Lean Six Sigma Black Belt utdannelseKursarrangør: Aksena AS
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller ved din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 16 dager
Pris: Avtales

Vårt mest komplette kurs for personer og virksomheter som ønsker å bli fremragende. Lær om konkrete, helhetlige mekanismer for operativ kontroll og intern forretningsutvikling vha. Lean og Lean Six Sigma.

På dette kurset vil du lære:
1. Hvordan virksomheten kan engasjere alle i utviklingen av operative, strategiske handlingsplaner.
2. Hvordan strategiske handlingsplaner kan implementeres gjennom definerte prosjekt- og linjestrukturer (Lean + Lean Six Sigma).
3. Hvordan definere, gjennomføre og følge opp standardiserte forbedringsprosjekter vha. Lean Six Sigma.
4. Hvordan etablere og utvikle (Lean) strukturer for kontroll og forbedring av prosessene i linjeorganisasjonen.
5. Om viktige mekanismer for god og effektiv prosjekt porteføljestyring.
6. Hvordan Lean og Lean Six Sigma kan implementeres på en god og varig måte.
7. Om koplingen mellom Lean, Lean Six Sigma, Balansert Målstyring og Business Process Management.
8. Hvordan virksomheten bør bruke data for faktabasert kontroll med prosessenes, produktenes og tjenestenes ytelse.
9. Hvordan virksomheten kan standardisere visualisering og analyse av KPI’er for å fatte bedre faktabaserte beslutninger.
10. Om metoden Getting Things Done for personlig effektivitet.
11. Visuell aktivitetsstyring for bedret kontroll og planlegging (i prosjekter og i arbeidsprosesser)

Kurset inkluderer foredrag med ledere i virksomheter som med suksess har implementert Lean og/eller Lean Six Sigma.

Kursets innhold (16 dager):
Kurset har fire moduler. Hver på fire dager. Den første modulen fokuserer på Lean Six Sigma som prosjektmetode for prosessforbedringer. Den andre modulen fokuserer på linje-/avdelingsstrukturer for bedret kontroll og kontinuerlig forbedring. Den tredje modulen handler om konkretisering av virksomhetens prosess for å utvikle virksomhetens strategi. En strategi som så implementeres gjennom strukturer introdusert i modul 1 og 2. Den siste modulen handler om standardisert analyse og visualisering av tall for å fatte bedre beslutninger. Eksterne foredragsholdere fra industrien presenterer erfaringer og caser både i modul 2 og 3.

Målgruppe for kurset

• Ledergrupper i virksomheter med målsetting om å bli fremragende.
• Ledere med ansvar for virksomhetsutvikling (intern forretningsutvikling).
• Ledere med ansvar for operasjonen (operations).
• Prosjekteiere som ønsker å standardisere identifisering, definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter.
• Prosjektledere for «tyngre» forbedringsprosjekter.
• Veiledere for forbedringsprosjekter.
• Personer som skal støtte arbeidet med virksomhetsutvikling/forretningsutvikling.
• Lean-managere, Black Belt-kandidater, Lean-navigatører, Lean-koordinatorer
• Medlemmer i prosjektstyringsgrupper

Kursmateriell

Kursdokumentasjon

• Rath & Strong, Integrated LEAN Six Sigma pocket guide
• Ringperm med kopier av presentert materiale