A5.1 Innføring i forbedringsledelseKursarrangør: Kvalitet og Risiko Norge
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: fra 7.500
Neste kurs: 18.10.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr innføringskurs i forbedringsledelse. Kurset er et introduksjonskurs for å lære hvordan din bedrift kan gå frem for å skape de rette betingelsene for å lykkes med forbedringsreisen.

Innhold:
Det er en evig pågående kvalitetsforbedringsrevolusjon som skjer over hele verden; et resultat av det konstante behovet for bedrifter og organisasjoner å lete etter nye måter å oppfylle sine mål og samtidig holde øye med økende kundekrav. I de senere år har mange selskap forbedret kvaliteten på tjenestene sine til nivåer som er uovertrufne, ved hjelp av ulike kontinuerlige forbedringsmetoder. Den største konkurransefortrinnet du kan ha i dag, innenfor din organisasjon, er evne til å levere konsistente og kostnadseffektive tjenester til kundene dine, raskere og billigere, som fremdeles oppfyller kravene om kostnadseffektiv drift.

Program:
Dag 1)
7 intense timer der du lærer om historien innen kvalitet, ulike guru’er, behovet for endring og forbedring, introduksjon til sløsing og variasjon, hvordan du skaper struktur og kultur for forbedring og en oversikt over ulike forbedringsmetoder.

Dag 2)
En full påbyggingsdag der vi går dypere inn i forbedringsprosessen og du får med deg kunnskap om 12 ulike og svært nyttige forbedringsverktøy, samt gode maler for å kunne jobbe videre med dette i eget selskap.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker innføringskurs i forbedringsledelse

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper