Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskadingKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 10:00 - 14:00
Varighet: 1 dag
Pris: 2.000

Vi tilbyr foredraget å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading. Dette er et kurs ”for alle”. De siste to-tre tiårene har det vært en påfallende økning av selvskadende atferd blant unge mennesker. Hvor farlig er det?

Da oppstår behovet både for å beskrive, forstå og for å møte slik selvødeleggelse.

Kursinnhold:
• Hva er selvskade? Beskrivelser og definisjoner.
• Er det smittsomt?
• Smertens paradokser
• Modeller til forståelse
• Hva sier selvskade om vår kultur?
• Selvskade online
• Selvskade og selvmord
• Forebyggelse av selvskading
• Grunntrinn i gode møter
• Holdninger
• De forskjellige møteplassene
• Hva virker ikke?
• Døgninstitusjoner og barnevern
• Verktøy.

Kursholder:
Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt fikk meget gode tilbakemeldinger under Fagfokus sin Miljøterapikonferanse i vinter. Da snakket de om Metalliseringsbasert miljøterapi. Fagfokus inviterer dem nå tilbake for å dele av sin spisskompetanse om selvskade. Vi kjenner dem som forelesere med bred klinisk erfaring, oppdaterte om forskning og ikke minst meget gode evner til folkelig formidling. De evner å gjøre det kompliserte til noe fattbart og håndterlig.

Finn Skårderud er psykiater, professor og forfatter. Bente Sommerfeldt er psykologspesialist, PhD-student og forfatter. Begge er sentrale i Institutt for metallisering og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser.

Målgruppe for kurset:
Alle som møter dette i sine jobber, om det er i psykisk helsearbeid, skolehelsetjenestene, allmennpraksis, idrett, ungdomstiltak, legevakt, skolen eller politi. Ikke minst er det relevant for ansatte i barnevernet og for de mange frivillige som betjener hjelpetelefoner. Det vil også være nyttig for familie, venner – og mennesker som selv skader seg.

Kurset er særlig rettet mot dem som møter dette i sine jobber, om det er i psykisk helsearbeid, skolehelsetjenestene, allmennpraksis, idrett, ungdomstiltak, legevakt, skolen eller politi. Ikke minst er det relevant for ansatte i barnevernet og for de mange frivillige som betjener hjelpetelefoner. Det vil også være nyttig for familie, venner – og mennesker som selv skader seg.

Kursmateriell:
For å delta må du ha tilgang til en PC eller smarttelefon med kamera og mikrofon. Webinaret vil bli arrangert via en Webinar-plattformen, og du trenger ikke å laste ned programvare på forhånd. Du bare trykker på tilsendt link, så er du med.

Pris:
Rabaterte gruppepriser, ta kontakt.