Tillitsvalgtopplæring

Retten til et trygt og godt skolemiljø

Vi tilbyr kurs i regelverket om skolemiljø - Retten til et trygt og godt skolemiljø. Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.250 kr

«Du må tenke sjæl!» - den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndig-gjørende og situasjonstilpasset ledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr

Ergonomi for kirkegårds og parkansatte

Formålet er å øke bevisstheten rundt ergonomi og kroppsbruk i det daglige arbeidet. Deltakerne skal få bedre forutsetninger for å finne gode arbeidsmåter, få praktiske tips om hvordan man jobber smartere, og å øke bevissthet om at en har en god sak når deltakerne tar hensyn til egen helse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Molde Molde 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Stjørdal Stjørdal 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag
Ålesund Ålesund 1 dag

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb

Formålet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv og kollegaer i en travel hverdag. Allerede på 1960-tallet var det kjent at det var en sammenheng mellom trivsel på arbeidsplassen og effektivitet og produktivitet. Derfor er det viktig at vi har fokus på arbeidsglede og trivsel!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.450 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.450 kr

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

Vi tilbyr webinar om oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi. Tretimers webinar med toveis lyd-/ bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer

Arbeidsmiljøkonferansen

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen, om fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi. En konferanse for alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet. Norsk arbeidsliv er i stor endring. Hvor står vi i dag og hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 27.10.2022 2 dager27.10.2022 fra 5.040 kr

Arbeidsmiljøkonferansen - webinar

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen som webinar, om fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi. En konferanse for alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet. Norsk arbeidsliv er i stor endring. Hvor står vi i dag og hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.10.2022 2 dager27.10.2022 fra 1.990 kr

AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet

Fenomenet arbeidslivskriminalitet forbindes ofte med svart arbeid og sosial dumping. En fellesnevner er at useriøse aktører undergraver norske samfunnsstrukturer og velferdsordninger. Arbeidslivskriminaliteten har de senere årene blitt mer målrettet og organisert. Metodene til lovbryterne varierer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Arbeidstidsordninger

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - arbeidstidsordninger. Bli kjent med lovene om arbeidstid, og lær å legge opp gode arbeidstidsplaner. Gjennomføringen setter fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lillehammer Lillehammer 18 timer 5.100 kr
Tromsø Tromsø 18 timer 4.950 kr
Ullensaker Ullensaker 18 timer
Ålesund Ålesund 07.09.2022 20 timer / 3 dager07.09.2022

AOF MoTo - Engelsk for tillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - engelsk for tillitsvalgte. Hverdagen har endret seg de siste årene på grunn av mer åpne grenser og arbeidsinnvandring. Kanskje du merker det på arbeidsplassen din?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 18 timer 4.950 kr
Sola Sola 18 timer 5.100 kr

AOF MoTo - forhandlinger

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - forhandlinger. En stor del av tillitsvalgt rollen består av samtaler, møter, drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver. Trenger du mer kompetanse i hvordan å gjennomføre gode forhandlinger som oppnår gode løsninger? Da er dette kurset for deg!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 18 timer
Kristiansund Kristiansund 19.09.2022 20 timer / 3 dager19.09.2022
Tromsø Tromsø 18 timer

AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - grunnleggende arbeidsrett. Arbeidsrett omfatter alt det juridiske knyttet til forholdene på arbeidsplassen. Dette kurset tar sikte på å gi deg en grundig innføring i emnet, og er et godt sted å begynne før du eventuelt fortsetter med våre mer avanserte arbeidsrettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 14.12.2022 20 timer / 3 dager14.12.2022
Sola Sola 18 timer 5.100 kr
Stjørdal Stjørdal 18 timer 4.950 kr
Tromsø Tromsø 20 timer

AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte. I HMS-arbeidet er det av stor viktighet at partene i bedriften klarer å etablere et godt samarbeid. Ikke minst er det viktig at verneombudet samarbeider med de tillitsvalgte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppdal Oppdal 18 timer 4.700 kr
Ringsaker Ringsaker 18 timer 4.950 kr
Tromsø Tromsø 18 timer 4.700 kr
Tønsberg Tønsberg 18 timer

AOF MoTo - IA-avtalen

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - IA-avtalen. Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Kvinner i fokus

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - kvinner i fokus. Organisasjons-Norge trenger aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser. Har du lyst til å være med på å sette dagsorden på jobb, og kanskje også innen politikk og øvrig samfunnsliv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kongsberg Kongsberg 18 timer 4.950 kr
Stjørdal Stjørdal 18 timer 4.700 kr
Ullensaker Ullensaker 01.06.2022 20 timer01.06.2022

AOF MoTo - Metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet. Trenger du en verktøykasse med metoder du kan bruke til hva du kan gjøre for å bedre trivselen på egen arbeidsplass? Vet du hvem du er som konfliktløser?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 20 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 18 timer 5.100 kr
Røros Røros 18 timer 4.950 kr
Sarpsborg Sarpsborg 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - mobbing i arbeidslivet. Mobbing på arbeidsplassen foregår hyppigere der det alminnelige konfliktnivået er høyt, og gjerne der arbeidsplassen er preget av stress, dårlig ledelse og generelt dårlig arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 20 timer
Hamar Hamar 18 timer
Tromsø Tromsø 18 timer 4.950 kr
Ullensaker Ullensaker 18 timer 4.950 kr

AOF MoTo - Organisasjonsledelse

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - organisasjonsledelse. Som klubbleder er det viktig å få alle til å trekke i samme retning mot et felles mål. Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 20 timer
Stjørdal Stjørdal 07.12.2022 20 timer / 3 dager07.12.2022

AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet. Kontroll og overvåking i arbeidslivet er ikke noe nytt, men omfanget har økt de siste årene i takt med utviklingen av ny teknologi, og kan komme i konflikt med den enkeltes rett til personvern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 16 timer 4.700 kr
Røros Røros 24.10.2022 20 timer / 3 dager24.10.2022
Sarpsborg Sarpsborg 18 timer 5.100 kr
Ski Ski 18 timer
Tromsø Tromsø 18 timer 5.100 kr

AOF MoTo - Rus i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - rus i arbeidslivet. Mange mennesker i samfunnet vårt sliter med rusproblemer. Dette gir seg også utslag på arbeidsplassene. Slike saker kan være vanskelige å håndtere for alle involverte og er et tema som ikke alltid får nok plass i dialogen mellom partene i virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 18 timer 4.950 kr
Lillehammer Lillehammer 23.05.2022 20 timer / 3 dager23.05.2022
Stjørdal Stjørdal 18 timer

AOF MoTo - Samfunnspåvirkning

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - samfunnspåvirkning. Visste du at klubben din kan være med på å påvirke samfunnet til det bedre? Eller at du kan ty til nasjonale hjelpemidler dersom ikke du får gjennomslag lokalt? Selv på klubbnivå er fagorganisasjonene en viktig del av det norske samfunnet som helhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 17.10.2022 20 timer / 3 dager17.10.2022
Trondheim Trondheim 15.06.2022 20 timer / 3 dager15.06.2022

AOF MoTo - Sosiale medier, virtuelt kurs

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - sosiale medier, virtuelt kurs. Ingen slipper unna digitaliseringen - og godt er det. Sosiale medier er et svært nyttig medium for klubben din, og du vil vinne mye på å kjenne til noen triks og strategier for å få mest mulig ut av dem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 18 timer
Ski Ski 18 timer
Stjørdal Stjørdal 20 timer

AOF MoTo - Stressmestring og konflikthåndtering

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - stressmestring og konflikthåndtering. Å ta på seg et ekstra verv i tillegg til jobb kan ofte føre til økt stress om ikke du er forsiktig. I stedet for å kaste inn håndkleet, er det heldigvis mulig å lære seg gode teknikker for å håndtere perioder med mye å gjøre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20 timer
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 05.09.2022 20 timer / 3 dager05.09.2022
Ullensaker Ullensaker 18.05.2022 20 timer18.05.2022

AOF MoTo - Stressmestring og psykisk helse

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - stressmestring og psykisk helse. Mange i fagbevegelsen opplever en stor stressbelastning i jobben sin. Flere har også ett eller flere verv som tar mye tid og krefter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 18 timer 5.100 kr
Ullensaker Ullensaker 18 timer 5.100 kr

AOF MoTo - Tillitsvalgt i krise

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - tillitsvalgt i krise. De tillitsvalgte gjennom 2020 og 2021 har håndtert kriser på løpende bånd, og dette tar naturligvis på! Dette kurset tar for seg læringen de tillitsvalgte gjorde seg under pandemien og hvordan dette påvirker de tillitsvalgtes hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 8 timer 5.100 kr

AOF MoTo - Tillitsvalgt som organisasjonsleder og møteledelse

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - tillitsvalgt som organisasjonsleder og møteledelse. Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere, er ikke mindre i dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18 timer

AOF MoTo - Tillitsvalgt som sosialarbeider

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - tillitsvalgt som sosialarbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 18 timer

AOF MoTo - Virksomhetsoverdragelse og anbud

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - virksomhetsoverdragelse og anbud. Skal virksomheten din overdras? Slik ivaretar du alles rettigheter. Kursets innhold og oppgaver skal ta utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandefjord Sandefjord 02.11.2022 20 timer / 3 dager02.11.2022

AOF MoTo - Årsmøte

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - årsmøte. Dette kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i årsmøter og generell tale / debatt-teknikk og møteledelse med en forankring i tillitsmannen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 21.11.2022 20 timer / 3 dager21.11.2022

AOFs Veilederskolering

Vi tilbyr AOFs veilederskolering. Målet med kurset er å skape et læringsmiljø hvor deltakerne kan utvikle sin forståelse for kursveilederrollen / studielederrollen og sin innsikt i pedagogisk teori og pedagogiske metoder for undervisning av voksne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 31.10.2022 68 timer / 26 dager31.10.2022

Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Vi tilbyr arbeidsmiljøskolen trinn 1. Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 19.09.2022 76 timer / 12 dager19.09.2022

Arbeidsmiljøskolen trinn 2

Vi tilbyr arbeidsmiljøskolen trinn 2. Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. Skoleringen består av to trinn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 10.10.2022 148 timer / 2 måneder10.10.2022

Arbeidsrett - individuell arbeidsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - individuell arbeidsrett. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 26.09.2022 40 timer / 5 dager26.09.2022

Arbeidsrett - kollektiv arbeidsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - kollektiv arbeidsrett. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 31.10.2022 40 timer / 5 dager31.10.2022

Arbeidsrett - rettskilder

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - rettskilder. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 28.11.2022 40 timer / 5 dager28.11.2022

Arbeidsrett - stillingsvern

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - stillingsvern. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 40 timer

Den europeiske utfordring

Vi tilbyr kurs i den europeiske utfordring. Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Luxembourg Luxembourg 50 timer

Den europeiske utfordring

Vi tilbyr kurs i den europeiske utfordring. Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.09.2022 50 timer08.09.2022

Engelsk for HKs tillitsvalgte - virtuelt

Vi tilbyr språkkurs i engelsk for HKs tillitsvalgte som nettbasert undervisning. Kurset avholdes over tre dager ved bruk av undervisningsplattform Teams med max 6 deltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18 timer

European Works Councils

Vi tilbyr kurs i European Works Councils. Er du EWC-representant i bedriften din, har du sannsynligvis behov for å møte andre som har den samme rollen som deg for å utveksle erfaringer og utvikle din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 03.01.2023 21 timer / 3 dager03.01.2023

Fellesforbundet - arbeidslivskriminalitet

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - arbeidslivskriminalitet. Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. Innledninger i plenum. Diskusjoner i plenum og / eller grupper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 07.09.2022 10 timer07.09.2022

Fellesforbundet - arbeidstid og arbeidsrotasjoner

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - arbeidstid og arbeidsrotasjoner. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 06.09.2022 12 timer / 2 dager06.09.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - bransjekurs

Vi tilbyr Fellesforbundet bransjekurs. Kort om Fellesforbundet, overenskomst, tillitsvalgtes rolle og hvordan løse rollen og arbeidsoppgavene best mulig, innleie, LO favør. Kurset vil være bransjevis på overenskomst og delvis felles på andre temaer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 11 timer Gratis kr

