GRFS - i praktisk anvendelse – i regnskapsforetak - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 time
Pris: fra 3.100

Her får du en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket for et regnskapsforetak og oversikt over hva som må være på plass før virksomheten kan begynne å arbeide med kundens regnskap.

Det fokuseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet opp til både oppdrag og egen virksomhet, uansett selskapsform. Deltagerne vil bli i stand til å utarbeide og vedlikeholde gode rutiner som sikrer etterlevelse av kravene GRFS setter på områdene.

Agenda:
• Forutsetninger for å kunne ta på seg oppdrag
• Rutiner og intern kontroll
• Risikobasert kundekontroll
• Kompetanse
• Taushetsplikt
• Program- og maskinvare, herunder fokus på:
• Sikkerhet
• Beredskapsplan og testing

• Oppdragsavtale og fullmakter
• Avtaleplikt
• Krav til avtalens innhold
• Endringer
• Mislighold
• Fullmakter

• Oppdragsgivers regnskapsmateriell
• Orden og oppbevaring
• Krav om utlevering, herunder fokus på
• Personopplysninger
• Krav til makulering

• Etikk og etisk regelverk

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF/GRFS 7 time

Revisor:
• Annet 7 time

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som vil vite hvordan GRFS setter rammer for og påvirker driften av foretaket