Tillitsvalgtopplæring

Retten til et trygt og godt skolemiljø

Vi tilbyr kurs i regelverket om skolemiljø - Retten til et trygt og godt skolemiljø. Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.250 kr

AOF MoTo - Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold. Kurset passer for medlemmer og tillitsvalgte som har behov for eller ønsker en innføring i problematikk og regelverk knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 18 timer 4.950 kr
Stjørdal Stjørdal 18 timer 5.100 kr

AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet

Fenomenet arbeidslivskriminalitet forbindes ofte med svart arbeid og sosial dumping. En fellesnevner er at useriøse aktører undergraver norske samfunnsstrukturer og velferdsordninger. Arbeidslivskriminaliteten har de senere årene blitt mer målrettet og organisert. Metodene til lovbryterne varierer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Arbeidstidsordninger

Dersom en bedrift ønsker å benytte seg av skift- eller turnusarbeid, krever Arbeidsmiljøloven at det skal foreligge en arbeidsplan. Det skal sikre at arbeidstakerens helse og velferd blir ivaretatt, fordele ulempene ved skift- og turnusarbeid, og gjøre det lett å planlegge fritiden sin.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lillehammer Lillehammer 03.05.2021 18 timer03.05.2021 5.100 kr
Tromsø Tromsø 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Engelsk for tillitsvalgte

Hverdagen har endret seg de siste årene på grunn av mer åpne grenser og arbeidsinnvandring. Kanskje du merker det på arbeidsplassen din? Du har ansvar for flere medlemmer som ikke behersker norsk, eller du har muligens en arbeidsgiver som har innført engelsk som arbeidsspråk?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 18 timer 4.950 kr
Sola Sola 01.06.2021 18 timer01.06.2021 5.100 kr

AOF MoTo - Grunnleggende Arbeidsrett

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - grunnleggende arbeidsrett. For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett. Det er et omfattende emne, hvor mange føler de kommer til kort. Dette kurset skal forsøke å bøte på det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 18 timer 4.950 kr
Sola Sola 18 timer 5.100 kr
Stjørdal Stjørdal 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte. I HMS-arbeidet er det av stor viktighet at partene i bedriften klarer å etablere et godt samarbeid. Ikke minst er det viktig at verneombudet samarbeider med de tillitsvalgte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppdal Oppdal 18 timer 4.700 kr
Ringsaker Ringsaker 18 timer 4.950 kr
Tromsø Tromsø 18 timer 4.700 kr
Tønsberg Tønsberg 18 timer 5.100 kr

AOF MoTo - IA-avtalen

Er du tillitsvalgt eller verneombud? Da er du en av nøkkelpersonene i fellesinnsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv. Har dere ofte sykefravær som agenda? Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å forebygge sykefravær og frafall, og fremme inkludering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet

Trenger du en verktøykasse med metoder du kan bruke til hva du kan gjøre for å bedre trivselen på egen arbeidsplass? Vet du hvem du er som konfliktløser? I dette kurset blir du kjent med en rekke metoder som hjelper deg når du møter utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 20 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 05.05.2021 18 timer05.05.2021 5.100 kr
Røros Røros 18 timer 4.950 kr
Sarpsborg Sarpsborg 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet

Man antar at mellom 5 - 10 % av den voksne, yrkesaktive befolkningen blir mobbet og trakassert på arbeidsplassen. For dem det angår er det svært alvorlig, og mange ender opp som uføre etter store psykiske belastninger over lang tid. Derfor er det viktig at flest mulig øker sin kunnskap om temaet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 18 timer 5.100 kr
Tromsø Tromsø 18 timer 4.950 kr
Ullensaker Ullensaker 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet. Kontroll og overvåking i arbeidslivet er ikke noe nytt, men omfanget har økt de siste årene i takt med utviklingen av ny teknologi, og kan komme i konflikt med den enkeltes rett til personvern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 16 timer 4.700 kr
Sarpsborg Sarpsborg 18 timer 5.100 kr
Tromsø Tromsø 07.06.2021 18 timer07.06.2021 5.100 kr

