Lager og logistikk kurs i Oslo

Her finner du kurs for lager og logistikk. Du finner kurs for kommunikasjonssystemer, lagerstyring og annet. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner kurset du leter etter, så finner vi det for deg.

Excel for for ansatte innen innkjøp og logistikk

Med vårt Excelkurs får du et spesialutviklet kursinnhold knyttet til Pivot-tabeller og relevante problemstillinger innen innkjøp og logistikk. Lær å bruke excel som et effektivt arbeidsverktøy fra prissammenligning og valutaproblematikk, til prognoser og kobling av data fra flere kilder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 9.900 kr

Fordypning i evalueringsmetoder

Fordypning i evalueringsmetoder - Videregående kurs i tilbudsevaluering Vi har gleden av å lansere et nytt kurs om evalueringsmetoder, hvor du får muligheten til å fordype deg i en av de mest spennende og nyttige delene av tildelingsfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 3 timer 2.900 kr

Forsyningsforskriften - Innkjøpsregler i forsyningssektoren

Når en ny anskaffelsesprosess skal igangsettes, står ovenfor flere strategiske vurderinger og viktige valg knyttet til hvordan konkurransen bør og skal gjennomføres. I dette kurset får du en praktisk gjennomgang av alt du trenger å vite for å bidra til effektive anskaffelser i forsyningssektoren.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 9.900 kr

GDPR for innkjøpere

Velkommen til et kurs som tar for seg hvordan GDPR påvirker innkjøperens arbeidshverdag og hvordan personvernreglene må implementeres i anskaffelsesprosessen: fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.500 kr

Grunnkurs i innkjøp - for innkjøpere i privat næringsliv

Dette er et kurs i grunnkurs i innkjøp - for innkjøpere i privat næringsliv. Kurset gir deg en praktisk gjennomgang av hele innkjøpsprosessen, med fokus på besparelse og gevinstrealisering. Kurset tar også for seg innkjøpsfunksjonens samspill med andre avdelinger internt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 dager 24.000 kr

Grunnkurs i offentlig annskaffelser

Ønsker du grunnleggende kompetanse om gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Grunnkurs i offentlige anskaffelser gir deg en solid kompetanseheving om offentlige innkjøpsprosesser, og gir deg et godt grunnlag på veien mot å bli sertifisert innkjøper. Vil du bli bedre kjent med inn

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 samlinger à 3 dager, vår og høst 24.000 kr

IKT-anskaffelser

Mye usikkerhet og mange spørsmål reiser seg ved inngåelse av IKT-kontrakter. I dette kurset har vi samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg til å unngå feil og mangler ved deres IKT-anskaffelser. Velkommen til kurs i IKT-kontrakter!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 12.500 kr

Innkjøp og prosjektstyring

Innkjøp i prosjekter kan være komplekst og krevende, sammenlignet med tradisjonelle og rutinepregede innkjøp. Ethvert prosjekt har sine unike egenskaper når det kommer til organisering, driftsform -og ikke minst hvordan man utfører innkjøp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 12.500 kr

Innkjøpsforhandlinger - Forhandlingsteknikk

Vårt populære kurs i forhandlingsteknikk gir deg tryggheten du trenger i forhandlingssituasjoner hvor gevinstene kan bli betydelige. Kurset er praktisk rettet og styrker dine forhandlingsferdigheter. Vi garanterer en solid kompetanseheving som vil gi deg suksess i fremtidige forhandlinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager over 2 samlinger 19.990 kr

Kontraktsjus for innkjøpere

Med dette spesialkurset får du innsikt i de mest sentrale juridiske sidene ved kjøpsforhold og juridiske emner som har stor betydning for deg som innkjøper. Målet med kurset er å gi deg et sterkere grunnlag for å beherske sentrale, juridiske problemstillinger som kan oppstå i innkjøpsprosessen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.11.2022 2 dager02.11.2022 12.500 kr

Kurs i innkjøpsanalyser & kategoristyring

Vi tilbyr kurs i innkjøpsanalyser & kategoristyring. I dette kurset lærer du mer om hvordan ulike typer innkjøpsanalyser gir en helhetlig oversikt over innkjøpene som foretas din virksomhet. ?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.11.2022 2 dager23.11.2022 12.500 kr

Leverandør- og kontraktsoppfølging

Kontrakten er signert, hva nå? I dette kurset retter vi fokus mot hva som skjer etter at leverandøren er valgt, og kontrakten er inngått. Her ser vi bla. nærmere på hvordan innkjøpsavdelingen sikrer at leverandøren overholder sine forpliktelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.900 kr

Måling av innkjøp

Det man måler blir man god på. Med måling og rapportering kan innkjøpsavdelingen lettere vise sin resultatoppnåelse ovenfor ledelsen. I dette kurset får du nyttige tips til metoder som som hjelper deg og dine kollegaer å synliggjøre innkjøpsavdelingens bidrag til en positiv bunnlinje i bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.900 kr

Prestasjonsinnkjøp Verdibaserte anskaffelser

Vi tilbyr kurs i prestasjonsinnkjøp Verdibaserte anskaffelser. Velkommen til et helt nytt kurs hvor du lærer å bruke prestasjonsinnkjøp som metode for å balansere kvalitet og pris i kommende innkjøpsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 9.980 kr

SOA Basis - Sertifisering i offentlige anskaffelser

Ønsker du nasjonalt, godkjent sertifisering innen offentlige anskaffelser? Velkommen til et intensivt oppfriskningskurs, basert på fagplanen til Digitaliseringsdirektoratets sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 15.000 kr