Fellesforbundet - bransjesamling for tillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - bransjesamling for tillitsvalgte i bemanningsbransjen. Dette er en uhøytidelig og lærerik samling med fokus på relasjonsbygging- løsning og forståelse av felles problemområder i bransjen / egen bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 24.05.2022 11 timer24.05.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - faglig politisk kurs

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - faglig politisk kurs. Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. Innledninger i plenum. Diskusjoner i plenum og / eller grupper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 23.11.2022 6 timer23.11.2022
Kristiansand Kristiansand 07.09.2022 15 timer07.09.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - fellesoverenskomsten for byggfag

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet - fellesoverenskomsten for byggfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 14 timer Gratis kr

Fellesforbundet - havbruk

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - havbruk. Kurset tar for seg bl.a. havbruksoverenskomsten, arbeidstid- og vaktordninger, tillitsvalgtes rolle og oppgaver, skrive protokoll, HMS og trakassering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 10.10.2022 17 timer10.10.2022

Fellesforbundet - klubbarbeid for den tillitsvalgte i transport

Vi tilbyr kurs for Fellesforbundet - klubbarbeid for den tillitsvalgte i transport. Kurset er gratis for medlemmene. Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 10 timer Gratis kr

Fellesforbundet - kvinner i fellesforbundet

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet for kvinner i fellesforbundet. Hensikten med kurset er å styrke den individuelle og kollektive selvtilliten hos kvinner i fagbevegelsen ved å sprenge egne grenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 02.11.2022 15 timer / 2 dager02.11.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - Lo’s felles ungdomskurs

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - Lo’s felles ungdomskurs. Er du under 30 år og medlem av Fellesforbundet? Ønsker du å vite mer om hva Fellesforbundet jobber med for deg som medlem? Har du lyst til å vite mer om hvordan du som medlem kan påvirke forbundet? Da er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.09.2022 12 timer27.09.2022
Stjørdal Stjørdal 04.11.2022 17 timer04.11.2022

Fellesforbundet - OTP, AFP og sliterordningen

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - OTP, AFP og sliterordningen. Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer - meld deg på i dag. Det blir innledninger i plenum og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 22.11.2022 15 timer / 2 dager22.11.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - overenskomst grafisk

Vi tilbyr fellesforbundets kurs - overenskomst grafisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 7 timer

Fellesforbundet - trakassering og diskriminering

Vi tilbyr kurs i Fellesforbundet om trakassering og diskriminering. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 4 timer

Fellesforbundet - trakassering og likebehandling / HMS

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - trakassering og likebehandling / HMS for tillitsvalgte. Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 08.09.2022 15 timer / 2 dager08.09.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - yrkesskade og yrkessykdom

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet yrkesskade og yrkessykdom. Velkommen til en gjennomgang av rutiner for behandling av saker der medlemmer har fått yrkesskade eller yrkessykdom. Solfrid Tysdal, ombud i avd. 57, har jobbet mye med saker om yrkesskader og yrkessykdom for medlemmer i Haugesund og omegn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 18.05.2022 13 timer / 2 dager18.05.2022 Gratis kr

Fellesforbundet - økonomi og forhandlinger

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet - økonomi og forhandlinger. Lurer du på hvordan man fører lønnsforhandlinger i bedriften, hva er et forhandlingsutvalg og hvordan skal en lønnsavtale se ut. Blir du usikker når bedriften viser regnskapet?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 01.11.2022 21 timer / 3 dager01.11.2022 Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 1

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 1. Kurset tar for seg arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 35 timer
Bergen, Comfort Hotel ... Bergen 27 timer Gratis kr
Bergen, Quality Hotel ... Bergen 27 timer Gratis kr
Bergen, Scandic Flesla... Bergen 27 timer Gratis kr
Bodø Bodø 23 timer Gratis kr
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 15.06.2022 24 timer / 2 måneder15.06.2022 Gratis kr
Førde Førde 28 timer Gratis kr
Gjøvik Gjøvik 31 timer
Hamar Hamar 14.06.2022 28 timer14.06.2022 Gratis kr
Jølster Jølster 27 timer Gratis kr
Kongsberg Kongsberg 35 timer
Kristiansand Kristiansand 28 timer
Kvam Kvam 28 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 25 timer Gratis kr
Molde Molde 26.09.2022 30 timer26.09.2022 Gratis kr
Ringsaker Ringsaker 31 timer Gratis kr
Sarpsborg Sarpsborg 09.09.2022 32 timer09.09.2022
Ski Ski 30 timer Gratis kr
Sola Sola 15.08.2022 28 timer / 4 dager15.08.2022
Stjørdal, Stjørdal 30 timer
Stjørdal, Quality Airp... Stjørdal 30 timer
Ullensaker Ullensaker 30 timer
Ålesund Ålesund 26 timer

