Kvalitetssikringskurs i Oslo

I kategorien kvalitetssikring finner du kurs i kvalitetsstyring og sikring over hele landet, som for eksempel bedriftsintern opplæring i kvalitetsledelse og ledelsessystemer. Kursene kan som oftest tilpasses behovene til den enkelte bedrift, innen felt som miljøstyring, internrevidering ledelse av totalkvalitet og ISO-standarder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

ISO 45001 Implementering

Vi tilbyr kurs i ISO 45001 Implementering. Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 9.500 kr

Kvalitetsforbedring og -ledelse i helsesektoren

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren er underlagt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I dette kurset viser vi deg hvorfor ISO 9001 er et effektivt verktøy for å møte kravene i forskriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 9.250 kr

Kvalitetsledelse 1 - grunnkurs i kvalitetsledelse

Vi tilbyr grunnkurs i kvalitetsledelse 1. Grunnkurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse, og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 3 dager 15.850 kr

Kvalitetsledelse 2 - implementering, ledelse og forbedring

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelse 2, implementering ledelse og forbedring. Velg dette kurset hvis du skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter kurset vil du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 + 2 dager 17.400 kr

NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Læringsmål Grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS 5832. Kjenne til de viktigste begrepene som inngår i standarden. Kunne gjennomføre en enkel sikringsrisikoanalyse. Kunne benytte resultatene fra sikringsrisikoanalysen til de ulike elementene og fasene av

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.800 kr

NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Deltakeren skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS5834 og skal kjenne til de viktigste begrepene som inngår i en slik prosess. Videre fokuserer vi på de ulike elementene og fasene av NS 5831 – Sikringsrisikostyring og NS5832 Sikringsrisikoanalyse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.800 kr

NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Vi tilbyr kurs i NS 5832 - sikringsrisikoanalyse. Dette kurset gir et godt grunnlag for de som ønsker å etablere og videreutvikle styringssystem for sikkerhet i sin virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.11.2022 1 dag02.11.2022 2.900 kr

NS 5834 - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Vi tilbyr kurs i NS 5834 - planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. Deltakeren skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS 5834 og skal kjenne til de viktigste begrepene som inngår i en slik prosess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.11.2022 1 dag03.11.2022 2.900 kr

Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak

God kvalitetsstyring er helt sentralt for ethvert regnskapsforetak. I tillegg inneholder forslaget til ny lov om regnskapsførere som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2023, en bestemmelse om at et regnskapsforetak skal ha forsvarlig kvalitetsstyring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 26.10.2022 7 timer26.10.2022 fra 3.300 kr

Moderne regnskapsførsel - tilrettelegging og gjennomføring

Moderne regnskapsførsel - tilrettelegging, gjennomføring og kvalitetssikring Hva som er moderne regnskapsførsel, utvikler seg nærmest fra dag til dag. I dette kurset setter vi fokus på hvilke muligheter som finnes og hvordan vi oppnår effektiv og kundetilpasset regnskapsførsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 14.12.2022 7 timer14.12.2022 fra 3.300 kr

Fagtorget

Fagtorget hjelper deg med å overholde pålagte myndighetskrav. Vi tilbyr grunnleggende opplæring i Fagtorget med fokus på internkontroll, prosjektkontroll og byggesak. Dette er kurset for deg som trenger å komme raskt i gang med programmet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.000 kr

Kvalitetsstandarden for helse- & omsorgstjenester, NS 15224

Vi tilbyr kurs om kvalitetsstandarden for helse- & omsorgstjenester, NS 15224. Den nye kvalitetsstandarden for helse og omsorgstjenester, NS 15224, stiller krav til hvordan tjenestene leveres til pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 5.200 kr

ISO 9001-sertifisering

Vi tilbyr ISO 9001-sertifisering. Hensikten med programmet er å gi deltakerne relevant kompetanse, slik at de oppnår bedre resultater for bedriften. Det handler om bedre styring/prioritering av hverdagen sett i forhold til virksomhetens mål.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3.500 kr

Kvalitet og kvalitetsledelse

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 dager 2.400 kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>