NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport organiserer transport-, logistikk og spedisjonsbedrifter og bedifter som har sitt virke innenfor havne- og terminaldrift i Norge. NHO Logistikk og Transports hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

NHO Logistikk og Transport har til formål:
• Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
• Å representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
• Å bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
• Å virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
• Å avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmål
• Å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO


Farlig gods, awareness - nettkurs

Har bedriften oppdrag som involverer farlig gods? Skap bevissthet og kritisk kompetanse vedrørende ansvarsforhold ved transport av farlig gods. Vi tilbyr kurs i farlig gods, awareness som nettkurs.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 20 minutter 1.000 kr  

Innføring i arbeidslivets lover og regler

Bedrifter som unngår arbeidskonflikter har bedre forutsetninger for å lykkes! Medarbeiderne er bedriftens ansikt utad, og de som sikrer at bedriften har nødvendig kompetanse. Arbeidskonflikter kan foruten å skade arbeidsmiljøet, bidra til dårligere resultater og medvirke til at nøkkelpersonell ønske

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 08.09.2020 1 dag08.09.2020 fra 3.100 kr  

Innføring i fortolling

Er din bedrift "Customs compliant"? Vi gir deg grunnleggende kunnskap slik at du er i stand til å manøvrere i et stadig mer komplisert avgiftslandskap.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag fra 3.100 kr  

Innføring i transport og spedisjon

Vi tilbyr kurs i innføring i transport og spedisjon Dette nettbaserte kurset tar for seg mange temaer og gir grunnleggende kunnskap om bransjens mange arbeidsområder.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm  

Introduksjon til miljøansvar - hvordan beholde kundene

Vi tilbyr kurset Introduksjon til miljøansvar - hvordan beholde kundeneKurset gir deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeidet, og teorien er i all hovedsak hentet fra Veikart for næringslivets transporter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua  

Leveringsbetingelser

Hvordan sikre lønnsomme oppdrag og fornøyde kunder gjennom tydelige avtaler? Gå fra ”bare kjennskap” til konkurransedyktig kunnskap! Incoterms 2010 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag fra 3.800 kr  

NHO LT - Kompetanse: Tollbehandling

Unngå feilberegning, omberegning og unødig bruk av ressurser, tid og penger! Feil i beregning og rapportering av avgifter til myndigheter kan få store konsekvenser for virksomheten i form av ekstra arbeid, forsinkelser og ikke minst gebyrer.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 13.10.2020 3 dager13.10.2020 fra 21.900 kr  

Reklamasjonsbehandling - nettkurs

Vi tilbyr kurs i reklamasjonsbehandling som nettkurs. La ikke reklamasjoner bli et pengesluk! Balansen mellom hensyn til kunde og jussen er avgjørende ved håndtering av reklamasjoner. Vårt kurs tar deltakerne gjennom blant annet ansvarsregler og fritaksgrunner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 2 - 4 timer 3.600 kr