Endringsledelse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå. Emnet favner både organisasjonsforståelse og lederaspekter ved det å påvirke endring i organisasjoner.

Beskrivelse:
Vi ser på hvorfor endringene på organisasjonsnivå er nødvendige for å møte ulike behov både på samfunnsnivå og individnivå, og hvordan vi har beveget oss fra en mekanisk til en mer organisk organisasjonsstruktur. Kommunikasjon er et vesentlig element i endringsprosesser, både internt og eksternt. Du vil få en innføring i hvordan du kan planlegge og tilrettelegge for god internkommunikasjon.

Endringsledelse består av følgende tema:
• Individnivå
• Personlige endringsprosesser
• Personlig omdømme
• Mellommenneskelig kommunikasjon
• Personlig suksess i endringsprosesser
• Organisasjonsnivå
• Taus kunnskap
• Kunnskapsarbeiderens produktivitet
• Organisatorisk læring
• Samfunnsnivå
• Kunnskapssamfunnet og endring
• Verdiskapningprosesser i kunnskapsøkonomien

Læringsutbytte:
Etter endt emne har du forståelse for og kan tenke kritisk rundt endringsprosesser på samfunns, - organisasjons- og individnivå.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen