Alt du trenger å vite om personaljusKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Fossekallen Konferansesenter
          Oslo, Lysaker
Kursadresse: Vollsveien 13H, 1366 Lysaker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 26.995

Vi tilbyr kurs i alt du trenger å vite om personaljus. Bli trygg på lover og regler på tre effektive dager. Kurset tilfredsstiller deler av lovpålagt krav om HMS-opplæring for ledere. Få innsikt i reglene om arbeidsmiljø, sykefravær, diskriminering, barsel og ferie.

Kursinnhold:
Lær hvordan du skal utarbeide effektive og korrekte avtaler, og hvordan ta riktige og avgjørende beslutninger i personalsaker. Få nødvendig oppdatering og viktig dybdekunnskap innen alle områder av personaljusen. Det er lagt opp til relevante oppgaver og caseløsninger underveis, slik at du har mulighet til å være delaktig og får en praktisk vinkling på kurset. Juridisk kunnskap og kjennskap til gjeldende krav, lover og regler er svært viktig. Har du ikke den nødvendige kunnskapen kan det gå galt - ofte med store konsekvenser.

Praktisk informasjon:
Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om lovpålagt HMS-opplæring for ledere. Kurset kan også gi godkjente etterutdanningstimer for advokater, revisorer og regnskapsførere.

Læringsutbytte:
• Immaterielle rettigheter
• Oppsigelse, avskjed og godtgjørelse
• Formulere effektive og korrekte avtaler
• Taushetsplikt og bedriftshemmeligheter
• Fleksible lønnspakker og pensjonsforhold
• Overvåking og kontroll av ansattes bruk av IT
• Ansettelseskontrakter og tidsbegrensede kontrakter
• Regler om arbeidsmiljø, sykefravær, diskriminering, barsel og ferie

Fordeler med kurset:
• Bli trygg på personaljusen
• Få praktisk verktøy til videre arbeid
• Bli oppdatert på endringene det siste året
• Kjør en juridisk ryddig ansettelsesprosess
• Diskuter med andre i tilsvarende situasjon


Kursholdere: Marco Lilli og Halvor Haneborg Finne

Marco bistår flere av landets største private arbeidsgivere innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Han har også spisskompetanse på tjenestemannsrett og rådgir jevnlig en rekke departementer, direktorater og store offentlige oppdragsgivere innenfor dette rettsområdet.

Halvor bistår offentlige og private klienter innenfor fagområdene arbeidsrett, offentlig rett og generell kontraktsrett. Han har også erfaring fra domstolen, og særlig kompetanse innenfor tvisteløsning / prosedyre, samt erfaring med strafferett / straffeprosess.

Målgruppe for kurset

Personer som har ansvaret for virksomhetens personalpolitikk, ansettelse av medarbeidere og utarbeidelse av kontrakter, både i privat og offentlig sektor, uavhengig av bransje og nivå.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj