Effektiv endringsledelse - bedriftsinterntKursarrangør: CoachTeam AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i effektiv endringsledelse for bedrifter. Effektiv endringsledelse spisser dine ferdigheter innen omstillings- og endringsledelse. Effektiv endringsledelse er et must for alle ledere. Endringer og omstillinger skjer hele tiden. Hvordan er det med din endringsevne?

Innhold:
Hvordan lede eller gjennomføre omstillinger og endringer? Når omstillings og endringstrykket treffer de fleste bedrifter i årene som kommer, vil det vi kaller «sannhetens øyeblikk» dukke opp med hensyn til lederskap. Strukturendringer kan være nokså omfattende, hyppige og dyptgripende i både offentlig og privat sektor. Endringene spenner fra teknologiomlegginger og omorganiseringer til nedbemanning eller nedleggelse. Som leder må du forholde deg til at dette berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess.

Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til. Det er derfor avgjørende at du får med deg dine medarbeidere dit. Effektiv endringsledelse kommer som et resultat av en leders evne til å være rollemodell og til å ta lederskap i vanskelige situasjoner - lede i «sannhetens» øyeblikk». Kurset i effektiv endringsledelse er for deg som skal lede og / eller gjennomføre omstillinger og endringer i virksomheten. På kurset vil du få verktøy, trening og innsikt i hvordan tilrettelegge for at medarbeidere og organisasjon vil mestre omstillinger og endringer uten at det går ut over entusiasme og produksjon i særlig grad.

Agenda:
• Effektiv endringsledelse
• Hvordan tilrettelegge for mestring
• Troverdighet i krise
• Ditt ansvar som leder
• Hvordan skape trygghet i utrygt terreng
• Elementer som kan påvirke en omstilling negativt
• Elementer som kan påvirke en omstilling positivt
• Kulturfarer ved omstilling
• Psykologiske forsvarsmekanismer
• Den nødvendige samtale
• Verdiforankring
• Kommunikasjon i endringstider

Læringsmål:
Kurset effektiv endringsledelse vil gi deg økt kompetanse og utvikle din personlig styrke slik at du kan være og fremstå som stødig, troverdig, målrettet, effektiv og ansvarlig leder i endringer og omstillinger.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter