Avstemming i praksis - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: fra 950

Vi tilbyr grunnleggende kurs om avstemming i praksis som nettkurs. Gi medarbeider og / eller nyansatt en innføring i kravene til avstemminger av regnskapet. Målet er å lære hva man må, og bør avstemme, samt hvordan man kan avdekke feil i denne forbindelse.

Vi går igjennom enkelte skjemaer man kan bruke som verktøy i avstemmingsarbeidet slik at man kan se eksempler på utfylling, og hvordan feil kan fremkomme.

Agenda:

Periodiske avstemminger:
• Kundefordringer og leverandørgjeld
• Kasse og bank
• Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift
• Skyldig merverdiavgift

• Avstemminger og dokumentasjon i forbindelse med årsoppgjør
• Vesentlighet

Praktisk gjennomgang av avstemmingsskjemaer:
• Bank
• Skattetrekk
• Arbeidsgiveravgift
• Feriepenger
• Merverdiavgift

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot deg som er ny i regnskapsbransjen og den som kommer som nyansatt i regnskapsbyrå.

Vis flere tilsvarende kurs: