Holte ByggSøk grunnkurs - nettkursKursarrangør: Holte AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 3.490
Neste kurs: 14.05.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr Holte ByggSøk grunnkurs online. Dette kurset vil gi deg en innføring i bruken av Holte ByggSøk, et heldigitalt system for utarbeidelse og innsending av byggesøknader.

Innhold:
Det kan være krevende å ta i bruk ny programvare. Frustrasjonen kan fort bli stor dersom du ikke helt forstår logikken, hvilket igjen vil spise av dine ressurser. Holte ByggSøk grunnkurs er for deg som har anskaffet deg Holte ByggSøk men ikke kommet skikkelig i gang. Kurset kan også anbefales deg som vurderer å anskaffe løsningen..

Hva er Holte ByggSøk?
Direktoratet for byggkvalitet har hatt sin egen digitale ByggSøk-løsning, denne ble stengt 1. oktober 2020. Holte har, i samarbeid med DiBK, utviklet en ny heldigital søknadsløsning for utarbeidelse og innsending av byggesøknader til kommunen; Holte ByggSøk! Med Holte ByggSøk vil nabovarsel, signering og innsending av søknadene skje via Altinn
– og alle kommunene i Norge kan ta imot søknadene. Som en bonus har vi laget gode valideringsregler i systemet som sørger for at du har god styring over alle prosjektene dine.

Hvem passer kurset for?
Et kurs i Holte ByggSøk er aktuelt for deg som jobber eller ønsker å jobbe med utarbeidelse av byggesøknader i Holte ByggSøk. Det er altså ingen krav om at du benytter systemet i dag, på kursdagen vil alle som ikke har lisens i systemet kunne logge på med kursbrukere. Det er viktig at du har med egen pc!

Kurset gir deg:
Holte ByggSøk grunnkurs er aktuelt for deg som ønsker grunnleggende innføring i hvordan byggesøknaden kan utarbeides i Holte ByggSøk. Kurset passer for deg som er helt fersk eller kun har gjennomført et fåtalls søknader i programmet. Kurset passer også for deg som vurderer å gå til anskaffelse av dette systemet. Kurset vil gjennomføres i et rolig tempo.

Har du allerede benyttet Holte ByggSøk en god stund og har kontroll på grunnfunksjonaliteten, kan du heller vurdere vårt videregående kurs.

Holte ByggSøk grunnkurs gir deg:
Økt trygghet når du skal utarbeide byggesøknader, med fokus på hvordan du kan løse oppgaven i Holte ByggSøk. I tillegg til programvarefunksjonalitet,
vil kurset gi deg oversikt over søknadsprosesser, hva en byggesøknad skal inneholde av informasjon, og en forståelse av hvorfor.

Agenda kl. 10-16:
• Holte ByggSøk – hvordan fungerer det;
• Opprette prosjekter
• Generell bruk og logikk
• Nabovarsling
• Gjennomføringsplan, ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer
• Supplere søknader og andre funksjoner
• Oppgaver: Holte ByggSøk benyttes

Utstyr til kurset
Kurset baserer seg på forelesning og oppgaver, det er derfor viktig at du har med egen pc! Ved nettkurs anbefaler vi at du har to skjermer tilgjengelig.

Det er ingen krav om at du har egen lisens til systemet, på kursdagen vil alle deltakere logge på en egen kursserver.