Employee Relations (S) - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Employee Relations (S) som nettkurs. Employee Relations fokuserer på arbeidsforholdet, konfliktene knyttet til dette forholdet, og prosessene som brukes til å løse disse konfliktene og administrere forholdet.

Innhold:
Et endret verdensbilde med en stadig økende internasjonalisering av markeder har store påvirkninger på et arbeidsforhold. Disse påvirkningene og deres betydning for arbeidstakerforholdet undersøkes grundig dette kurset.

Employee Relations består av følgende tema:
• Arbeidstaker- og arbeidsforholdet
• Arbeidets natur
• Globalisering, multinasjonale selskaper og arbeidstakerforhold
• Den europeiske union
• Myndighetenes rolle
• Demografi, arbeidsstyrken og markedets karakteristika og trender
• Fagforeninger
• Administrere arbeidstakerforholdet
• Prosesser knyttet til arbeidstakerforholdet
• Prosedyrer knyttet til arbeidstakerforholdet

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i Employee Relations

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen/sertifisering:
Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen