Kommunikasjon - bedriftsinterntKursarrangør: Sinius AS
Sted: Vi kommer til din bedrift i Akershus
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kommunikasjonskurs for bedrifter. Kommunikasjon handler om å få til en vellykket overførsel av kunnskap, holdninger og følelser mellom to eller flere personer. Det er med andre ord ikke bare snakk om innhold, informasjon eller fakta.

Kursinnhold:
Måten man kommuniserer på og forståelsen av den andre er like viktig for å få til et godt resultat. Vellykket kommunikasjon skal oppleves som avklarende og gi alle involverte en god følelse. Kommunikasjon handler i stor grad om å skape gode følelser hos de involverte. Man kan være uenige om mange ting, men målet med kommunikasjonen er å bli enige om det man kan bli enige om, og samtidig være så sortert og bevisst at man ikke sårer, provoserer eller ødelegger relasjoner.

For å lykkes med dette må man være bevisst på sin egen måte å være på og uttrykke seg på. Man må trene på å tolke andre, og fokusere på hva intensjonen er. Vi snakker med andre ord om en toveis prosess hvor det foregår gjensidige tilbakemeldinger og tolkninger i et sosialt samspill (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Først må den gode kontakten være der, så kommer budskapet. Målet med din egen kommunikasjon er å oppnå ønsket respons, ikke noe annet.

Kurset omfatter:
• Verbal og ikke-verbal kommunikasjon
• Empatisk kommunikasjon
• Spørreteknikker og argumentasjon
• Innvendinger og misforståelser
• Lytteratferd og mottakeranalyse
• Egenskap og nytteverdi
• Bruk av ros
• Lesing mellom linjene
• Aktiv bruk av magefølelsen
• Kommunikasjonstype og personlighet

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kompendium

Eksamen / sertifisering

Kursbevis