Økonomikurs i Oslo

Her finner du alle typer kurs innen lønn, regnskap, skatt, økonomi og privatøkonomi. Du finner spesialiserte kurs for forsikring, finans, controller og sosialøkonomi. Skulle du ikke finne kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.

Anti-hvitvasking - løpende oppfølging i praksis

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 13.12.2022 1 dag13.12.2022 fra 3.300 kr

Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 2 - nettkurs

I løpet av de siste 3-4 årene har både skattereglene om diettgodtgjørelser og statens reiseregulativ blitt endret en rekke ganger. Det er store forskjeller på hva arbeidstakeren har krav på å få dekket, og hva som kan utbetales trekkfritt og skattefritt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 05.12.2022 1 dag05.12.2022 fra 3.300 kr

Arveoppgjør og generasjonsskifte - med eller uten arveavgift?

Dette kurset skal gi deg god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter og gjøre det mulig å planlegge for en eventuell gjeninnføring av arveavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 27.10.2022 1 dag27.10.2022 fra 3.300 kr

Bokføring 2022 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan bokføringsregelverket skal etterleves, og består av to deler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 15.11.2022 1 dag15.11.2022 fra 3.300 kr

Bokføringsreglene - har du kontroll?

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Hvilke krav stiller bokføringsloven til vår registrering, dokumentasjon og presentasjon av regnskapsopplysninger?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.10.2022 7 timer25.10.2022 fra 3.300 kr

Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgifter

Lær om sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 13.12.2022 7 timer13.12.2022 fra 3.300 kr

Bærekraftsrapportering i praksis for små og mellomstore virksomhe

Oppmerksomheten rundt bærekraftsrapportering er økende, og flere selskaper i Norge, Europa og globalt enn tidligere vil få krav på seg til å rapportere på sin bærekraft. Små og mellomstore selskaper blir direkte og indirekte påvirket av denne utviklingen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 18.11.2022 1 dag18.11.2022 fra 3.300 kr

Formuesskatt – mer enn bare et luksusproblem!

Formuesskatt utgjør en betydelig skattebelastning for mange – økning i satser og grunnlag fra 2022 vil gjøre problemstillingen enda mer aktuell. Samtidig kan det være stor forskjell på faktisk formue og skattepliktig formue.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 15.11.2022 7 timer15.11.2022 fra 3.300 kr

God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) - nyheter og praktisk

Kurset vil gi deg en grundig innsikt i standardens oppbygging og innhold, hvordan standarden kan brukes i regnskapsarbeidet og hvordan de ulike valgene i praksis påvirker tallene i årsregnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 24.11.2022 7 timer24.11.2022 fra 3.300 kr

Hvitvaskingsreglene - hvordan oppfylle kravene i praksis?

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 24.10.2022 7 timer24.10.2022 fra 3.300 kr

Hvordan risiko påvirker regnskapsoppdraget

I rammeverket til regnskapsfører er det økende fokus på risiko. Vi må være bevisste på hva som er risiko for oss og hvordan avdekke og redusere risiko for å bedre kvalitetsstyring og kvalitetssikting i vår oppdragsutførelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 09.11.2022 1 dag09.11.2022 fra 3.300 kr

Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak

God kvalitetsstyring er helt sentralt for ethvert regnskapsforetak. I tillegg inneholder forslaget til ny lov om regnskapsførere som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2023, en bestemmelse om at et regnskapsforetak skal ha forsvarlig kvalitetsstyring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 26.10.2022 7 timer26.10.2022 fra 3.300 kr

Lov og rett for næringslivet 2022

Vi holder kurset lov og rett for næringslivet 2022. Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 16.11.2022 1 dag16.11.2022 Fra 3.300 kr

Lønn og skatt 2022 - nyheter og aktuelle temaer

Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år og det kan være vanskelig å få med seg alt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 14.12.2022 7 timer14.12.2022 fra 3.300 kr

Moderne regnskapsførsel - tilrettelegging og gjennomføring

Moderne regnskapsførsel - tilrettelegging, gjennomføring og kvalitetssikring Hva som er moderne regnskapsførsel, utvikler seg nærmest fra dag til dag. I dette kurset setter vi fokus på hvilke muligheter som finnes og hvordan vi oppnår effektiv og kundetilpasset regnskapsførsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 14.12.2022 7 timer14.12.2022 fra 3.300 kr

MVA - fradragsrett, viderefaktuering, uttak, inn-/utførsel

Kurset tar for seg mva-regelverket om fradragsrett, fakturering/viderefakturering og uttak. Vi ser på både varer og tjenester. I tillegg ser vi på regelverket som omhandler inn- og utførsel av varer og tjenester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 15.12.2022 1 dag15.12.2022 3.300 kr

MVA 2022 - nyheter og aktuelle emner

I dette kurset går vi gjennom siste nytt om MVA, og ulike emner som er spesielt aktuelle for tiden. I årets kurs ser vi blant annet på fradragsretten, drift av fast eiendom, justeringsreglene, fellesregistrering, beregningsgrunnlag, formidling, tap på krav og e-handel over landegrensene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 27.10.2022 7 timer27.10.2022 fra 3.300 kr

MVA fast eiendom - en komplett guide

Kurset gir en komplett oversikt over avgiftsmessige problemstillinger knyttet til oppføring, utleie, salg og kjøp av fast eiendom. Kurset gir en grundig gjennomgang av ordningen med frivillig registrering. I tillegg gjennomgås spørsmål knyttet til fordelingsnøkler og dokumentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 14.11.2022 7 timer14.11.2022 fra 3.300 kr

Ny regnskapsførerlov og GRFS

Når den nye regnskapsførerloven trer i kraft får bransjen samtidig en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Som regnskapsfører må du ha god kjennskap til hvilke krav som stilles til deg. I dette kurset går vi gjennom de nye reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 18.11.2022 (+1) 7 time18.11.2022 (+1) fra 3.300 kr

Næringsvirksomhet - 5 rådgivningstemaer du bør beherske

Formålet med dette kurset er å gjennomgå fem praktiske og dagsaktuelle problemstillinger som en rådgiver bør beherske / ha god kjennskap til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 02.11.2022 7 timer02.11.2022 fra 3.300 kr

Praktisk hverdagsjuss for privatpersoner

Vi har alle godt av å kjenne til hvilke private avtaler den enkelte av oss bør ha og hva de bør inneholde. Dette gjelder ikke minst for regnskapsførere, som ofte blir spurt om råd og innspill fra sine kunder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 28.10.2022 1 dag28.10.2022 Fra 3.300 kr

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige 2022

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter. Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.10.2022 7 timer25.10.2022 fra 3.300 kr

Regnskapsfører som controller - få kontroll på regnskapstallene

En god controller sikrer riktige regnskapstall til riktig tid og er en super støttespiller for sine oppdragsgivere. Speiler regnskapstallene de faktiske forhold? Hvordan kan vi foreta smarte avstemminger og en verifikasjon av regnskapspostene med en god og praktisk vinkling?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 16.11.2022 7 timer16.11.2022 fra 3.300 kr

Regnskapsførerjus 2022 - regnskapsførers økte ansvar etter ny lov

Regnskapsførerjus 2022 - regnskapsførers økte ansvar etter ny regnskapsførerlov Det er et økende fokus på ansvarliggjøring i næringslivet. Feil eller mangler ved regnskapsførers yrkesutøvelse kan således lede til erstatningsansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 23.11.2022 7 timer23.11.2022 fra 3.300 kr

Skatt og regnskap 2022/2023

Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, avgift og andre områder av betydning for regnskapsføringen. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 30.11.2022 (+2) 7 timer30.11.2022 (+2) fra 2.650 kr

Økonomisk rådgivning til styre og ledelse

Hva betyr det å sitte i et styre? Hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs. For å lykkes er det nødvendig å ha riktig kompetanse og evnen til å prioritere de riktige oppgavene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 16.12.2022 7 timer16.12.2022 fra 3.300 kr

Årsoppgjør i praksis for AS

Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir kunnskap om utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding som gir deg kvalitet og lønnsomhet i leveransen

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 29.11.2022 7 timer29.11.2022 fra 3.300 kr

Grunnkurs i innkjøp - for innkjøpere i privat næringsliv

Dette er et kurs i grunnkurs i innkjøp - for innkjøpere i privat næringsliv. Kurset gir deg en praktisk gjennomgang av hele innkjøpsprosessen, med fokus på besparelse og gevinstrealisering. Kurset tar også for seg innkjøpsfunksjonens samspill med andre avdelinger internt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 dager 24.000 kr

Grunnkurs i offentlig annskaffelser

Ønsker du grunnleggende kompetanse om gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Grunnkurs i offentlige anskaffelser gir deg en solid kompetanseheving om offentlige innkjøpsprosesser, og gir deg et godt grunnlag på veien mot å bli sertifisert innkjøper. Vil du bli bedre kjent med inn

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 samlinger à 3 dager, vår og høst 24.000 kr

Økonomistyring for innkjøpere ?

Lyst til å lære mer om kostnadskontroll og lønnsomhet? Økonomistyring handler om planlegging og kontroll av økonomien, samt hvordan man forvalter virksomhetens ressurser på en best, mulig måte. Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 12.500 kr

Bedriftsinterne kurs innen bedriftsøkonomi og ledelse

Trenger flere enn 5 – 7 personer i din bedrift det samme kurset? Da lønner det seg å gjennomføre et bedriftsinternt kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo Avtales kr

Praktisk aksje- og investeringskurs

Har du lyst til å investere i aksjer og fond, men vet ikke helt hvor du skal starte? Da er dette kurset veldig aktuelt for deg!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.10.2022 1 kveld10.10.2022 1.250 kr

Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap

Praktisk regnskapskurs - på dette kurset vil du lære å føre regnskap fra a-å.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.10.2022 (+2) 3 dager10.10.2022 (+2) 9.900 kr

