Ledelse og utvikling av SFO og AKSKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Bjørvika Konferansesenter
          Oslo, Bjørvika
Kursadresse: Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager

Vi tilbyr kurs i ledelse og utvikling av SFO og AKS. Hvor godt håndterer du og din SFO/AKS tidsklemma, og de stadig økende kravene fra foreldre? Konferansen arrangeres for 15. året på rad, og programmet gjenspeiler temaene som var mest ønsket av målgruppen.

Innhold:
Den røde tråden er samarbeidet mellom SFO/AKS/skole - med ledelse, kommunikasjon og kosthold som hovedtemaer. Hør om dagsaktuelle temaer som mangfoldsledelse, relasjonsledelse og konfliktløsning fra dyktige foredragsholdere og skoleledere. Bli bedre til å samarbeide med skolen, og ta del i erfaringsutvekslinger med andre ledere på SFO/AKS/skole! Lær mer om hvordan din SFO/AKS kan tilby sunn mat som legger til rette for kreativ læring på en kostnadseffektiv og lærerik måte.

Som deltager på konferansen får du idéer til hvordan din SFO/AKS kan etablere gode kommunikasjonsrutiner, samt økt innsikt i temaene ledelse, mat og kommunikasjon. Over 1.300 skoleledere har deltatt på SFO/AKS-konferansen. Meld på deg og dine kolleger i dag, og sikre dere plass til en god pris!

Læringsutbytte:
• Oppdatert bransjekunnskap
• Kreative idéer til mat i SFO/AKS
• Mangfoldskompetanse og -modenhet
• Tips til hvordan drive konfliktløsing og relasjonsbygging
• Kunnskap om de relevante didaktiske rollene i de ansatte møte med lekende barn
• Hvordan legge til rette for synliggjøring av de ulike rollene

Fordeler med å delta:
• Møte bransjekolleger fra SFO/AKS/skole
• Utvide nettverket og utveksle erfaringer
• Få økt kompetanse om kosthold i SFO/AKS
• Få inspirasjon til videre arbeid
• Bli bevisst på hva som er riktig og god kommunikasjon i SFO/AKS/skole

Målgruppe for kurset

Årets store møteplass for ledere av SFO og AKS

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj