HMS-kurs innen industri

Den nye arbeidsmiljøloven har satt nytt fokus på kursing innen Helse, miljø og sikkerhet. Her finner du HMS-kurs for alle typer industribedrifter og organisasjoner i hele landet. Disse tar for seg for eksempel; HMS-regelverk, internkontroll, miljø og kvalitetsstandarder på arbeidsplassen, verneombudsarbeide osv. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å lete.

Drift av kjelanlegg - oppdateringkurs

Vi tilbyr oppdateringkurs om drift av kjelanlegg. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2, kjelanlegg for damp og hetvannsystemer sier at sertifikat / kompetansebevis skal fornyes hvert 5. år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.500 kr
Gol Gol 2 dager 4.500 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 4.500 kr
Longyearbyen Longyearbyen 2 dager 4.500 kr
Odda Odda 2 dager 4.500 kr
Oppegård Oppegård 13.11.2019 2 dager13.11.2019 4.500 kr
Sola Sola 2 dager 4.500 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 4.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 4.500 kr
Ålesund Ålesund 2 dager 4.500 kr

Kjeloperatør trinn 1

Vi tilbyr kurs i kjeloperatør trinn 1. Kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under ledelse av kjelpasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 5.800 kr
Gol Gol 4 dager 5.800 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 5.800 kr
Longyearbyen Longyearbyen 4 dager 5.800 kr
Odda Odda 4 dager 5.800 kr
Oppegård Oppegård 11.11.2019 4 dager11.11.2019 5.800 kr
Sola Sola 4 dager 5.800 kr
Tromsø Tromsø 4 dager 5.800 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 5.800 kr
Ålesund Ålesund 4 dager 5.800 kr

Kjelpasser trinn 2

Vi tilbyr kurs i kjelpasser trinn 2. 40 timers kurs for drift av kjelanlegg på 110ºC eller mer, og med effekt på 0,5MW eller mer. Kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat har ansvaret for å være tilstede og overvåke, drifte og kontrollere kjelanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 dager 5.800 kr
Longyearbyen Longyearbyen 4 dager 5.800 kr
Oppegård Oppegård 11.11.2019 4 dager11.11.2019 5.800 kr
Sola Sola 4 dager 5.800 kr
Ålesund Ålesund 4 dager 5.800 kr

Grunnleggende innsatslederkurs

Vi tilbyr grunnleggende innsatslederkurs. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal ha forutsetninger for å bli kompetente og trygge ledere for industrivern-innsats i egen bedrift, ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hobøl Hobøl 17.03.2020 (+2) 2 dager17.03.2020 (+2) 7.500 kr

Industrivern grunnopplæring

Vi tilbyr grunnopplæring i industrivern. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hobøl Hobøl 03.03.2020 (+2) 2 dager03.03.2020 (+2) 6.700 kr

Industrivernøvelse

På kurset får deltakerne delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne ha økt kunnskap om industrivern etter NSOs krav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hobøl Hobøl 28.04.2020 (+1) 1 dag28.04.2020 (+1) 3.900 kr

Industrivernøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr industrivernøvelse for bedrifter. På kurset får deltakerne delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne ha økt kunnskap om industrivern etter NSOs krav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 - 2 dager Avtales kr

Grunnkurs innsatsledelse

Vi tilbyr grunnkurs i innsatsledelse for innsatsledere i virksomheten med koordineringsansvar på skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 12.11.2019 (+1) 2 dager12.11.2019 (+1) 5.050 kr

Innsatsleder / fagleder industrivern videregående

Vi tilbyr kurs i innsatsleder / fagleder industrivern videregående. For innsatsledere i virksomheten med koordineringsansvar på skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 - 2 dager

Tverrfaglig grunnopplæring industrivern (24 timer)

Vi tilbyr tverrfaglig grunnopplæring industrivern (24 timer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 23.10.2019 (+1) 24 timer23.10.2019 (+1) 5.430 kr

Sikkerhetskurs for ansatte på oppdrettsanlegg

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg innsikt og forståelse for bransjens største risikosituasjoner. Være i stand til å redde seg selv og andre ved hendelser på / i sjøen - Utøve førstehjelp med vekt på hyportermi og nærdrukning - Grunnleggende brannbekjempelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.840 kr
Trondheim Trondheim 27.11.2019 2 dager27.11.2019 4.840 kr

1 times ISPS-kurs for Mo i Rana Havn

I 2004 kom det krav om terrorsikring for alle havner som betjente internasjonal skipsfart. Mo i Rana Havn kom inn under disse kravene, og har etablert et system som er godkjent av Kystdirektoratet som er tilsynsmyndighet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 time 300 kr

Industrivernkurs - 24 timers grunnopplæring

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nøds og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 3 dager 5.500 kr

Industrivernkurs - Industrivernøvelser

Vi tilbyr industrivernøvelser. Målsettingen er at øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for. Etter endt øvelse skal deltakeren ha fått trening i det på forhånd avtalte tema, og han skal ha fått økt sin kunnskap og sine ferdigheter i emnet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana Avtales kr

Industrivernkurs - Innsatslederkurs for industrivernet

Vi tilbyr innsatslederkurs for industrivernet. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakeren ha kvalifikasjoner for å kunne ivareta innsatslederrollen i bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana

Industrivernkurs - Orden og sikring

Vi tilbyr industrivernkurs - orden og sikring. Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskaper og ferdigheter til å kunne betjene radio eller annet kommunikasjonsutstyr, trafikkdirigering, sikring av skadested, evakuering og ordensoppgaver i tilknytning til en uønsket hendelse ved bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 5 timer 1.500 kr

Sikkerhetskurs for Mo Industripark

Hvis du skal besøke parken ofte eller jobbe fast her, kreves det at du gjennomgår sikkerhetsopplæring. Det er også en forutsetning for å få permanent innkjøringstillatelse. MIP Sikkerhetssenter kjører disse kurs med jevne mellomrom. Her får du en av våre faste utrykningsvakter som instruktør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 400 kr

Industrivern grunnkurs – 2 dager

Grunnopplæring, 2 dager, for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 17.12.2019 (+3) 2 dager17.12.2019 (+3) 7.900 kr

Industrivern grunnopplæring – 3 dager

Grunnopplæring, 3 dager, for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 6.900 kr

Grunnleggende industrivernkurs

Vi tilbyr grunnleggende industrivernkurs. Minimumsopplæring for personell som skal inngå i industrivernpliktige bedrifters interne beredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 18.11.2019 (+4) 3 dager18.11.2019 (+4) 6.500 kr

Industrivern - forsterket brannvern

Vi tilbyr kurs i industrivern - forsterket brannvern. Minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som har krav om tilleggstjenesten forsterket brannvern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager

Industrivern - forsterket førstehjelp

Vi tilbyr kurs i industrivern - forsterket førstehjelp. Minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som har krav om tilleggstjenesten forsterket førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 3.900 kr

Industrivern - kjemikaliedykking

Vi tilbyr kurs i kjemikaliedykking. Minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager

Industrivern - røykdykking grunnkurs, modul 2

Vi tilbyr industrivernkurs - røykdykking grunnkurs modul 2. Minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 25.11.2019 (+4) 3 dager25.11.2019 (+4) 8.000 kr

Industrivern - røykdykking repetisjon

Vi tilbyr industrivernkurs - røykdykking repetisjon. Opplæringen skal gi deltagerne forutsetning for videre øving, slik at de kan foreta rednings- og slukkearbeid i røyk og varme, på egen hånd, eller i samarbeid med kommunalt brannvesen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 14.11.2019 (+35) 1 dag14.11.2019 (+35) 4.300 kr
Horten 21.11.2019 1 dag 21.11.2019 4.300 kr
Horten 12.12.2019 1 dag 12.12.2019 4.300 kr
Horten 19.12.2019 1 dag 19.12.2019 4.300 kr
Horten 09.01.2020 1 dag 09.01.2020 4.300 kr
Horten 16.01.2020 1 dag 16.01.2020 4.300 kr
Horten 23.01.2020 1 dag 23.01.2020 4.300 kr
Horten 06.02.2020 1 dag 06.02.2020 4.300 kr
Horten 13.02.2020 1 dag 13.02.2020 4.300 kr
Horten 20.02.2020 1 dag 20.02.2020 4.300 kr
Horten 27.02.2020 1 dag 27.02.2020 4.300 kr
Horten 12.03.2020 1 dag 12.03.2020 4.300 kr
Horten 19.03.2020 1 dag 19.03.2020 4.300 kr
Horten 16.04.2020 1 dag 16.04.2020 4.300 kr
Horten 23.04.2020 1 dag 23.04.2020 4.300 kr
Horten 07.05.2020 1 dag 07.05.2020 4.300 kr
Horten 14.05.2020 1 dag 14.05.2020 4.300 kr
Horten 28.05.2020 1 dag 28.05.2020 4.300 kr
Horten 11.06.2020 1 dag 11.06.2020 4.300 kr
Horten 18.06.2020 1 dag 18.06.2020 4.300 kr
Horten 25.06.2020 1 dag 25.06.2020 4.300 kr
Horten 02.07.2020 1 dag 02.07.2020 4.300 kr
Horten 13.08.2020 1 dag 13.08.2020 4.300 kr
Horten 20.08.2020 1 dag 20.08.2020 4.300 kr
Horten 27.08.2020 1 dag 27.08.2020 4.300 kr
Horten 10.09.2020 1 dag 10.09.2020 4.300 kr
Horten 17.09.2020 1 dag 17.09.2020 4.300 kr
Horten 24.09.2020 1 dag 24.09.2020 4.300 kr
Horten 01.10.2020 1 dag 01.10.2020 4.300 kr
Horten 15.10.2020 1 dag 15.10.2020 4.300 kr
Horten 22.10.2020 1 dag 22.10.2020 4.300 kr
Horten 05.11.2020 1 dag 05.11.2020 4.300 kr
Horten 12.11.2020 1 dag 12.11.2020 4.300 kr
Horten 19.11.2020 1 dag 19.11.2020 4.300 kr
Horten 26.11.2020 1 dag 26.11.2020 4.300 kr
Horten 10.12.2020 1 dag 10.12.2020 4.300 kr

Industrivern - røykdykking øvelser, modul 3

Vi tilbyr industrivernkurs - røykdykking øvelser modul 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag

Industrivernøvelse - varm dag for industrivernet med røykdykkere

Varme øvelser for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking og som ikke har mulighet til dette i egen virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 3.600 kr

Industrivernøvelse - varm dag for industrivernet uten røykdykkere

Vi tilbyr industrivernøvelse - varm dag for industrivernet uten røykdykkere for industrivernpersonell i virksomheter uten mulighet til å gjennomføre "varme øvelser" lokalt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 3.600 kr

Industrivernkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr industrivernkurs for bedrifter. Våre kurs holdes i Ålesund eller hos kunde som bedriftsinternt opplæring etter avtale.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Avtales kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>


Område

Kategorier