Businessmastering - bedriftsinterntKursarrangør: Businessmastering
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi anser arbeidet med å implementere selvgående og selvmotiverte ledere og medarbeidere som et stadig viktigere område hos våre kunder i det Nordiske markedet. Vi opplever at det er et sprik mellom investert tid og oppnådde gevinster knyttet til arbeidet med medarbeidersamtaler og medarbeiderskap.

Filosofien og menneskesynet i lederskap basert på medarbeiderskap, handler om at individet bør ansvarliggjøres, myndiggjøres og modig-gjøres i sitt arbeid. Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på og er sitt ansvar for utvikling bevisst.


Som (relativt) nylig avdøde Dr. Med. Nils Retterstøl skrev det i forordet til Viktor Frankls bok "Vilje til mening": Nåtidsmennesket glemmer ofte, i all materialismen det vandrer i, at det også har en ånd, og samtidig frihet og ansvar. Det endelige mål med Frankls eksistensanalyse er at mennesket må hjelpes til å være sitt ansvar bevisst".


Vår tid er mulighetenes tidsalder. For å lykkes i denne er det blitt stadig viktigere å bli kjent med og definere eget verdigrunnlag, visjoner, mål samt kunnskap og ferdigheter for å nå målene. Å skrive ned målene og knytte en aktivitetsplan til målene, blir av mange regnet som en nødvendighet for å lykkes med måloppnåelse. I skriftlig form ligger det mer forpliktelse i de ordene som velges. Å kommunisere målene til andre gir ytterligere effekt på viljen til å nå målene. Vi anbefaler deg å lese mer om dette i menyen inspirasjon om hvordan det å sette seg mål, og hvordan jobbe strukturert med selvledelse som bidrar til betydelige, positive forandringer.


Mange strever med å skape seg en god balanse mellom jobbliv, fritid, helse, relasjoner og personlig utvikling. Vi oppfordrer deg til å ta herredømme over egen agenda og lede deg selv ut av vår tids sykdommer, eksempelvis den såkalte tidsklemma. Hvis dette er et tema hjelper det sannsynligvis å slå av mobilen i perioder og ikke lese epost 24 timer i døgnet. Å forstå informasjonsteknologiens virkning på våre liv er viktig for å kunne ta kontrollen over egen tid. Dette er et område der mange har forbedringspotensiale.


Et høyt stressnivå og fravær av mosjon eller trening er et klassisk eksempel på en uheldig kombinasjon. Dette reduserer energi, glød og motivasjon og øker sjansen for utbrenthet. Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse.


Alle trenger en viss selvinnsikt for å kunne skape en stadig bedre versjon av seg selv.

Og troen på:
1) seg selv og det man føler man ER - altså selvfølelse - samt
2) egen kompetanse (kunnskaper, erfaringer og ferdigheter) - altså selvtillit er avgjørende for å skape verdier, resultater og flotte opplevelser.

Arne Næss hadde nok rett da han uttalte at spørsmålene ofte kan være viktigere enn svarene. Derfor gir vi deg her noen spørsmål å tenke på.


For deg som er leder/mellomleder/teamleder:
Morten Emil Berg (BI) sier at morgendagens ledere i stadig sterkere grad vil måles på emosjonell kompetanse og evne til å legge til rette for balanserte, gode liv. Og transformasjonsledelse handler jo nettopp om å:

• ikke kun apellere til intellektet hos hver enkelt, men også
•- apellere til de følelsesmessige og verdiorientere sidene i mennesket.

Å jobbe med arbeidshjulet/kompetansehjulet er å jobbe med balanse. Vårt interaktive arbeidshjul, masterboard™, utfordrer deg til å sette mål innenfor de viktigste utviklingsområdene i ditt liv og vi anbefaler deg som leder å utfordre dine medarbeidere til å definere individuelle mål og sørge for at disse blir utgangspunkt for gode, utviklingsorienterte samtaler, eksempelvis medarbeidersamtalen. Ut fra det kan det defineres felles mål. Som leder er medarbeidersamtale-modulen Appraisal Manager et funn. Verktøyet har innebygget varsling/påminnelse av de tiltak/aktiviteter som defineres i medarbeidersamtalen og gir leder oversikt over hva som gjenstår hos hvem.


Noen spørsmål til deg som leder:
• Hvis ledelse er viktig, hvordan kan du lede en medarbeider uten å vite hva han/hun vil ? (mål og aktiviteter).
• Hvis du tror på selvledelse og medarbeiderskap, hvilken struktur og metodikk tilbyr du dine medarbeidere?
• Hvis du tror det er lurt at dine medarbeidere skriver ned målene sine, hva vil du velge: papir eller EDB?
• Hvordan investerer du i dine medarbeidere? Hvordan utfordrer du og hvordan inspirerer du dine medarbeidere? Hvordan følger du de opp? Hva koster det å miste en medarbeider og erstatte denne?


For deg som er medarbeider:
Vi anbefaler deg å definere mål og tiltak/aktiviteter og involvere din leder i det du har definert - slik at dere effektivt kan diskutere de aktiviteter som skal til for å realisere ønskede endringer. Om du velger å benytte coach eller mentor i denne prosessen vil dette ofte akselerere din mestring. Dine masterboards er glimrende samtalegrunnlag mellom deg og din leder, coach eller mentor. På denne måten får din leder økt innsikt i hvor du ønsker å gå (visjoner/mål) og hvordan du vil komme dit (aktiviteter).