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27 timer Gratis kr
Bodø Bodø 26 timer
Drammen Drammen 35 timer Gratis kr
Gol Gol 05.09.2022 35 timer05.09.2022
Kristiansand Kristiansand 26 timer Gratis kr
Sandefjord Sandefjord 10.10.2022 35 timer10.10.2022
Ski Ski 29.10.2022 30 timer29.10.2022 Gratis kr
Sola Sola 26.09.2022 26 timer / 4 dager26.09.2022 Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 13.06.2022 30 timer13.06.2022 Gratis kr
Ullensaker Ullensaker 30 timer
Voss Voss 28 timer
Ålesund Ålesund 27 timer Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 3

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 3. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25 timer Gratis kr
Drammen Drammen 07.11.2022 35 timer07.11.2022
Kristiansand Kristiansand 28 timer Gratis kr
Ski Ski 30 timer
Stjørdal Stjørdal 30 timer Gratis kr
Tromsø Tromsø 24.10.2022 20 timer24.10.2022
Ullensaker Ullensaker 30 timer

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 4

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet faglig tillitsvalgt 4. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Scandic Flesla... Bergen 27 timer Gratis kr
Bergen, Comfort Hotel ... Bergen 28 timer Gratis kr
Grimstad Grimstad 19.09.2022 27 timer / 4 dager19.09.2022 Gratis kr
Kongsberg Kongsberg 35 timer Gratis kr
Sandefjord Sandefjord 30 timer Gratis kr
Sarpsborg Sarpsborg 30 timer
Tromsø Tromsø 13.06.2022 (+1) 20 timer13.06.2022 (+1)
Ullensaker Ullensaker 30 timer Gratis kr

Fellesforbundet havbrukskurs

Vi tilbyr kurs i Fellesforbundet havbrukskurs. Kurset tar for seg havbruksoverenskomsten og sentrale temaer for kurset vil være: arbeidstid på sjøanlegg, for senter og settefiskanlegg, lokale drøftinger og forhandlinger, helligdager og tillitsvalgtrollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 11 timer Gratis kr

Fellesforbundet industrioverenskomsten

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet industrioverenskomsten. Kursinnholdet handler om tariffavtalens betydning og innhold. Overenskomsten, lokale forhandlinger og protokoller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 10 timer Gratis kr

Fellesforbundet introkurs ny som tillitsvalgt

Vi tilbyr introkurs i fellesforbundet ny som tillitsvalgt. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 17.11.2022 6 timer17.11.2022 Gratis kr

Fellesforbundet klubbkonferanse

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet klubbkonferanse. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Mandal Mandal 12.10.2022 13 timer / 2 dager12.10.2022 Gratis kr
Sola Sola 23.08.2022 13 timer / 2 dager23.08.2022 Gratis kr

Fellesforbundet overenskomstkurs

Vi tilbyr fellesforbundet overenskomstkurs. I Norge gjelder som utgangspunkt avtalefriheten. På arbeidsplasser der det ikke eksisterer tariffavtale vil arbeidsgiveren stå relativt fritt til å inngå de avtaler han ønsker med den enkelte arbeidstaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 09.06.2022 11 timer / 2 dager09.06.2022 Gratis kr

Fellesforbundet pensjon

Vi tilbyr kurs i fellesforbundet pensjon. Under gjennomføringen av kurset blir det innledninger i plenum og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 6 timer

Fellesforbundet riksavtalen

Vi tilbyr kurs i Fellesforbundet riksavtalen. Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelser i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelpproblematikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14 timer Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 19 timer Gratis kr

