Sykefravær som oppsigelsesgrunn - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.250

Vi tilbyr kurs om sykefravær som oppsigelsesgrunn som nettkurs. Verken forkjølelse, influensa eller andre sykefravær volder normalt de store problemene på en arbeidsplass.

Innhold:
Det som erfaringsmessig volder større problemer, er det hyppige, men også det lange fraværet hvor bakgrunnen er uklar, det som kan omtales som de diffuse sykefraværene. I en del tilfeller påfører slike sykefravær så store problemer for arbeidsgiver og kolleger at oppsigelse til slutt fremstår som eneste løsning. Kan i det hele tatt en arbeidstaker sies opp på dette grunnlag, og vil en slik oppsigelse være gyldig? I dette kurset skal vi se nærmere på hvordan en gyldig oppsigelse kan begrunnes i slike sykefravær. Det er i den senere tid avsagt flere dommer hvor oppsigelsesgrunn er sykefravær. Vi gjennomgår denne rettspraksisen og ser hva domstolene har lagt avgjørende vekt på i sine avgjørelser.

Agenda:
• Problemstillinger
• Rettslige utgangspunkter
• Verneperioden
• Arbeidstakers plikt til å varsle sykefraværet
• Avgjørende i rettspraksis for at oppsigelsen er gyldig
• Arbeidsgivers plikt til oppfølging av sykemeldte
• Korrekt saksbehandling
• Rettspraksis om oppsigelse pga stort sykefravær
• Kravet om saklig grunn for oppsigelse pga sykefravær - oppsummering

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 2 timer

Revisor:
• Annet 2 timer

Målgruppe for kurset

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med HR og personalspørsmål i bedriften og til regnskapsførere og andre rådgivere, som normalt blir spurt til råds om denne problemstillingen.