Nedbemanning ABCKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.500

Vi tilbyr kurs om nedbemanning ABC. Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved nedbemanningsprosesser.

Innhold:
Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om opphør av arbeidsforhold som arbeidsgiver må etterleve ved nedbemanning. Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader. Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse, avskjed og permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for fristillelser, oppsigelser og permittering.

Kursinnhold:
• Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av nedbemanningsprosesser
• Forskjellen på oppsigelse og avskjed, og de ulike prosedyrene som her må følges
• Innholdet i kravet til at «annet passende arbeid» i AML. §15 - 7 skal være avklart før oppsigelse besluttes
• Kravet om «saklig grunn» for oppsigelse under nedbemanningsprosesser
• Utvelgelse av hvilke ansatte som kan sies opp - ansiennitetsprinsippet
• Når kan arbeidsgiver velge å beholde nøkkelansatte med kortest ansiennitet som normalt skulle vært sagt opp først iht. ansiennitetsprinsippet.
• Permitteringsreglene og arbeidsgivers lønnsplikt i denne forbindelse
• Lønnsplikt og arbeidsplikt under oppsigelsestid
• «Sluttpakker»- formalkrav og fallgruber
• Feriepengerettigheter etter endt ansettelsesforhold
• Fortrinnsett for oppsagte arbeidstakere - arbeidsgivers plikter i denne forbindelse

Målgruppe for kurset:
• Arbeidsgivere som vurderer nedbemanning.
• Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe / te