Ex-områder: sikker adferd - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 1/2 time
Pris: 1.900

Vi tilbyr nettkurs i Ex-områder: sikker adferd. Lær deg om trygt arbeid og opphold i Ex-områder. Med Ex-områder menes områder hvor det finnes gasser og støv som kan eksplodere ved gnist eller flamme.

Målgruppen skal få kjennskap til grunnleggende Ex-teori, Ex-merking og generelle farer i Ex-områder.

Kursinnhold:
• Anlegg hvor det finnes Eksplosjonsfarlige-områder
• Klassifisering av Ex-områder og soneinndeling
• Hva er Ex-utstyr
• Brann- og eksplosjonstrekanten
• Antennelsesprosesser
• Merking av farlige stoffer
• Støveksplosjoner
• Eksplosjonshindrende tiltak
• Ex-beskyttelsesprinsipper og merking
• Statisk elektrisitet
• Risikovurdering og forholdsregler
• Forberedende tiltak og arbeidsutførelse

Målgruppe for kurset:
Personell som arbeider og oppholder seg i Ex-områder, men som ikke har elektrobakgrunn, inkludert Ex-kompetanse.