TjenesterKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurset Tjenester. Tjenester er et eget område for universell utforming, som utgjør en viktig del av helheten rundt et godt tilbud, enten det gjelder transport, bank eller omsorgstjenester.

Innhold:
Tjenester er et eget område for universell utforming, som utgjør en viktig del av helheten rundt et godt tilbud, enten det gjelder transport, bank eller omsorgstjenester. Kurset gjennomgår de ulike deler av en prosess for å designe en tjeneste slik at alle har likeverdig tilgang til det som tilbys, opplæring av tjenesteutøvere og krav til ledelsen i en virksomhet som tilbyr tjenester. Noen eksempler fra ulike sektorer gjennomgås også. Kurset omfatter et kurshefte som gjennomgår de enkelte temaene.

Vi holder kurs og foredrag rundt omkring i landet. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde kurs eller et foredrag på din arbeidsplass, om tjenester – ta kontakt med fagansvarlig:

Rudolph Brynn:
Utdanning:
Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i statsvitenskap fra College of Europe i Brugge, Belgia.

Arbeidserfaring:
36 års yrkeserfaring fra blant annet Sosial- og helsedepartementet, EuroPas (konsulentfirma i Brussel, Belgia) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, European Disability Forum (Brussel), Deltasenteret, Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Standard Norge.

Erfaring knyttet til universell utforming:
Har arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming både nasjonalt og internasjonalt siden slutten av 1990-tallet, blant annet gjennom utarbeidelse av veiledninger, kurs, analyse av norsk og europeisk lovgivning, utredninger, foredrag og prosjektarbeid. Dette har omfattet universell utforming på flere områder, blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tjenester, transport og annet. Har utviklet informasjonsportalen reisekjeden.no og vært prosjektleder for ti norske standarder (Norsk Standard) som dekker ulike aspekter av universell utforming, som brukermedvirkning og tjenester.