagorientert kurs med godkjent resultat, 10 uker (tilsvarende 10 leksjoner) vitenskap- og metodekurs med godkjent resultat, 2 uker gjesteforelesning og 2 uker vitenskapsperiode ved godkjent internasjonalt universitet eller institutt tilsluttet Fil Dr. Jan-U. Sandal Institute Global Network, aktiv deltakelse på Stormøtene, Fellow presentasjon og prosjektpresentasjon på et Stormøte, levere bilde og utvikle tekst til instituttets hjemmeside med oversikt over prosjekt, publikasjoner og personpresentasjon.

Metode:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, utveksling, utviklingssamtaler og individuelt arbeid. Honorary Research Fellow er selv ansvarlig for å drive sitt vitenskapsprosjekt.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
Minst en gang som Key Note Speaker på et Stormøte, en vitenskapelig artikkel publisert i akademisk internasjonalt tidsskrift el. tilsvarende, ha et eget vitenskapsprosjekt, godkjent søknad om opptak samt opptakssamtale.

Eksamen / sertifisering

Gjennomført løp gir vitenskapelig realkompetanse.