Spørsmål du kan stille deg selv er:
• hva/hvem er det som inspirerer meg?
• hva er jeg unik på? hvilke spesielle evner og ressurser har jeg?
• hva kan jeg tenke meg å gjøre mer av?
• hva slags positiv feedback får jeg fra andre?
• hvordan kan jeg bidra til en bedre og mer givende arbeidsplass?
• hvordan kan jeg realisere mine drømmer og utnytte mitt fulle potensial?


Å se for deg hva du vil oppnå - visualisering - er et svært avgjørende steg mot å nå mål. Mange målrettede mennesker benytter dette og "programmerer" hjernen med bilder av det de ønsker. Å sende det man har definert av fremtidsbilder til sin leder innebærer at leder får større kjennskap til det medarbeideren ønsker, og dette er dessuten et godt grunnlag for samtaler og dialog. I tillegg vil det ligge en viss forpliktelse når en sender fra seg sine ønskede mål og planlagte aktiviteter.


For å skape forandringer og oppnå det man ønsker, er det særlig fire faktorer som som er viktige for å lykkes:
• emosjonell involvering
• evne til å definere tydelige mål
• evne til dialog, herunder å dele verdier, mål og mulige tiltak
• repetisjon/trening/selvledelse


1) Emosjoner, ikke kun kunnskap:
Eksempel: En person som røyker 30 sigaretter om dagen har sannsynligvis hørt tusenvis av ganger at røyking utgjør en helserisiko (repetisjon). Det å høre rene fakta, har ikke vært nok for at røykeren velger å slutte. Men hvis han får et hjerteinfarkt, og såvidt overlever, kan du forvente at han slutter umiddelbart, grunnet emosjonell involvering.


2) Tydelige mål og verdier:
En hovedkilde til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Et mål er noe ganske annet enn et ønske. Det er klart definert, det er skrevet ned, og det er konkret, gjerne i tråd med SMART-modelen (Spesifikt, Målbart, Attraktivt/ aktiviserende, Realistisk og Tidsbestemt). Det kan beskrives enkelt for, og deles med, en annen person. Du kan måle det, og du vet om du har nådd det eller ikke. Suksessrike mennesker er gode til å vite hva de vil.


3) Dialog:
Hva skjer når du deler et mål? Hvordan og hvorfor dele?
Når vi deler inspirerende og styrende mål og verdier med andre, skjer følgende:

• Vi blir mer bevisste når vi skriver det ned. Vi må smake på ordene. Og velge. Prioritere. Vi blir mer presise. Vi øker intensjonen for å nå målet.
• Det oppstår en forpliktelse når vi beskriver det vi har tenkt å få til. Sier en medarbeider at han/hun skal arrangere noe 4 ganger i året, er mye av jobben allerede gjort i delingsøyeblikket.
• De(n) vi viser og forteller målene til, vil kunne hjelpe til med problemløsning – finne de mekanismer som tar oss fra A til B.


4) Repetisjon/trening/selvledelse:
Repetering av mål er også en svært viktig faktor for å holde fokus og skape suksess. Hjernen vår tror på det den oppfatter flest ganger, om det så er løgn. Derfor vil en gjentatt eksponering av visjoner, mål og verdier være svært virkningsfullt. Når du visualiserer fremtidsbilder som representerer dine mål, altså hva du ønsker å oppnå, vil du i større grad aktivere emosjonell involvering.


Selvledelse, selvobservasjon og evne til å kjenne seg selv og sine sterke sider samt forbedringsområder er også vesentlige øvelser. Kunsten å kunne lære av sine feil og dessuten reflektere over hva som gir suksess, er roten til mye godt.


Ved å bruke businessmastering™ verktøy og metoder, får du hjelp og struktur til dine bevissthetsprosesser. businessmastering™ tilbyr struktur for refleksjon og for neste steg ved at du får verdifull struktur og støtte for:

• å bygge visjoner for hva du optimalt ønsker å ha, gjøre og være.
• visualisering av dine fremtidsbilder ved hjelp av høykvalitets-bilder fra nettstedets billedarkiv samt egen-opplastede bilder.
• aktiv og kontinuerlig målsetting, kortsiktige og lansiktige mål, enkle og krevende mål. Å velge optimale målformuleringer - de ordene som best beskriver hva du vil oppnå og å definere og lagre målene på en enkel, effektiv og moderne måte.

• en interaktiv aktivitetsplan - din personlige masterplan som sikrer deg større gjennomføringsevne i forhold til å nå dine mål.
• repetisjon og synliggjøring av de mål og fremtidsbilder som defineres, visualisering via PCens skjermsparer, skrivebordsbakgrunn samt utskrifter.
mulighet for å sende ditt masterboard™ til din leder og/eller personer du er fortrolige med, f.eks. en coach eller en nær venn, og som kan bidra til å holde deg ansvarlig i.f.t. de målene du har satt deg.
• struktur for og kontroll med hva som gjenstår av tiltakspunkter etter medarbeidersamtale(r).Målgruppe for kurset:
Bedrifter