Fellesskapsuka - arbeidstidsordninger

Vi tilbyr kurs i fellesskapsuka - arbeidstidsordninger. Har du som er tillitsvalgt eller veileder i forbundet ditt lyst til og behov for en felles samling på tvers av forbundsgrensene? Bli med på lærerike dager på Sørmarka, et flott konferansesenter en halvtimes kjøring fra Oslo i retning Enebakk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Enebakk Enebakk 14.09.2022 17 timer14.09.2022

Fellesskapsuka - engelsk for tillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i fellesskapsuka - engelsk for tillitsvalgte. Har du som er tillitsvalgt eller veileder i forbundet ditt lyst til og behov for en felles samling på tvers av forbundsgrensene? Bli med på lærerike dager på Sørmarka, et flott konferansesenter en halvtimes kjøring fra Oslo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Enebakk Enebakk 12.09.2022 17 timer12.09.2022

Fellesskapsuka - pedagogisk forum

Vi tilbyr kurs i fellesskapsuka - pedagogisk forum. Har du som er tillitsvalgt eller veileder i forbundet ditt lyst til og behov for en felles samling på tvers av forbundsgrensene? Bli med på lærerike dager på Sørmarka, et flott konferansesenter en halvtimes kjøring fra Oslo i retning Enebakk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Enebakk Enebakk 12.09.2022 17 timer / 3 dager12.09.2022

Fellesskapsuka - samfunnspåvirkning

Vi tilbyr kurs i fellesskapsuka - samfunnspåvirkning. Har du som er tillitsvalgt eller veileder i forbundet ditt lyst til og behov for en felles samling på tvers av forbundsgrensene? Bli med på lærerike dager på Sørmarka, et flott konferansesenter en halvtimes kjøring fra Oslo i retning Enebakk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Enebakk Enebakk 14.09.2022 17 timer14.09.2022

Fellesskapsuka - stressmestring

Vi tilbyr kurs i fellesskapsuka - stressmestring. Har du som er tillitsvalgt eller veileder i forbundet ditt lyst til og behov for en felles samling på tvers av forbundsgrensene? Bli med på lærerike dager på Sørmarka, et flott konferansesenter en halvtimes kjøring fra Oslo i retning Enebakk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Enebakk Enebakk 12.09.2022 (+1) 17 timer12.09.2022 (+1)

FF Kurs for oss under 30 år

Vi tilbyr kurs for Fellesforbundet. Kurset vil gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjon i plenum og i grupper, forelesning og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stord Stord 16 timer Gratis kr

FF: Biloverenskomsten - samling

Vi tilbyr kurs i FF: Biloverenskomsten - samling. En kort innføring på enkelte områder på biloverenskomsten og dagsaktuelle spørsmål fra deltakerne. Kurset er gratis for medlemmer som får søknaden godkjent av forbundet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 timer

FYKO 2022

Vi tilbyr kurs i FYKO 2022. FYKO er en student- og ungdomskonferanse hvor alle medlemmer i LO-forbund i alderen 18 - 35 år er velkommen. Kurset tar for seg det grunnleggende i det å være medlem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 26.08.2022 18 timer / 3 dager26.08.2022 Gratis kr

Granskningsledelse

Vi tilbyr kurs i granskningsledelse. Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nesten ulykker. Det legges et større ansvar over på de ulike bedrifter at de selv skal gjennomføre interne granskninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 15 timer 7.950 kr

LO-skolen - modul arbeidsliv

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul arbeidsliv. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 20.09.2022 81 timer / 2 måneder20.09.2022

LO-skolen - modul Læring

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul Læring. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 72 timer

LO-skolen - modul organisasjon og ledelse

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul organisasjon og ledelse. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 07.11.2022 74 timer / 2 uker07.11.2022

LO-skolen - modul samfunn

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul samfunn. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 05.09.2022 74 timer / 1 måned05.09.2022

LO-skolen - modul solidaritet

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul solidaritet. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 72 timer

Miljø modul 2 - miljø og samfunn

Vi tilbyr kurs i miljø modul 2 - miljø og samfunn. Modulen skal gi deltakerne en økt teoretisk kompetanse relatert til faget ytre miljø, og deltakerne skal kunne benytte sin kompetanse praktisk i sitt arbeid med miljøforbedringer på lokalt plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 100 timer

Miljøarbeid i bedrift og samfunn - del 1

Vi tilbyr kurs om miljøarbeid i bedrift og samfunn - del 1. Studiet består av 2 uker institusjonell undervisning og 10 mnd. egenstudier på deltid. Undervisningen vil bygge på studentenes erfaringer, og variere mellom forelesninger, diskusjoner, og gruppearbeid omkring de aktuelle temaene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 15.08.2022 40 timer / 12 dager15.08.2022

MoTo - Ansettelser og oppsigelser

Vi tilbyr kurs i MoTo om ansettelser og oppsigelser. Som de ansattes talsperson må du som tillitsvalgt kjenne lovverket for ansettelser og oppsigelser. Hvordan sørge for at rettighetene til nye kollegaer ivaretas fra dag én. Og hva skal du gjøre dersom noen sier opp, eller mottar en avskjedigelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 18 timer 4.950 kr
Sarpsborg Sarpsborg 08.06.2022 20 timer / 3 dager08.06.2022
Stjørdal Stjørdal 18 timer 5.100 kr
Ullensaker Ullensaker 05.10.2022 20 timer / 3 dager05.10.2022

MoTo - Diskriminering i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i MoTo om diskriminering i arbeidslivet. Det finnes omfattende og strenge regler for å unngå diskriminering og trakassering i norsk arbeidsliv. Dette er også et område hvor det har skjedd store endringer i de siste årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 12.10.2022 20 timer / 3 dager12.10.2022
Stjørdal Stjørdal 31.08.2022 20 timer / 3 dager31.08.2022

MoTo - HMS og den tillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i MoTo - HMS og den tillitsvalgte. Hva er rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg når det gjelder HMS?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.11.2022 14.11.2022

MoTo - konserntillitsvalgte

Vi tilbyr kurs i MoTo - konserntillitsvalgte. Vet du forskjellen på et AS og et ASA? Eller hva et konsern er? Det får du vite gjennom modulene: Tillitsvalgt i bedriftsstyrer og Konsern tillitsvalgt og styremedlem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 18 timer 4.950 kr

MoTo - Oppsigelser

Vi tilbyr kurs i MoTo - oppsigelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 16 timer

MoTo - Pensjon

Vi tilbyr kurs i MoTo - pensjon. Pensjon er et tema som er viktig for oss alle, men som mange likevel ikke har satt seg tilstrekkelig godt inn i. Som tillitsvalgt har du et eget ansvar i å sørge for at virksomheten tilbyr gode pensjonsavtaler for medlemmene dine.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sarpsborg Sarpsborg 23.08.2022 20 timer / 3 dager23.08.2022

MOTO - Økonomi for ikke økonomer

Vi tilbyr kurs i MOTO - økonomi for ikke økonomer. Bli dus med økonomien! Synes du tall og regnskap er skremmende? Her finner du de viktigste begrepene innen bedriftsøkonomi forklart på en enkel og lettfattelig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 15 timer

NAF - Fordypning i Hovedavtalen

Vi tilbyr kurs om NAF - fordypning i hovedavtalen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal, Quality Airp... Stjørdal 24 timer
Stjørdal, Quality Airp... Stjørdal 17 timer

NAF - Lover og regler i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs om NAF - lover og regler i arbeidslivet. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 20.09.2022 18 timer20.09.2022 Gratis kr
Tønsberg Tønsberg 06.12.2022 18 timer06.12.2022 Gratis kr

NAF - Overenskomst bergverk

Vi tilbyr kurs om NAF overenskomst bergverk. Kurset skal gi økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Målsettingen er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.11.2022 20 timer09.11.2022 Gratis kr

NAF - Overenskomst maskin

Vi tilbyr kurs om NAF - overenskomst maskin. Kurset skal gi økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Målsettingen er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.11.2022 20 timer09.11.2022 Gratis kr

NAF - Overenskomst private anlegg

Vi tilbyr kurs om NAF - overenskomst private anlegg. Kurset skal gi økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.11.2022 20 timer09.11.2022 Gratis kr

NAF - Overenskomst renhold

Vi tilbyr kurs om NAF overenskomst renhold. Kurset skal gi økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Målsettingen er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15 timer Gratis kr
Trondheim Trondheim 09.11.2022 20 timer09.11.2022 Gratis kr

NAF - Overenskomst service og vedlikehold

Vi tilbyr kurs om NAF - overenskomst service og vedlikehold. Kurset skal gi økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.11.2022 20 timer09.11.2022 Gratis kr

NAF - Overenskomst vakt

Vi tilbyr kurs om NAF - overenskomst vakt. Kurset skal gi økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Målsettingen er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.11.2022 20 timer09.11.2022 Gratis kr

NAF Grunnkurs - Lov, avtale og forhandling

Vi tilbyr NAF grunnkurs - lov, avtale og forhandling. Kurset er gratis og reisen til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.08.2022 (+1) 33 timer15.08.2022 (+1) Gratis kr
Bodø Bodø 33 timer Gratis kr
Hamar Hamar 33 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 33 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 33 timer Gratis kr
Oslo Oslo 33 timer Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 33 timer Gratis kr
Trondheim Trondheim 33 timer Gratis kr
Tønsberg Tønsberg 33 timer Gratis kr
Ålesund Ålesund 33 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs - organisasjon og verving

Vi tilbyr NAF grunnkurs - organisasjon og verving. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.10.2022 33 timer17.10.2022 Gratis kr
Bodø Bodø 33 timer Gratis kr
Hamar Hamar 33 timer Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 33 timer Gratis kr
Oslo Oslo 07.11.2022 33 timer07.11.2022 Gratis kr
Ski Ski 33 timer Gratis kr
Skien Skien 33 timer Gratis kr
Tromsø Tromsø 33 timer Gratis kr
Trondheim Trondheim 21.11.2022 33 timer21.11.2022 Gratis kr
Ålesund Ålesund 12.09.2022 33 timer12.09.2022 Gratis kr

NAF Grunnkurs - påbygg hovedavtalen

Vi tilbyr NAF grunnkurs - påbygg hovedavtalen. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kongsberg Kongsberg 17 timer Gratis kr
Oslo Oslo 25.10.2022 18 timer25.10.2022 Gratis kr
Ski Ski 18 timer Gratis kr
Sola Sola 18 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs - påbygg organisasjonskunnskap

Vi tilbyr NAF grunnkurs - påbygg organisasjonskunnskap. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 18 timer Gratis kr
Oslo Oslo 23.08.2022 (+1) 18 timer23.08.2022 (+1) Gratis kr

NAF Grunnkurs - påbygging lover og regler i arbeidslivet

Vi tilbyr NAF grunnkurs om påbygging lover og regler i arbeidslivet. Dette er et fordypningskurs for medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 18 timer Gratis kr
Oppegård Oppegård 18 timer Gratis kr
Ski Ski 18 timer Gratis kr

NAF Vekteroverenskomsten - medlem og tillitsvalgt

Vi tilbyr kurs i NAF Vekteroverenskomsten for medlem og tillitsvalgte. Kurset er gratis og reisen til / fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15 timer Gratis kr

NNN - Tineklubben grunnbemanning og turnus - virtuelt klasserom

Vi tilbyr kurs om NNN - Tineklubben grunnbemanning og turnus som virtuelt klasserom. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.09.2022 12 timer20.09.2022 Gratis kr

NNN - Tineklubben protokoll og referat - virtuelt klasserom

Vi tilbyr kurs om NNN - Tineklubben protokoll og referat som virtuelt klasserom. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.10.2022 12 timer10.10.2022 Gratis kr

Nye innleieregler og flere faste jobber

Vi tilbyr kurs om nye innleieregler og flere faste jobber. Du vil få en innføring i lovgrunnlaget, samt hva som er forbundets målsetning for arbeidet med innleie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 timer

Omstillingskurs

AOF Oslo og LO tilbyr alle ansatte i LO til et gratis omstilling / karriereveiledningskurs med særlig vekt på datatekniske hjelpemidler (Excel, Powerpoint) og karriere / omstillingsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16 timer 8.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 16 timer 8.000 kr
Ullensaker Ullensaker 16 timer 8.000 kr

Yorkshireskolen 2022

Vi tilbyr kurs på Yorkshireskolen 2022. Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.11.2022 80 timer / 10 dager03.11.2022