Effektiv endringsledelse - bedriftsinterntKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Effektiv endringsledelse er et must for alle ledere. Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til. Det er derfor avgjørende at du får med deg dine medarbeidere dit. Kurset i effektiv endringsledelse er for deg som skal lede og/eller gjennomføre endringsarbeid i virksomheten.

Strukturendringer kan være nokså omfattende, hyppige og dyptgripende i både offentlig og privat sektor. Endringene spenner fra teknologiomlegginger og omorganiseringer til nedbemanning eller nedleggelse. Som leder må du forholde deg til at dette berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess. På kurset Effektiv endringsledelse vil du få verktøy, trening og innsikt i hvordan tilrettelegge for at medarbeidere og organisasjon vil mestre en omorganisering uten at det går ut over entusiasme og produksjon i særlig grad.

“Vi kan ikke endre på hastigheten i den teknologiske utviklingen, derfor bør vi sørge for at vi selv blir raskere til å justere kurs. Fleksibilitet kommer til å bli helt essensielt i arbeidslivet fremover – for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.” Andrew McAfee, Aftenposten 27 des 2015

Læringsmål:
Kurset effektiv endringsledelse vil gi deg økt kompetanse og utvikle din personlig styrke slik at du kan være og fremstå som stødig, troverdig, målrettet, effektiv og ansvarlig leder i endringer og omstillinger.

Innhold:
• Effektiv endringsledelse
• Hvordan tilrettelegge for mestring?
• Troverdighet i krise
• Ditt ansvar som leder
• Hvordan skape trygghet i utrygt terreng?
• Elementer som kan påvirke en omstilling negativt
• Elementer som kan påvirke en omstilling positivt
• Kulturfarer ved omstilling
• Psykologiske forsvarsmekanismer
• Den nødvendige samtale
• Verdiforankring
• Kommunikasjon i endringstider

Målgruppe for kurset:
Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Følg linken til hjemmesiden vår og se under "Referanser"