Radonkurs

Prosjektering og utførelse av tiltak mot radon

Kurset er i hovedsak rettet mot bedrifter som behøver forståelse av radontiltak og opplæring innen praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. Deltagere skal kunne forstå virkning av ulike radontiltak og feil søke dersom et tiltak ikke virker etter hensikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 2 dager 14.900 kr

Radon grunnkurs 1 dag

Kurset skal gi en generell og bred innføring i radonproblematikk. Kursdeltagere som har tatt dette kurset forventes å kunne gi enkle råd til publikum vedr. hva radon er, helserisiko, hvilke målinger bør foretas og hvor hjelp mot høye radonnivåer kan fås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 5.900 kr

Radon grunnkurs 2 dager

Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk. Deltagere forventes å være orientert om og å kunne formidle og gi råd om alle viktige aspekter av radonproblematikken. Kurset gir faglig grunnlag for andre videregående kurs og er obligatorisk basis for kursene nr. 3 og 4

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 2 dager 10.900 kr

Radonmålinger videregående kurs

Dette kurset skal gi dypere forståelse av radongassens fysiske egenskaper, samt en teoretisk og praktisk innføring i de viktigste målemetoder for måling av radonkonsentrasjon. Kursdeltager skal kunne vurdere hvilke målemetoder bør brukes i enhver situasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 8.900 kr