SOA bærekraft - sertifisering i offentlig anskaffelser

Vi tilbyr Sertifiseringskurs - SOA bærekraft - Bærekraftige anskaffelser. Ønsker du innkjøpsfaglig kompetanse og inspirasjon til hvordan du kan bidra til et bærekraftig samfunn gjennom dine fremtidige anskaffelsesprosesser?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 15.000 kr

Strategisk innkjøpsledelse

Vi tilbyr kurs i strategisk innkjøpsledelse. For å lykkes med effektiv ressursbruk ved innkjøp kreves det en ledelse som organiseres og tilrettelegger for at gevinster skapes og synliggjøres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.10.2022 2 dager26.10.2022 12.500 kr

Strategisk leverandørutvikling

Kontrakten er signert, hva nå? Strategisk arbeid knyttet til leverandørmarkedet er et viktig bidrag for å sikre tilgang til de ressursene man er avhengig av. Både på kort og lang sikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.900 kr

Studiepoenggivende kurs i logistikk og innkjøp

Ønsker du studiepoeng i innkjøp og logistikk? Med dette kurset får du en introduksjon til grunnleggende elementer innen logistikk og innkjøp sett fra et økonomisk, praktisk og ledelsesperspektiv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 dager - 2 samlinger 26.000 kr

Teknologi-anskaffelser for innkjøpere i privat næringsliv

Innkjøp og anskaffelser innenfor IKT kan være komplekst og et lite feiltrinn på veien, fra behovsavklaring til kontrakt, blir fort en kostbar affære.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 12.500 kr

Tilbudsevaluering praktisk bruk av evalueringsmodeller

Hvor går grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn? De fleste tvister innen offentlige anskaffelser omhandler tilbudsevaluering. Dette kurset gjennomgår reglene for valg av tilbud i offentlige anskaffelser, og viser deg styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.900 kr

Valg av leverandør

Synes du det er vanskelig å vurdere hva du skal legge vekt på ved valg av leverandør? Dette kurset gir deg verdifull kunnskap- og belyser sentrale oppgaver og ansvarsområder i en innkjøpers arbeidshverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 12,500 kr

Økonomistyring for innkjøpere ?

Lyst til å lære mer om kostnadskontroll og lønnsomhet? Økonomistyring handler om planlegging og kontroll av økonomien, samt hvordan man forvalter virksomhetens ressurser på en best, mulig måte. Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 12.500 kr

Basiskurs for innkjøpere

Vi tilbyr basis kurs innkjøpere. Kurset kan gjennomføres både av innkjøpere med erfaring, og av de som ikke har erfaring med innkjøp fra tidligere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Evalueringsmodeller - Bedriftsinternt / grupper

Vi tilbyr kurs i Evalueringsmodeller. Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruver som må unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag Avtales kr

Rammeavtaler - Bedriftsinternt / grupper

Vi tilbyr kurs i rammeavtaler. Kurset viser hvordan rammeavtaler inngås, hvordan man kan utforme avtalene, og hvordan avtalene skal tolkes og anvendes i praksis. Kurset viser også hvordan parallelle rammeavtaler skal utformes, og hvilke krav som gjelder for minikonkurranser og fordelingsnøkler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag Avtales kr

Hvordan gjøre eksport- og produksjonssuksess i Asia Pacific

Kurset «Hvordan gjøre eksport- og produksjonssuksess i AsiaPacific» gir en god innføring i nødvendige forberedelser og kunnskap som vil gjøre det enklere å ha suksess i Asia Pacific.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag fra 5.950 kr

Strategisk logistikkledelse som vekstmotor

Kurset «Strategisk logistikkledelse som vekstmotor» gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag fra 5.950 kr

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Vi tilbyr bachelor i logistikk og Supply Chain Management. Med en bachelorgrad i logistikk og SCM får du ettertraktet kompetanse innen transport, handel og økonomi og kan lage effektive, bærekraftige logistikkløsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 36.100 pr semester kr

Bachelor i strategisk innkjøpsledelse

Vi tilbyr bachelor i strategisk innkjøpsledelse. Innkjøpsledelse er en utdanning som gir deg ettertraktet kunnskap. Med dette får du mange muligheter innen handel både her i Norge og internasjonalt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 36.100 pr semester kr

Fagbrev logistikkfaget - teori til fagprøven

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som logistikkoperatør noe for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, AOF Teams 3, Osl... Oslo 80 timer 23.500 kr
Oslo, AOF Teams 1, Osl... Oslo 80 timer 14.500 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 80 timer 23.500 kr

Fagbrev logistikkfaget videoundervisning - teori til fagprøven

Vi tilbyr fagbrev i logistikkfaget som videoundervisning. Undervisningen vil være hver tirsdag fra kl 17:00 - 21:00. Du logger deg på undervisningen ved å trykke på linken du får på mail fra AOF. Da vil du se læreren og de andre i klassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 80 timer 23.500 kr

Fagbrev - logistikkoperatør intensivkurs

Vi tilbyr intensivkurs til fagbrev som logistikkoperatør. Ta teorikurs (vg3) til fagbrev logistikkoperatør. K2 tilbyr eksamensforberedende kurs (privatist). Du får grunnlag for lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 16.01.2023 1 semester (1 kveld pr uke)16.01.2023 18.900 kr

Grunnkurs i materialsertifikater

Vi tilbyr grunnkurs i materialsertifikater. Er du materialkoordinatorer, innkjøper eller ikke-teknisk personell og syns det er vanskelig å lese materialsertifikater? Da bør du melde deg på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 9.250 kr

Best Value Approach (BVA)- B+ sertifisering

Bli sertifisert i BVA-metoden. Sertifiseringskurs nivå B+. Ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. Lær metoden som bidrar til verdiskaping i alle ledd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 2 dager 15.000 kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>