Økonomi for ledere og beslutningstakere

Kurset er spesielt rettet mot lederne og beslutningstakerne i selskapet, og deres unike rolle og påvirkning på økonomien. Et nyttig og spennende kurs med fokus på å skape - og sikre lønnsomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 8.990 kr

Økonomi Grunnkurs - det du trenger å vite om økonomi

Selv om du ikke arbeider direkte med økonomi, så kommer de fleste av oss i kontakt med økonomiske spørsmål i løpet av arbeidsdagen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 6.990 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 7.990 kr

Regnskap, analyse og nøkkeltall

Vi tilbyr kurs i regnskap, analyse og nøkkeltall. Etter gjennomgått kurs i regnskap - analyse og nøkkeltall er man godt rustet til å forstå sammenhenger og eventuelt avdekke feilføringer eller uregelmessigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 5.750 kr

Regnskapsforståelse

Vi tilbyr kurs i regnskapsforståelse. Ethvert registrert styremedlem har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag

Anbudsregning i praksis

Vi tilbyr kurs om anbudsregning i praksis. Hvordan håndterer du elektroniske anbudsforespørsler / anbudsfiler? Kurset gir deg en grundig opplæring om selve anbudsprosessen og bruk av SmartKalk i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.000 kr

Joboffice VVS-kalkulasjon

Vi tilbyr kurs i Joboffice VVS-kalkulasjon. Kurset gir deg utdypende kunnskap om de mest brukte funksjonene i JobOffice kalkulasjon. Målet er at kursdeltaker etter gjennomgått kurs, skal være komfortabel med navigering i kalkulasjonsmodulen og kan ta denne modulen i bruk uten ytterligere skolering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.500 kr

SmartKalk Basis

Vi tilbyr kurs i SmartKalk Basis. SmartKalk Basis er et verktøy for å kalkulere alle typer bygg og konstruksjoner. Som med alle andre verktøy gjelder det å lære seg å bruke det riktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.500 kr

SmartKalk grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i SmartKalk. Kurset gir deg en god innføring i bruken av SmartKalk og hvilke muligheter som finnes. Det er lagt opp til få deltakere, slik at personlig oppfølging blir godt ivaretatt. Det blir gjennomført praktiske øvelser, slik at kurset får god nytteverdi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.500 kr

SmartKalk videregående

Vi tilbyr videregående kurs i SmartKalk. Når du har brukt SmartKalk effektivt en stund, kan påbyggingskurset gi deg svar på de spørsmålene som har dukket opp. Du får også en bedre oversikt over hva dybden i programmet kan hjelpe deg med i hverdagen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.500 kr

Due diligence prosesser

Vi tilbyr kurs i due diligence prosesser. Formålet med kurset er at kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence prosesser i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 7.950 kr

Kjøp og salg av virksomhet - M&A i praksis - Nettkurs (live)

Kurset «Kjøp og salg av virksomheter - M&A i praksis» gir deltakerne en innføring i hvordan lykkes med kjøp, salg og fusjoner av virksomheter, gjennom en praktisk vinklet innføring i hele prosessen fra forberedelse til gjennomføring og integrasjon / realisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 3 timer fra 7.990 kr

Ledergruppen - samhandling og utvikling

Ledergruppens samhandling kan ha meget stor innvirkning på selskapets lønnsomhet! Ledergruppens arbeid skaper rammen for medarbeidernes opplevelser av organisasjonen som arbeidsgiver og kundenes/interessentenes opplevelser av organisasjonen som leverandør / partner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 6 timer fra 5.050 kr

Regnskapsforståelse i praksis

Kurset har sitt utløp i våre erfaringer med arbeid i og med styrer og styremedlemmer, der vi i de fleste styrerom opplever at det er personer som ikke har god nok innsikt og forståelse til å delta i faktiske beslutninger basert på sin egen manglende regnskapsforståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag fra 5.950 kr

Excel for controllere og økonomiansvarlige

Vi tilbyr kurs i Excel for controllere og økonomiansvarlige. Kurset er sertifisert gjennom DNVGL-ST-0008 - Certified Learning Programmes, hvilket garanterer deg som deltaker høyeste kvalitet og relevans i alle ledd. Dette er et dokumentert trygghetsstempel, både for deg og din arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 2 dager 15.995 kr

Økonomi for ikke-økonomer

Vi tilbyr kurs i økonomi for ikke-økonomer. Har du en stilling som stadig utfordrer din økonomiske forståelse? Lær deg hva tallene i regnskapet og i økonomiske rapporter betyr, og hva de egentlig gir deg av informasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vika Oslo, Vika 17.10.2022 2 dager17.10.2022 15.995 kr

Kurs i effektiv produksjon av årsrapport

Vi tilbyr 3-dagers kurs med Adobe InDesign og andre verktøy for deg som skal lage lange dokumenter som årsrapporter, kataloger og brukerhåndbøker, gjerne i samarbeid med eksternt byrå. Her får du både produksjonskompetanse og bestillerkompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 02.11.2022 3 dager02.11.2022 14.990 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>