AOF MoTo - Sosiale medier, virtuelt kurs

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - sosiale medier, virtuelt kurs. Sosiale medier er veldig nyttig for å nå frem til andre medlemmer i LO-forbundet ditt, og som tillitsvalgt er det smart å ha en strategi for dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 18 timer

AOF MoTo - Stressmestring og psykisk helse

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - stressmestring og psykisk helse. Mange i fagbevegelsen opplever en stor stressbelastning i jobben sin. Flere har også ett eller flere verv som tar mye tid og krefter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 26.05.2021 18 timer26.05.2021 5.100 kr
Ullensaker Ullensaker 18 timer 5.100 kr

Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Vi tilbyr arbeidsmiljøskolen trinn 1. Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 19.04.2021 (+2) 75 timer19.04.2021 (+2)

Arbeidsmiljøskolen trinn 2

Vi tilbyr arbeidsmiljøskolen trinn 2. Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. Skoleringen består av to trinn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 11.10.2021 (+1) 75 timer11.10.2021 (+1)

Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - individuell arbeidsrett. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 27.09.2021 40 timer27.09.2021

Arbeidsrett - kollektiv arbeidsrett

Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 22.11.2021 40 timer22.11.2021

Arbeidsrett - medbestemmelse

Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 26.04.2021 40 timer26.04.2021

Arbeidsrett - Rettskilder

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - rettskilder. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 23.08.2021 40 timer23.08.2021

Arbeidsrett - stillingsvern

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - stillingsvern. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 31.05.2021 40 timer31.05.2021

Den europeiske utfordring

Vi tilbyr kurs i den europeiske utfordring. Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Luxembourg Luxembourg 02.09.2021 50 timer02.09.2021

Engelsk for HKs tillitsvalgte - virtuelt

Vi tilbyr språkkurs i engelsk for HKs tillitsvalgte som nettbasert undervisning. Kurset avholdes over tre dager ved bruk av undervisningsplattform Teams med max 6 deltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.04.2021 (+1) 18 timer27.04.2021 (+1)
Nettkurs / nettstudie 25.05.2021 18 timer 25.05.2021

European Works Councils

Vi tilbyr kurs i European Works Councils. Er du EWC-representant i bedriften din, har du sannsynligvis behov for å møte andre som har den samme rollen som deg for å utveksle erfaringer og utvikle din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 21 timer

Fellesforbundet - bransjekurs

Vi tilbyr Fellesforbundet bransjekurs. Kort om Fellesforbundet, overenskomst, tillitsvalgtes rolle og hvordan løse rollen og arbeidsoppgavene best mulig, innleie, LO favør. Kurset vil være bransjevis på overenskomst og delvis felles på andre temaer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 11 timer Gratis kr

Fellesforbundet - buss

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet - buss. Målsetting for læringen er at modulen tar for seg bussoverenskomsten og hvilke betydning disse har for medlemmene og de tillitsvalgte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 07.09.2021 18 timer07.09.2021 Gratis kr

Fellesforbundet - byggindustri

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet byggindustri.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.09.2021 12 timer14.09.2021 Gratis kr

Fellesforbundet - fellesoverenskomsten for byggfag

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet - fellesoverenskomsten for byggfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 06.09.2021 14 timer06.09.2021 Gratis kr

Fellesforbundet - FOB

Vi tilbyr kurs for byggfagene i fellesforbundet (betong, maler, tak, mur, tømrer, rørlegger). Det vil bli arbeidet spesielt med endringene i byggfagoverenskomsten, og det vil bli innføring i akkordtariffene med praktiske øvelser og utregninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.09.2021 12 timer02.09.2021 Gratis kr

