FSE instruert personellSted: Industri Kollektivet AS
          Telemark, Skien
Kursadresse: Røraskogen 16, 3739 Skien (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: 2.400

Vi tilbyr kurs i FSE instruert personell. Dersom man har ansatt FSE instruert personell sier Sikkerhetsforskriften at de skal gis årlig opplæring autorisert av myndighetene.

Innhold:
Videre skal det også fremvises en skriftlig instruks der man redegjør for omfang og begrensninger av det arbeid som FSE instruert personell kan gjøre.

Denne instruksen skal også inkludere rutiner for hvordan de ansatte bruker deres personlige verneutstyr. All opplæring av FSE instruert personell skal være tilknyttet ett spesifikt anlegg.

I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem. Dette har sammenheng med hvilken risiko feilbetjening kan medføre med tanke på skader både av personell og på det elektriske anlegget. Alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt spenningsførende deler er beskyttet mot berøring, er forhold som påvirker hvem som kan betjene sikringstavlene. Dersom sikringstavlene er beregnet for sakkyndig eller instruert betjening, må virksomheten som bruker tavlene ta hensyn til dette i sitt arbeid med internkontroll.

Elektrisitet er noe man skal stor respekt for og derfor er det også nødvendig at alle som skal jobbe elektriske anlegg får oppdatert kunnskap om nye metoder og teknologi. Hovedansvaret for opplæring av FSE instruert personell hviler hovedsakelig på eier av det elektrisk anlegget. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, slik at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.

I vårt hyggelige kurssenter blir våre kursdeltagere undervist og opplært av erfarne instruktører med god kompetanser på sine områder.

Kurset har flere deler og inneholder:

Del 1 – IP:
• Ansvarsforhold
• Planlegging
• Risikofaktorer
• Strømgjennomgang
• Sikkerhetsfilosofi
• Vern og beskyttelsestiltak
• Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 – Førstehjelp:
• Skadestedsarbeid – varsling
• Sirkulasjonssvikt
• Strømskader
• Bevisstløshet
• Hjerte- lungeredning
• Typiske skader ved Høy og lavspenning

Kursmateriale:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Kursbevis/sertifikat:
En diplom et kursbevis i kortformat vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.