Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 14.900
Neste kurs: 24.01.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr elektroinstallatørprøven - forberedende kurs - webinar. På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne være bevisste på hva det vil si å forestå, samt at de skal ha fått mange nyttige tips med tanke på hva de bør vektlegge på installatørprøven. Hovedmålet er å oppnå best mulig forutsetning for å bestå elektroinstallatørprøven.

Kursinnhold:
• Installatørens rolle og ansvar
• El-sikkerhetsbegrepet
• Informasjon om kvalifiserende prøve og elektroinstallatørprøven
• Risikovurdering
• Valg av løsninger
• Kontroll av prosjekteringsunderlag

Gjennomgang av tidligere prøver:
• Hvordan besvare delspørsmål
• Hvordan formulere seg
• Hvordan disponere tiden
• Dokumentasjon: som tegninger, skisser, underlag etc.

De viktigste forskriftene:
• Internkontrollforskriften
• FSE
• FEK
• FEL
• FEF

Andre forskrifter og normer som er aktuelle:
• NEK 400
• FM (NEK EN 60204-1)
• FEU (NEK 439)

Målgruppe for kurset:
Personell som er kvalifisert til å avlegge elektroinstallatørprøven. Kurset er også godt egnet for ingeniører, installatører, teknikere og andre som ønsker å få en faglig oppdatering.

Kursmateriell:
Du må ha med deg normen NEK 400:2018 på kurset. Du får en utfyllende kursmanual som inneholder IK-forskriften, FEL, FSE, FEF og FEK, samt relevante utdrag fra El-sikkerhet.

Følgende forskrifter kan du laste ned gratis på lovdata.no:
• Internkontrollforskriften
• FSE
• FEK
• FEL
• FEF
• FM
• FEU

Eksamen/sertifisering:
Etter gjennomført kurs bør du jobbe med å løse tidligere eksamensoppgaver. Disse kan sendes til Trainor og vi gir deg en tilbakemelding tilpasset din besvarelsene, med råd og tips til hvordan ting kan forbedres.

Kvalifiserende prøve:
Den kvalifiserende prøven og elektroinstallatørprøven kan gjennomføres hos Trainor. Påmelding til den kvalifiserende prøven skjer direkte til oss, mens påmelding til elektroinstallatørprøven gjøres via Energi Norge.