Fellesforbundet - industri

Vi tilbyr kurs om fellesforbundet - industri. Målsetting for læringen er at modulen tar for seg Industrioverenskomsten og hvilke betydning disse har for medlemmene og de tillitsvalgte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 06.09.2021 18 timer06.09.2021 Gratis kr

Fellesforbundet - introkurs

Vi tilbyr introkurs i fellesforbundet. Kursinnhold: Ny i fellesforbundet - fellesforbundets oppbygning - lover / avtaler - tillitsvalgts rollen - medlemsfordeler - fellesforbundets kurstilbud.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 04.05.2021 (+1) 6 timer04.05.2021 (+1) Gratis kr

Fellesforbundet - klubbarbeid for den tillitsvalgte i transport

Vi tilbyr kurs for Fellesforbundet - klubbarbeid for den tillitsvalgte i transport. Kurset er gratis for medlemmene. Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 10 timer Gratis kr

Fellesforbundet - klubbkonferanse

Vi tilbyr klubbkonferanse i Fellesforbundet. Kursinnhold: Den aktuelle situasjonen, nytt fra Fellesforbundet, nytt i lover og regler i arbeidslivet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 16.11.2021 12 timer16.11.2021 Gratis kr

Fellesforbundet - overenskomst grafisk

Vi tilbyr fellesforbundets kurs - overenskomst grafisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 7 timer

Fellesforbundet - riksavtalen

Vi tilbyr kurs i Fellesforbundet - riksavtalen. Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelser i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelpproblematikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 19 timer Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 1

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 1. Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap. Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Quality Hotel ... Bergen 28 timer Gratis kr
Bergen, Scandic Flesla... Bergen 28 timer
Bodø Bodø 31.05.2021 23 timer31.05.2021 Gratis kr
Førde Førde 28 timer Gratis kr
Gjøvik Gjøvik 31 timer
Gol Gol 23.08.2021 35 timer23.08.2021 Gratis kr
Kongsberg Kongsberg 35 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 06.09.2021 23 timer06.09.2021 Gratis kr
Kvam Kvam 28 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 03.05.2021 28 timer03.05.2021 Gratis kr
Molde Molde 07.06.2021 (+1) 26 timer07.06.2021 (+1) Gratis kr
Ringsaker Ringsaker 31 timer Gratis kr
Ski Ski 30 timer Gratis kr
Stavanger Stavanger 25.05.2021 (+1) 23 timer25.05.2021 (+1) Gratis kr
Stjørdal, Quality Airp... Stjørdal 30 timer Gratis kr
Stjørdal, Scandic Hell... Stjørdal 06.12.2021 30 timer06.12.2021 Gratis kr
Ullensaker Ullensaker 30 timer
Ålesund Ålesund 26 timer

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2. Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger. Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28 timer
Bodø Bodø 21.06.2021 23 timer21.06.2021 Gratis kr
Drammen Drammen 15.11.2021 35 timer15.11.2021 Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 26 timer Gratis kr
Stavanger Stavanger 31.05.2021 (+1) 23 timer31.05.2021 (+1) Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 30 timer Gratis kr
Ullensaker Ullensaker 30 timer
Voss Voss 28 timer
Ålesund Ålesund 27 timer Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 3

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 3. Den tillitsvalgte og betydning av medvirkning - vedtekter - talerstolen - historie / ideologi. Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 36 timer Gratis kr
Ski Ski 30 timer
Sola Sola 26 timer Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 19.10.2021 30 timer19.10.2021 Gratis kr
Tromsø Tromsø 06.09.2021 22 timer06.09.2021 Gratis kr
Ullensaker Ullensaker 30 timer

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 4

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 4. Vi går gjennom kollektiv og industriell arbeidsrett, saksbehandlingsregler, stillingsvern, arbeidstid, yrkesskader, pensjon og AFP.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Scandic Flesla... Bergen 28 timer Gratis kr
Bergen, Comfort Hotel ... Bergen 28 timer Gratis kr
Kongsberg Kongsberg 35 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 23 timer Gratis kr
Sandefjord Sandefjord 01.11.2021 30 timer01.11.2021 Gratis kr
Stavanger Stavanger 01.11.2021 23 timer01.11.2021 Gratis kr
Ullensaker Ullensaker 30 timer Gratis kr

Fellesforbundet havbrukskurs

Vi tilbyr kurs i Fellesforbundet havbrukskurs. Kurset tar for seg havbruksoverenskomsten og sentrale temaer for kurset vil være: arbeidstid på sjøanlegg, for senter og settefiskanlegg, lokale drøftinger og forhandlinger, helligdager og tillitsvalgtrollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 04.10.2021 11 timer04.10.2021 Gratis kr

Fellesforbundet industrioverenskomsten

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet industrioverenskomsten. Kursinnholdet handler om tariffavtalens betydning og innhold. Overenskomsten, lokale forhandlinger og protokoller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 07.09.2021 10 timer07.09.2021 Gratis kr

FF - Kurs for oss under 30 år

Vi tilbyr kurs for Fellesforbundet. Kurset vil gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjon i plenum og i grupper, forelesning og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stord Stord 16 timer Gratis kr

FF: Biloverenskomsten - samling

Vi tilbyr kurs i FF: Biloverenskomsten - samling. En kort innføring på enkelte områder på biloverenskomsten og dagsaktuelle spørsmål fra deltakerne. Kurset er gratis for medlemmer som får søknaden godkjent av forbundet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 timer

Granskningsledelse

Vi tilbyr kurs i granskningsledelse. Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nesten ulykker. Det legges et større ansvar over på de ulike bedrifter at de selv skal gjennomføre interne granskninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.04.2021 (+1) 15 timer28.04.2021 (+1) 7.950 kr
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 15 timer 7.950 kr

LOs ungdomsskolering trinn 1 og 2

Vi tilbyr kurs i LOs ungdomsskolering trinn 1 og 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 24.04.2021 16 timer24.04.2021 Gratis kr

LO-skolen - modul arbeidsliv

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul arbeidsliv. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 21.09.2021 80 timer21.09.2021

LO-skolen - modul Læring

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul Læring. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 72 timer

LO-skolen - modul organisasjon og ledelse

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul organisasjon og ledelse. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 08.11.2021 74 timer08.11.2021

LO-skolen - modul samfunn

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul samfunn. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 13.09.2021 74 timer13.09.2021

LO-skolen - modul solidaritet

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul solidaritet. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 72 timer

Miljø modul 2 - Miljø og samfunn

Vi tilbyr kurs i miljø modul 2 - miljø og samfunn. Modulen skal gi deltakerne en økt teoretisk kompetanse relatert til faget ytre miljø, og deltakerne skal kunne benytte sin kompetanse praktisk i sitt arbeid med miljøforbedringer på lokalt plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 100 timer

MoTo - Konserntillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i MoTo - Konserntillitsvalgte. Vet du forskjellen på et AS og et ASA? Eller hva et konsern er? Det får du vite gjennom modulene Tillitsvalgt i bedriftsstyrer og Konsern - tillitsvalgt og styremedlem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 18 timer 4.950 kr

MoTo - Oppsigelser

Vi tilbyr kurs i MoTo - oppsigelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 16 timer

MOTO - Økonomi for ikke økonomer

Vi tilbyr kurs i MOTO - økonomi for ikke økonomer. Bli dus med økonomien! Synes du tall og regnskap er skremmende? Her finner du de viktigste begrepene innen bedriftsøkonomi forklart på en enkel og lettfattelig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 15 timer

MoTo Psykososialt Arbeidsmiljø

Vi tilbyr kurs i MoTo psykososialt arbeidsmiljø. Mobbing på arbeidsplassen foregår hyppigere der det alminnelige konfliktnivået er høyt, og gjerne der arbeidsplassen er preget av stress, dårlig ledelse og generelt dårlig arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10.05.2021 20 timer10.05.2021 Gratis kr

NAF - Forhandlingsteknikk

Norsk Arbeidsmandsforbund - Kurs i forhandlingsteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal, Quality Airp... Stjørdal 24 timer
Stjørdal, Quality Airp... Stjørdal 17 timer 0 kr

NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling

Vi tilbyr NAF grunnkurs lov, avtale og forhandling. Kurset er gratis og reisen til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 33 timer Gratis kr
Bodø Bodø 33 timer Gratis kr
Hamar Hamar 33 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 33 timer Gratis kr
Oslo Oslo 03.05.2021 33 timer03.05.2021 Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 33 timer Gratis kr
Tønsberg Tønsberg 33 timer Gratis kr
Ålesund Ålesund 33 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs organisasjon og verving

Vi tilbyr NAF grunnkurs organisasjon og verving. Kurset er gratis og reisen til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldende stipendsatser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 33 timer Gratis kr
Fauske Fauske 33 timer Gratis kr
Hamar Hamar 33 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 33 timer Gratis kr
Ski Ski 33 timer Gratis kr
Skien Skien 33 timer Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 33 timer Gratis kr
Tromsø Tromsø 33 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen

Vi tilbyr NAF grunnkurs påbygging hovedavtalen. Kurset er gratis og reise til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kongsberg Kongsberg 17 timer Gratis kr
Ski Ski 18 timer Gratis kr
Sola Sola 18 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs påbygging lover og regler i arbeidslivet

Vi tilbyr NAF grunnkurs påbygging lover og regler i arbeidslivet. Dette er et fordypningskurs for medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 18 timer Gratis kr
Ski Ski 18 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs påbygging organisasjonskunnskap

Vi tilbyr NAF Grunnkurs påbygging organisasjonskunnskap. Dette kurset bygger videre på den kunnskapen man har fått om Norsk Arbeidsmandsforbundet i grunnskoleringen. Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne bedre kjent med egen organisasjon og dets historie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18 timer Gratis kr

NAF Renholdsoverenskomsten

Vi tilbyr kurs i NAF Renholdsoverenskomsten. Kurset er gratis og reisen til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15 timer Gratis kr

NAF Vekteroverenskomsten - medlem og tillitsvalgt

Vi tilbyr kurs i NAF Vekteroverenskomsten for medlem og tillitsvalgte. Kurset er gratis og reisen til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15 timer Gratis kr

Nye innleieregler og flere faste jobber

Vi tilbyr kurs om nye innleieregler og flere faste jobber. Du vil få en innføring i lovgrunnlaget, samt hva som er forbundets målsetning for arbeidet med innleie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 timer

Omstillingskurs

AOF Oslo og LO tilbyr alle ansatte i LO til et gratis omstilling / karriereveiledningskurs med særlig vekt på datatekniske hjelpemidler (Excel, Powerpoint) og karriere / omstillingsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16 timer 8.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 16 timer 8.000 kr
Ullensaker Ullensaker 16 timer 8.000 kr

«Du må tenke sjæl!» - den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndig-gjørende og situasjonstilpasset ledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr

Ergonomi for kirkegårds og parkansatte

Formålet er å øke bevisstheten rundt ergonomi og kroppsbruk i det daglige arbeidet. Deltakerne skal få bedre forutsetninger for å finne gode arbeidsmåter, få praktiske tips om hvordan man jobber smartere, og å øke bevissthet om at en har en god sak når deltakerne tar hensyn til egen helse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Molde Molde 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Stjørdal Stjørdal 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag
Ålesund Ålesund 1 dag

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb

Formålet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv og kollegaer i en travel hverdag. Allerede på 1960-tallet var det kjent at det var en sammenheng mellom trivsel på arbeidsplassen og effektivitet og produktivitet. Derfor er det viktig at vi har fokus på arbeidsglede og trivsel!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.450 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.450 kr

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

Vi tilbyr webinar om oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi. Tretimers webinar med toveis lyd-/ bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer