Læring, kreativitet og innovasjon - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Vi tilbyr kurs i læring, kreativitet og innovasjon som nettkurs. I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv.

Beskrivelse:
Metoder og teknikker som legger til rette for kreativitet og innovasjon blir drøftet og analysert. Eksempler hentet fra casestudier av kreativitets- og innovasjonsprosesser innenfor ulike virksomheter vil bli diskutert og det blir satt fokus på hvordan du etter endt studie kan legge til rette for kreativitet hos andre. I dette emnet setter vi gruppeperspektivet i fokus. Videre vil du vil lære om hvordan vi lærer og utvikler oss i samsvar med omgivelser og menneskene rundt oss.

I dette emnet får du mulighet til å lære hvordan:
• Man gjennomfører en innovasjonsprosess
• Får en gruppe til å bli kreativ
• Vi kan bruke verktøy til å utvikle ideer
• Vi kan teste ideer hos kunder
• Bli prosessledere og hvorfor alt dette er aktuelt i en kreativ og innovativ prosess

Læringsutbytte:
Etter å ha fullført dette emnet vil du ha grunnleggende kunnskaper om begrepene læring, kreativitet og innovasjon. Du kan tilrettelegge for læring, kreativitet og innovasjon med verktøy og aktiviteter og du kan anvende ulike modeller, metoder, og verktøy for å tilrettelegge for kreativitet og innovasjon i utdanning og/eller arbeidsliv.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kompendier
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen - varighet 3 døgn