NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport organiserer transport-, logistikk og spedisjonsbedrifter og bedifter som har sitt virke innenfor havne- og terminaldrift i Norge. NHO Logistikk og Transports hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

NHO Logistikk og Transport har til formål:
• Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
• Å representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
• Å bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
• Å virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
• Å avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmål
• Å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO


 |  1 2   |  Neste side >>

Farlig gods, awareness - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om farlig gods, awareness. Grunnlaget for riktig behandling av farlig gods legges av produsenter og vareeiere, men de er avhengig av at transportøren tydelig angir hvilke krav som stilles for transport.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 minutter Fra 1.000 (medl.) kr  

Innføring i arbeidslivets lover og regler

Vi tilbyr innføring i arbeidslivets lover og regler. Bedrifter som unngår arbeidskonflikter har bedre forutsetninger for å lykkes! Medarbeiderne er bedriftens ansikt utad, og de som sikrer at bedriften har nødvendig kompetanse.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 1 dag fra 3.100 (medl.) kr  

Innføring i fortolling

Vi tilbyr kurs i innføring i fortolling. Norske avgiftsmyndigheter gir på mange måter norske import- og eksportbedrifter mer frihet enn hva tilfelle er i mange andre land. Med frihet følger også ansvar, og Tollvesenet har betydelige virkemidler i forhold til å straffe brudd på tollovgivningen.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag Fra 3.600(medl.) kr  

Innføring i transport og spedisjon - nettkurs

Vi tilbyr kurs om innføring i transport og spedisjon som nettkurs. Et must for alle nye medarbeidere og andre som ønsker innføring i en allsidig bransje. Dette nettbaserte kurset tar for seg mange temaer og gir grunnleggende kunnskap om bransjens mange arbeidsområder.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 3.600(medl.) kr  

Introduksjon til miljøansvar - hvordan beholde kundene

Vi tilbyr kurset: Introduksjon til miljøansvar - hvordan beholde kundene. Kurset gir deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeidet, og teorien er i all hovedsak hentet fra Veikart for næringslivets transporter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua  

Landbasert spedisjon

Landbasert spedisjon - nyhet! For å imøtekomme behovet for en mer fokusert utdanning innen landbaserte spedisjon lanserer vi i 2021 en helt ny modul, som forøvrig er felles med Speditørskolens samling 1.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 4 dager fra19.900 kr  

Leveringsbetingelser

Vi tilbyr kurs om leveringsbetingelser. Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap! Incoterms 2020 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag Fra 3.800 (medl.) kr  

Reklamasjonsbehandling - nettkurs

Vi tilbyr kurs om reklamasjonsbehandling som nettkurs. Balansen mellom hensyn til kunde og jussen er avgjørende ved håndtering av reklamasjoner. Vårt kurs tar deltakerne gjennom blant annet ansvarsregler og fritaksgrunner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 2 - 4 timer Fra 3.600(medl.) kr  
 |  1 2   |  Neste side >>