Farlig gods, awareness - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 20 minutter
Pris: Fra 1.000 (medl.)

Vi tilbyr nettkurs om farlig gods, awareness. Grunnlaget for riktig behandling av farlig gods legges av produsenter og vareeiere, men de er avhengig av at transportøren tydelig angir hvilke krav som stilles for transport.

Innhold:
Foretaksledelsen i transportbedriftene er juridisk og økonomisk ansvarlig for virksomhetens behandling av farlig gods, og for at alle som arbeider med farlig gods har dokumentert kompetanse tilpasset sin funksjon. Kurset gir en overordnet men tydelig innføring i hva som kreves av kompetanse iht Forskrift om landtransport av farlig gods, kap. 1.3. Kurset gir en god oversikt over hva ledere og selgere skal vite om systematisk styring og kontroll av farlig gods i eget transportforetak.

Agenda:
• Hva er farlig gods
• Farlig gods - ansvar underveis
• Samfunssikkerhet
• Kompetansekrav og opplæring
• Styring og kontroll

Målgruppe for kurset:
Alle ledere og selgere i bransjen, i tillegg til vareeiere, vil ha stor nytte av kurset

Forkunnskaper:
• Det er ingen kav til forkunnskaper, men kjennskap til bransjen er en fordel

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med test og bestått test / kursbevis dokumenterer kompetanse iht samme forskrift.

Pris:
Medlem:

1 lisens à kr 1000,-
5 lisenser à kr 850,-
10 lisenser à kr 700,-
25 lisenser à kr 600,-
50 lisenser à kr 500,-

Ikke medlem:
1 lisens à kr 1500,-
5 lisenser à kr 1275,-
10 lisenser à kr 1050,-
25 lisenser à kr 900,-
50 lisenser à kr 750,-