HMS-kurs for verneombud

Alle bedrifter med over 10 ansatte skal ha verneombud. Her finner du en oversikt over verneombudskurs over hele landet. Områder man lærer om på slike kurs inkluderer; Arbeidsmiljøloven, HMS, internkontrollforskrifter, sykefraværsarbeid, ulykkesforebyggende arbeid osv. Mange kurstilbydere skreddesyr opplæring for din bedrift. Ta kontakt med oss hvis trenger hjelp med å sette deg i kontakt med noe som passer for deg.

Arbeidsmiljøkurs - verneombud, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsleder

Norsk eller engelsk språk på kurset.Vi tilbyr HMS kurs for arbeidsgiver og grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsledere. Alle nyvalte verneombod, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutval bør gjennomføre grunnopplæring i arbeidsmiljø umiddelbart etter tiltreding

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 40 timer 6000 kr
Førde Førde 40 timer 6000 kr
Sogndal Sogndal 40 timer 6000 kr

Arbeidsmiljøkurs - verneombud, arbeidsmiljøutvalg-bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsledere. Alle nyvalte verneombod, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutval bør gjennomføre grunnopplæring i arbeidsmiljø umiddelbart etter tiltreding.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 40 timer 6000 kr

HSE course safety representative and manager

HSE course safety representative, foreman and site manager. Norwegian, English, German, Polish, Bulgarian and Russian material. The employer shall ensure that elected safety representatives receive the training necessary to enable them to perform their duties in a proper manner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager 6.500 kr
Polen Polen 3 dag 7.500 kr
Stord Stord 3 dag 6.500 kr

Verneombud/arbeidsleder/AMU nettkurs

Vi tilbyr HMS kurs for arbeidsgiver og grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsledere. Alle nyvalte verneombod, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutval bør gjennomføre grunnopplæring i arbeidsmiljø umiddelbart etter tiltreding.

Sted Neste kurs Varighet Pris
, Hvorsomhelst med net... 40 timer 6000 kr
, Training given in no... 2 dager 6000 kr
Hele landet Hele landet 2 dager 6000 kr

HMS grunnkurs verneombud

Vi tilbyr HMS grunnkurs for verneombud. Kurset gir kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS arbeid, herunder en grunninnføring i arbeidsmiljøloven samt forskrifter for petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2019 (+3) 4 dager23.09.2019 (+3) 11.300 kr
Drammen Drammen 28.10.2019 (+1) 4 dager28.10.2019 (+1) 11.300 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 11.300 kr

HMS grunnkurs verneombud - offshore

Vi tilbyr HMS grunnkurs for verneombud - offshore. Kurset gir verneombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2019 (+3) 4 dager23.09.2019 (+3) 11.300 kr
Drammen Drammen 28.10.2019 (+1) 4 dager28.10.2019 (+1) 11.300 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 11.300 kr

HMS grunnkurs verneombud - offshore (engelsk)

This course provides the safety officer with training according to the Work Environment Act, the Framework Regulations and amended regulations so that the respective duties can be performed in a satisfactory manner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 40 timer 11.300 kr
Drammen Drammen 40 timer 11.300 kr

HMS Verneombud Offshore

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud offshore. Målsettingen er å gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.09.2019 (+2) 3 dager30.09.2019 (+2) 9.800 kr

Verneombud grunnkurs

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.09.2019 (+2) 3 dager30.09.2019 (+2) 9.800 kr

Arbeidsmiljøutdanning (40 timer)

Vi tilbyr arbeidsmiljøkurs. Grunnopplæring i Arbeidsmiljø er et kurs som skal engasjere og sette i gang prosesser hos kursdeltaker. Opplæringen skjer i klasserom med mange praktiske eksempler og med gode muligheter for diskusjon rundt din rolle i HMS arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 40 timer 7.350 kr
Tysvær Tysvær 23.09.2019 (+1) 4 dager23.09.2019 (+1) 7.350 kr

HMS-kurs for verneombud, 40 timer

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud, 40 timer. Kurset gir en innføring i forskrifter og regelverk, og tilstrekkelig kunnskap til å finne frem i lovverket. Opplæringen skal gi deg tilstrekkelig kunnskap som er nødvendig, for å kunne utføre vervet ditt på en forsvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy 4 dager 6.350 kr
Bergen Bergen 4 dager 6.350 kr

Verneombud - 2 dagers kurs

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.11.2019 2 dager26.11.2019 6.500 kr
Haugesund Haugesund 26.11.2019 2 dager26.11.2019 6.500 kr
Kristiansand Kristiansand 10.12.2019 2 dager10.12.2019 6.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.09.2019 (+3) 2 dager24.09.2019 (+3) 6.500 kr
Stavanger Stavanger 24.09.2019 (+1) 2 dager24.09.2019 (+1) 6.500 kr
Tromsø Tromsø 01.10.2019 (+1) 2 dager01.10.2019 (+1) 6.500 kr
Trondheim Trondheim 22.10.2019 (+1) 2 dager22.10.2019 (+1) 6.500 kr

Verneombud - 40 timers kurs

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.11.2019 4 dager26.11.2019 9.900 kr
Haugesund Haugesund 26.11.2019 4 dager26.11.2019 9.900 kr
Kristiansand Kristiansand 10.12.2019 4 dager10.12.2019 9.900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.09.2019 (+3) 4 dager24.09.2019 (+3) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 24.09.2019 (+1) 4 dager24.09.2019 (+1) 9.900 kr
Tromsø Tromsø 01.10.2019 (+1) 4 dager01.10.2019 (+1) 9.900 kr
Trondheim Trondheim 22.10.2019 (+1) 4 dager22.10.2019 (+1) 9.900 kr

Grunnkurs i arbeidsmiljø - 40 timer

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.10.2019 (+1) 3 + 1 dag14.10.2019 (+1) fra 9.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.09.2019 (+3) 3 + 1 dag23.09.2019 (+3) fra 9.100 kr
Stavanger Stavanger 25.11.2019 (+1) 3 + 1 dag25.11.2019 (+1) fra 9.100 kr
Tromsø Tromsø 3 + 1 dag fra 9.100 kr
Trondheim Trondheim 11.11.2019 3 + 1 dag11.11.2019 fra 9.100 kr

HMS - rådgiverskolen

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer HMS-rådgiverskolen. Dette er en tilleggsopplæring innen HMS. Etter fullført opplæring vil deltakeren ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som rådgiver, sakkyndig og koordinator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.11.2019 15 dager04.11.2019 fra 35.000 kr

Hovedverneombudets rolle og oppgave

Vi tilbyr kurs i hovedverneombudets rolle og oppgave. Kurset har som mål å utvikle hovedverneombudet (HVO) til å bli en ressurs og samarbeidspartner for alle i virksomheten inne helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.10.2019 3 dager29.10.2019 fra 7.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.12.2019 3 dager10.12.2019 fra 7.800 kr
Stavanger Stavanger 3 dager fra 7.800 kr
Tromsø Tromsø 3 dager fra 7.800 kr
Trondheim Trondheim 15.10.2019 3 dager15.10.2019 fra 7.800 kr

HVO i petroleumsindustrien

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr et nytt kurs skreddersydd for hovedverneombud i petroleumssektoren. Kursets målgruppe er hovedverneombud i petroleumsindustrien som representerer administrativt og operativt ansatte på land eller offshore, i operatør- eller leverandørselskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.11.2019 5 dager25.11.2019 fra 13.500 kr

Nettverksgrupper for hovedverneombud

Målet med nettverksgruppene er å lære av hverandres erfaringer for å bli tryggere i rollen som hovedverneombud. Samlingene bruker gruppens egne ressurser, noen ganger med innspill fra eksterne bidragsytere, og alltid med kyndig veiledning fra en av Arbeidsmiljøsenterets konsulenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 2.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 2.800 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 2.800 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 2.800 kr
Trondheim Trondheim 11.12.2019 1 dag11.12.2019 fra 2.800 kr

Oppfriskningskurs for verneombud

Det skjer stadige endringer i arbeidsmiljøloven. Nye regler og bestemmelser rulles ut fortløpende. Oppfriskningskurset er et tilbud til deg som har tatt grunnkurset for en stund siden og som føler behov for en oppdatering av de siste endringene i arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 2.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 2.800 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 2.800 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 2.800 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 2.800 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>


Område

Kategorier