GRFS - Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Vi tilbyr kurs i GRFS - overordnet intern kontroll på oppdragsnivå som nettkurs. Oppdragsansvarlig regnskapsfører har det fulle og hele ansvaret for kvaliteten på regnskapsoppdraget.

Det er derfor et absolutt krav om at oppdragsansvarlig eller en annen autorisert regnskapsfører minst en gang årlig skal kontrollere at oppdragsavtalen og gjeldende lovkrav etterleves for hver oppdragsgiver.

Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar og Regnskap Norges kvalitetskontroll avslører imidlertid at mange regnskapsførere verken har gode nok rutiner for overordnet intern kontroll på oppdragsnivå eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte. Vi tar i dette kurset for oss hvilke krav som stilles til overordnet intern kontroll på oppdragsnivå og gir tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Innhold
• Krav om overordnet intern kontroll på oppdragsnivå
• Rutiner for kvalitetskontrollen
• Innhold i kvalitetskontrollen
• Oppdragsdokumentasjon
• Erfaringer fra tilsyn og kontroll med regnskapsførere
• Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av overordnet intern kontroll på oppdragsnivå
• Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF / GRFS 1 time

Revisor:
• Annet 1 time

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene, samt for andre autoriserte regnskapsførere som utpekes til å gjennomføre overordnet intern kontroll på oppdragsnivå.