Yellow BeltKursarrangør: Aksena AS
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller ved din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Lær om metodisk definering og gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av Lean Six Sigma

For å nå virksomhetens strategiske mål, må det i regelen gjennomføres målrettede forbedringsprosjekter. Lean Six Sigma (L6S) kan betraktes som de facto standard for gjennomføring av forbedringsprosjekter. L6S beskriver både hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres (verktøy) og roller i arbeidet.

Målsettingen med kurset er:
• Gjøre deg i stand til å være en aktiv og drivende prosjektdeltaker i Lean Six Sigma prosjekter.
• Gjøre deg i stand til å forstå sentrale deler av L6S-prosjektrapporter og delta i arbeidet med å identifisere prosjekter.

Krav til forarbeid:
• At du som deltaker har identifisert et problem i virksomheten som bør løses. Problemet har antakelig flere ukjente og/eller omstridte årsaker og vil fortsatt eksistere om 6 måneder om ingen tar tak i det.

Innhold:
• Introduksjon til LEAN og Lean Six Sigma som kjøretøy for å oppnå fremragende operasjon.
• Introduksjon til Lean Six Sigma-metoden (roadmap).
• Introduksjon til storyboard som standardisert prosjektrapport og arbeidsdokument.
• Introduksjon til dataanalyse.
• Introduksjon til prosessanalyse.
• Introduksjon til risikoanalyse.

Verktøy og metoder:
• A3-mal for storyboard (prosjektets arbeidsdokument og rapport)
• Problembeskrivelsen
• Kommunikasjonsplan
• SIPOC (Overordnet prosesskartlegging)
• Fiskebeinsdiagram (rotårsaksanalyse)
• Histogram, Individuelt kontroll diagram, Paretodiagram
• Prosesskartlegging ved hjelp flytskjemaer
• Brainwriting

Målgruppe for kurset

Deltakere i Lean Six Sigma-forbedringsprosjekter.
Ledere og medarbeidere som ønsker å få en overordnet forståelse av Lean Six Sigma-metoden.

Kursmateriell

Ringperm med fargekopier av presentert materiale.