Hjemmekontor - digitalt frokostmøteKursarrangør: Arbeidsmiljøsenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 10:30
Varighet: 2 timer
Pris: 1.500/gratis

Har Korona epidemien medført utstrakt bruk av hjemmekontor hos ansatte? Lurer du på hva som er rettighetene og pliktene til både arbeidsgiver, leder og den ansatte i forbindelse med bruk av hjemmekontor.

Arbeidsmiljøsenteret inviterer til gratis digitalt frokostmøte for våre medlemmer om temaet, Ikke-medlemmer kan også delta. Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr 1 500,-

Hva sier lovverket om arbeid i eget hjem
• Hvilke deler av arbeidsmiljøloven gjelder for hjemmekontor
• Hva sier forskriften om arbeid i eget hjem
• Hva med arbeidsgiver sin styringsrett ved hjemmekontor
• Kan arbeidsgiver pålegge deg hjemmekontor
• Kan arbeidsgiver pålegge ergonomiske tilrettelegginger
• Hvordan påse at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontor

Hvilke forsikringer har du ved hjemmekontor
• Yrkesskadeforsikring fra folketrygden
• Arbeidsgivers egne forsikringsordninger
• Reisevirksomhet fra eget hjem

Ergonomi på hjemmekontor

Målgruppe:
Ledere, mellomledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Forkunnskaper:
Ingen