GRFS - Rapportering til oppdragsgiver - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Vi tilbyr kurs i GRFS - rapportering til oppdragsgiver som nettkurs. En av de store fordelene med å bruke en autorisert regnskapsfører, er at oppdragsgiver kan få gode og nyttige rapporter som hjelp i styringen av virksomheten.

Det stilles derfor krav om at regnskapsfører skal utarbeide periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver med den frekvens som følger av oppdragsavtalen. Likevel viser både Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar og Regnskap Norges kvalitetskontroll at mange regnskapsførere ikke utarbeider regnskapsrapporter til oppdragsgiverne i samsvar med det som er avtalt.

I kurset gjennomgås kravene som stilles til regnskapsførers periodiske regnskapsrapportering til oppdragsgiverne. I tillegg får du tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Innhold
• Krav om periodisk regnskapsrapportering til oppdragsgiver
• Særskilte plikter - svakheter i oppdragsgivers interne rutiner, avtale- og lovbrudd
• Innhold i regnskapsrapporteringen
• Oppdragsdokumentasjon
• Erfaringer fra tilsyn og kontroll med regnskapsførere
• Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av periodisk regnskapsrapportering
• Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF/GRFS 1 time

Revisor:
• Annet 1 time

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene og medarbeidere som skal gjennomføre og dokumentere periodisk regnskapsrapportering til oppdragsgiverne.