Prestasjonsledelse - ledertrening med Vidar DavidsenKursarrangør: Vidar Davidsen
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Som leder er det er lett å tro at medarbeiderne dine er utfordringen, men den virkelige utfordringen er at de mangler klarhet i hvilket mål de har, hvilke prioriterte handlinger som fører til målet, og en struktur som holder de konstant på sporet.

Kurset gir dere innsikt og trening i en metode for hvordan dere etablerer en effektiv struktur som holder dere konstant «på sporet»

Dere trenes i en 4 trinns prosess for «excecution» av prioriterte oppgaver:
1 Identifisere og etablere/forsterke fokus på hva som har topp prioritet blant alle viktige op
pgaver
2 Prestasjonsheving gjennom en metode for å identifisere de handlingene (prestasjonsdriverne) som har størst betydning for oppnåelse av resultatmålene
3 Hvordan dere kan forsterke og opprettholde engasjementet i prosessen gjennom gode og strukturerte feedback løsninger
4 Hvordan en disiplineringsprosess sikrer utførelse og forsterker ansvar hos den enkelte for gjennomføring av «commitments».

Målgruppe for kurset

Passer for ledergrupper eller leder med team, som vil trenes i mer effektiv gjennomføring av prioriterte oppgaver i en utfordrende hverdag.
Kurset tilpasses kompleksitet og utfordringer. Kurset kan også inngå i en lengre og dypere ledertreningsprosess.

Uttalelser

Referanser på forespørsel