Energiledelse - ISO 50001 - nettkursKursarrangør: DNV Business Assurance
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 4.990

Vi tilbyr kurs i energiledelse - ISO 50001. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.

Innhold:
Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i standarden for energiledelse, ISO 50001:2018. Energiledelse dreier seg om samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.

Agenda:
• Hva et ledelsessystem for energi innebærer
• Viktige prinsipper for energiledelse
• Hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
• Hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
• Bli kjent med og forstå kravene i standarden
• Hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)

Målgruppe for kurset:
Kurset passer personer som ønsker å sette fokus på og kartlegge energibruken i sin virksomhet, og bedrifter som jobber etter ISO 50001 i dag.