Kommunikasjon - bedriftsinterntKursarrangør: Sinius AS
Sted: Vi kommer til din bedrift i Østfold
          Østfold
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kommunikasjonskurs for bedrifter. God kommunikasjon handler om å oppnå den responsen og handlingen du ønsker skal skje fra mottakers side etter at samtalen er over. Tenk mindre på hva du skal si, og mer på hva målet ditt er på kort og lang sikt.

Kursinnhold:
Husk også å bygge tillit og relasjon mens du kommuniserer. De fleste kommuniserer på samme måte til alt og alle, uten å tenke over at det må tilpasses mottaker, situasjon og rammebetingelser. Historien bak og den rollen du har, farger også kommunikasjonen din. Så kommer det an på hvor tydelig du er og hvor mye fokus du har på å avklare forventninger og avgrensninger.

Det gjelder å vite litt om hvordan andre kan oppfatte og misforstå oss, selv om det nødvendigvis ikke yter oss rettferdighet. Ikke for at vi skal forandre oss, men for at vi skal kunne justere litt for oppnå mer av det vi ønsker. Det som vanligvis blokkerer for et godt resultat, er at vi låser oss eller tror at vi er bedre enn andre.

Ikke alle er klar over at vi har holdninger og fordommer som farger kommunikasjonen. Sannsynligvis tolker de fleste både menneskene og situasjonen feil. Vi er kanskje heller ikke klar over hvilken makt vi har til å påvirke resultatet. Kurset er basert på boken "Kommunikasjon - ditt mektigste verktøy" av Grethe Holtan.

Kurset omfatter:
• Forberedelse, gjennomføring og oppfølging
• Bygging av tillit og relasjon
• Tydelighet og avgrensninger
• Lytteratferd og mottakeranalyse
• Avklaring av forventninger
• Spørreteknikker og argumentasjon
• Innvendinger og misforståelser

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kompendium

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis

Vis flere tilsvarende kurs: