Vidar Davidsen

Lederutvikling - Teamutvikling - Endringsprosesser
Jeg utvikler ledere, ledergrupper og team. Jeg benytter kun anerkjente metoder for læring og utvikling.

Spesifitetsprinsippet og gjenkjenningsprinsippet er grunnpilarene i all trening og utvikling, enten det er et foredrag, kurs, kickoff, coaching, omstilling eller en langsiktig lederutviklingsprosess som går over år.

Gode team har ledere som utvikler medarbeidere med kompetanse, inspirasjon og kraft til å levere gode prestasjoner hver dag. Når team ikke når målene sine bør vi spørre hvorvidt vi har fokuserte ledere og medarbeidere som samarbeider og kommuniserer effektivt? Preges miljøet av motivasjon, trivsel og tilhørighet? Er bedriftens verdigrunnlag og mål tydelig definert ned til den enkelte medarbeider ? Hvor opptatt er dere som ledere av prestasjonsheving hos enkeltpersoner og team?

Dette er trenbart, det gjelder bare å trene riktig. Fokusering og feedback er to av de viktigste prestasjonsdrivere ledere har i verktøykassen. Min jobb er å bevisstgjøre og sette fart på forbedringsorienterte miljøer gjennom et tett og forpliktende samspill. Sammen utvikler vi menneskene og organisasjonen, og skaper enda bedre prestasjoner og resultater.


Endringsledelse, ledertrening - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i endringsledelse - ledertrening for bedrifter. Kurset tilpasses ledere og mellomledere i organisasjoner som er i, eller på vei inn i en endringsprosess. Spesifikk trening.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Konflikthåndtering, ledertrening - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i konflikthåndtering, ledertrening for bedrifter. Konflikter er ressurstappende, demoraliserende, kulturnedbrytende og reduserer produktivitet og konkurransekraft. Alle bedrifter opplever konflikter, forskjellen ligger i hvordan dere takler konfliktene.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Leder- og lederteamutvikling med Vidar Davidsen

Jeg har ledet prosesser for lederteam på topp- og mellomledernivå i internasjonale miljøer og i ulike norske bedrifter innenfor IT, salg, offshore, logistikk, produksjon, konsulentbransjen, kriminalomsorgen og omsorgssektoren.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Prestasjonsledelse - ledertrening med Vidar Davidsen

Som leder er det er lett å tro at medarbeiderne dine er utfordringen, men den virkelige utfordringen er at de mangler klarhet i hvilket mål de har, hvilke prioriterte handlinger som fører til målet, og en struktur som holder de konstant på sporet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Teamutvikling med Vidar Davidsen - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i teamutvikling med Vidar Davidsen for bedrifter. Teamutvikling foregår som en prosess over tid. En prosess har som mål å påvirke varig endring i adferd og holdninger og er mer dyptgripende enn tradisjonell kurs / seminar tankegang.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr