Direkte Kompetanse

Vi har levert nettbaserte HMS kurs til flere tusen fornøyde, norske ledere og verneombud siden 2010.

Raskt. Enkelt. Billig. Godkjent.

Våre digitale HMS kurs krever ingen påmelding og kan gjennomføres når som helst. HMS kursene er ikke forpliktende før kurset er bestått. Godkjent HMS kursbevis utstedes umiddelbart etter at betaling er mottatt. HMS kurset kan betales med kredittkort eller med faktura.

Alle våre HMS kurs tilfredsstiller myndighetenes krav om form og innhold.

Vi tilbyr det obligatoriske HMS kurs for ledere i tillegg til et kortere alternativ til det lovpålagte verneombudskurset og et generellt grunnkurs i HMS.

Alle HMS kursene er tilgjengelige på norsk, engelsk og polsk.

Alle kursene er også tilpasset flere bransjer. De mest populære bransjene for våre HMS kurs er Bygg og Anlegg, Hotell, Restaurant og Servering, samt Transport og Sjåfør yrker.

Flere spørsmål og svar


Generelt Grunnkurs HMS

Det generelle HMS kurset er for deg som ikke nødvendigvis er leder eller verneombud i bedriften, men likevel ønsker å dokumentere din kompetanse innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Dette kurset fungerer på samme måte som våre andre kurs, men har en mer generell tilnærming.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.990 kr  

HSE training for managers online

HSE training for managers, managing directors and CEOs is required by Norwegian law. This course provide the required documentation and knowledge according to Working Environment Act. A fast and efficient process. Valid HSE certificate issued immediately upon completed course and payment.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.990 kr  

Kurs for arbeid med stillas 2-9 meter

Ved arbeid i høyden hvor det er risiko for å falle ned, skal det alltids settes i gang vernetiltak. Alle som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av rullestillas og av systemstillas (2-9 meter), må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Kurs i håndtering av Diisocyanater

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Obligatorisk HMS-kurs for daglig leder

HMS kurs for bedriftens øverste leder er obligatorisk. Våre HMS kurs for ledere (lederkurs) forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av myndighetene og i henhold til Arbeidstilsynets veiledning, med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven §3-5.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.990 kr  

Online HSE Course for Safety Representative (Verneombudskurs)

This course for Safety Reps , «verneombud», is an alternative to the 40 hours training suggested by the authorities. (Verneombudskurs på engelsk). The course is online e-learning. Easy, quick and cheap HSE course with valid HSE certificate awarded immediately upon payment.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.990 kr  

Verneombudskurs - HMS kurs for verneombud og AMU

Verneombudskurset er et alternativ til det vanlige 40-timerskurset for verneombud. Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.990 kr