NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport organiserer transport-, logistikk og spedisjonsbedrifter og bedifter som har sitt virke innenfor havne- og terminaldrift i Norge. NHO Logistikk og Transports hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

NHO Logistikk og Transport har til formål:
• Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
• Å representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
• Å bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
• Å virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
• Å avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmål
• Å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO


Farlig gods, awareness - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om farlig gods, awareness. Grunnlaget for riktig behandling av farlig gods legges av produsenter og vareeiere, men de er avhengig av at transportøren tydelig angir hvilke krav som stilles for transport.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 minutter Fra 1.000 (medl.) kr  

Innføring i transport og spedisjon - nettkurs

Vi tilbyr kurs om innføring i transport og spedisjon som nettkurs. Et must for alle nye medarbeidere og andre som ønsker innføring i en allsidig bransje. Dette nettbaserte kurset tar for seg mange temaer og gir grunnleggende kunnskap om bransjens mange arbeidsområder.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 4.900(medl.) kr  

Landbasert spedisjon

Landbasert spedisjon - nyhet! For å imøtekomme behovet for en mer fokusert utdanning innen landbaserte spedisjon lanserer vi i 2021 en helt ny modul, som forøvrig er felles med Speditørskolens samling 1.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 4 dager fra19.900 kr  

Reklamasjonsbehandling - nettkurs

Vi tilbyr kurs om reklamasjonsbehandling som nettkurs. Balansen mellom hensyn til kunde og jussen er avgjørende ved håndtering av reklamasjoner. Vårt kurs tar deltakerne gjennom blant annet ansvarsregler og fritaksgrunner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Fra 3.600(medl.) kr  

Speditørskolen

Speditørskolen har eksistert i 40 år og er landets eneste speditørutdanning. Skolen har en varighet på ett år og er en kombinasjon av selvstudie, casearbeid og studentsamlinger. Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika Fra 54.500(medl.) kr  

Tollbehandling

Kurset «Tollbehandling Basis» er et begynnerkurs for nye tollbehandlere hos både spedisjonsbransjen og hos vareeiere med større import- og/eller eksportvolumer. Kurset dekker alle kritiste temaer for å få et solid grunnlag for å bygge praktiske ferdigheter innen tollbehandling.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika Fra 24.000(medl.) kr