Tillitsvalgtopplæring

Arbeidsrett medbestemmelse

Vi tilbyr kurs om arbeidsrett medbestemmelse. Arbeidsrettslinja består av 5 moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 40 timer / 5 dager Gratis kr

Arbeidsrett stillingsvern

Vi tilbyr kurs om arbeidsrett stillingsvern. Arbeidsrettslinja består av 5 moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 25.09.2023 40 timer / 5 dager25.09.2023

Arbeidsrettens rettskilder

Vi tilbyr kurs om arbeidsrettens rettskilder. Arbeidsrettslinja består 5 moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 04.12.2023 40 timer / 5 dager04.12.2023 Gratis kr

Den europeiske utfordring

Vi tilbyr kurs i den europeiske utfordring. Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Luxembourg Luxembourg 50 timer

European Works Councils

Vi tilbyr kurs i European Works Councils. Er du EWC-representant i bedriften din, har du sannsynligvis behov for å møte andre som har den samme rollen som deg for å utveksle erfaringer og utvikle din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 21 timer / 3 dager

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 1

Vi tilbyr kurs i faglig tillitsvalgt 1. Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.10.2023 26 timer / 3 dager03.10.2023 Gratis kr
Ålesund Ålesund 25.09.2023 30 timer / 4 dager25.09.2023 Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2

Vi tilbyr kurs i faglig tillitsvalgt 2. Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik Larvik 02.10.2023 35 timer / 5 dager02.10.2023 Gratis kr
Sola Sola 25.09.2023 26 timer / 4 dager25.09.2023 Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 3

Vi tilbyr kurs i faglig tillitsvalgt 3. Fellesforbundets grunnopplæring tillitsvalgt 3 gir en innføring i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens historie, samt viktigheten av arbeiderbevegelsen fagligpolitisk arbeid før og nå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.10.2023 27 timer / 4 dager13.10.2023 Gratis kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 06.11.2023 30 timer / 5 dager06.11.2023 Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 4

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 4. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 27.11.2023 40 timer / 5 dager27.11.2023 Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 04.12.2023 30 timer / 4 dager04.12.2023 Gratis kr

Fellesforbundet riksavtalen

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet riksavtalen. Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 31.10.2023 18 timer / 3 dager31.10.2023 Gratis kr

FF: Biloverenskomsten - samling

Vi tilbyr kurs i FF: Biloverenskomsten - samling. En kort innføring på enkelte områder på biloverenskomsten og dagsaktuelle spørsmål fra deltakerne. Kurset er gratis for medlemmer som får søknaden godkjent av forbundet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 timer

Granskningsledelse

Vi tilbyr kurs i granskningsledelse. Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nesten ulykker. Det legges et større ansvar over på de ulike bedrifter at de selv skal gjennomføre interne granskninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 15 timer 7.950 kr

Individuell arbeidsrett

Vi tilbyr kurs om individuell arbeidsrett. Arbeidsrettslinja består av 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 30.10.2023 40 timer / 5 dager30.10.2023 Gratis kr

Kollektiv arbeidsrett

Vi tilbyr kurs om kollektiv arbeidsrett. Arbeidsrettslinja består av 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 20.11.2023 40 timer / 5 dager20.11.2023 Gratis kr

LO-skolen arbeidsliv

Vi tilbyr kurs om LO-skolen arbeidsliv. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 17.10.2023 80 timer / 2 måneder17.10.2023 Gratis kr

LO-skolen organisasjon

Vi tilbyr kurs i LO-skolen organisasjon. Modul Organisasjon skal undersøke det spesielle ved LO som organisasjon: hvordan skjer endringer: hvordan er kulturen: hvordan er det å være aktør i denne organisasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 06.11.2023 74 timer / 12 dager06.11.2023 Gratis kr

LO-skolen samfunn

Vi tilbyr kurs i LO-skolen samfunn. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 02.10.2023 76 timer / 26 dager02.10.2023 Gratis kr

LO-skolen solidaritet

Vi tilbyr kurs i LO-skolen solidaritet. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 80 timer / 1 måned

Miljø modul 2 - miljø og samfunn

Vi tilbyr kurs i miljø modul 2 - miljø og samfunn. Modulen skal gi deltakerne en økt teoretisk kompetanse relatert til faget ytre miljø, og deltakerne skal kunne benytte sin kompetanse praktisk i sitt arbeid med miljøforbedringer på lokalt plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 100 timer

Miljøarbeid i bedrift og samfunn - del 1

Vi tilbyr kurs om miljøarbeid i bedrift og samfunn - del 1. Studiet består av 2 uker institusjonell undervisning og 10 mnd. egenstudier på deltid. Undervisningen vil bygge på studentenes erfaringer, og variere mellom forelesninger, diskusjoner, og gruppearbeid omkring de aktuelle temaene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 40 timer / 12 dager

MoTo Diskriminering i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs om MoTo diskriminering i arbeidslivet. Det finnes omfattende og strenge regler for å unngå diskriminering og trakassering i norsk arbeidsliv. Dette er også et område hvor det har skjedd store endringer i de siste årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 20 timer / 3 dager Gratis kr

NAF Grunnkurs organisasjon og verving

Vi tilbyr NAF grunnkurs organisasjon og verving. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.11.2023 33 timer / 5 dager13.11.2023 Gratis kr

NAF Lover og regler i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i NAF lover og regler i arbeidslivet. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2023 18 timer / 3 dager12.12.2023 Gratis kr
Stavanger Stavanger 24.10.2023 18 timer / 3 dager24.10.2023 Gratis kr

Nye innleieregler og flere faste jobber

Vi tilbyr kurs om nye innleieregler og flere faste jobber. Du vil få en innføring i lovgrunnlaget, samt hva som er forbundets målsetning for arbeidet med innleie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 timer

Omstillingskurs

AOF Oslo og LO tilbyr alle ansatte i LO til et gratis omstilling / karriereveiledningskurs med særlig vekt på datatekniske hjelpemidler (Excel, Powerpoint) og karriere / omstillingsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 16 timer 8.000 kr

Omstillingskurs

AOF Oslo og LO tilbyr alle ansatte i LO til et gratis omstilling / karriereveiledningskurs med særlig vekt på datatekniske hjelpemidler (Excel, Powerpoint) og karriere / omstillingsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 16 timer 8.000 kr

«Du må tenke sjæl!» - den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndig-gjørende og situasjonstilpasset ledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr

Ergonomi for kirkegårds og parkansatte

Formålet er å øke bevisstheten rundt ergonomi og kroppsbruk i det daglige arbeidet. Deltakerne skal få bedre forutsetninger for å finne gode arbeidsmåter, få praktiske tips om hvordan man jobber smartere, og å øke bevissthet om at en har en god sak når deltakerne tar hensyn til egen helse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Molde Molde 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Stjørdal Stjørdal 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag
Ålesund Ålesund 1 dag

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb

Formålet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv og kollegaer i en travel hverdag. Allerede på 1960-tallet var det kjent at det var en sammenheng mellom trivsel på arbeidsplassen og effektivitet og produktivitet. Derfor er det viktig at vi har fokus på arbeidsglede og trivsel!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.450 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.450 kr

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

Vi tilbyr webinar om oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi. Tretimers webinar med toveis lyd-/ bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer

Retten til et trygt og godt skolemiljø

Vi tilbyr kurs i regelverket om skolemiljø - Retten til et trygt og godt skolemiljø. Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.250 kr

Arbeidsmiljøkonferansen 2023

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen 2023. Nytt av året! Fagfokus og HMS Norge har inngått et samarbeid, og slår sammen Arbeidsmiljøkonferansen og HMS tinget. Dette for å gi deg enda bedre og mer relevant faglig innhold!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 13.11.2023 2 dager13.11.2023 6.200 kr

Arbeidsmiljøkonferansen 2023 - webinar

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen 2023. Nytt av året! Fagfokus og HMS Norge har inngått et samarbeid, og slår sammen Arbeidsmiljøkonferansen og HMS tinget. Dette for å gi deg enda bedre og mer relevant faglig innhold!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.11.2023 2 dager13.11.2023 2.400 kr