Leverandør- og kontraktsoppfølging - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3.500

Dette kurset retter fokus mot hva som skjer etter at kontrakten er signert. Informasjonsarbeid, opplæring, lojalitet, etc. er begreper som er knyttet til å sikre at virksomheten oppfyller sin del av ansvaret i avtaler med leverandører.

Du lærer å sikre leveransen du har bestilt, samt nødvendig service og kvalitet under kontraktens levetid. Dette innebærer systematisk kontakt og oppfølging av leverandørene. Du får også kunnskap om hvordan du ivaretar dine rettigheter ved et evt. kontraktsbrudd fra leverandørens side.

Kursinnhold:
• Kontraktforståelse
• Kommunikasjon og sikring av forventninger knyttet til kontrakten
• Ansvarsforhold
• Erstatninger
• Mislighold
• Endringer i leveranser
• Vedlikehold av produkt / tjeneste
• Driftstjenester
• Oppfølging av kontraktene

Målgruppe for kurset:
Passer for deg som vil lære mer om hele kontraktens levetid

Eksamen/sertifisering:
Eksamen avlegges i form av Multiple Choice. Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.