Tillitsvalgtopplæring i Oslo

AOF MoTo - Samfunnspåvirkning

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - samfunnspåvirkning. Visste du at klubben din kan være med på å påvirke samfunnet til det bedre? Eller at du kan ty til nasjonale hjelpemidler dersom ikke du får gjennomslag lokalt? Selv på klubbnivå er fagorganisasjonene en viktig del av det norske samfunnet som helhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 17.10.2022 20 timer / 3 dager17.10.2022

AOF MoTo - Sosiale medier, virtuelt kurs

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - sosiale medier, virtuelt kurs. Ingen slipper unna digitaliseringen - og godt er det. Sosiale medier er et svært nyttig medium for klubben din, og du vil vinne mye på å kjenne til noen triks og strategier for å få mest mulig ut av dem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 18 timer

Den europeiske utfordring

Vi tilbyr kurs i den europeiske utfordring. Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.09.2022 50 timer08.09.2022

NAF - Lover og regler i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs om NAF - lover og regler i arbeidslivet. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 20.09.2022 18 timer / 3 dager20.09.2022 Gratis kr

NAF Grunnkurs - Lov, avtale og forhandling

Vi tilbyr NAF grunnkurs - lov, avtale og forhandling. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 33 timer Gratis kr

NAF Grunnkurs - organisasjon og verving

Vi tilbyr NAF grunnkurs - organisasjon og verving. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 07.11.2022 33 timer / 5 dager07.11.2022 Gratis kr

NAF Grunnkurs - påbygg hovedavtalen

Vi tilbyr NAF grunnkurs - påbygg hovedavtalen. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 25.10.2022 18 timer / 3 dager25.10.2022 Gratis kr

NAF Grunnkurs - påbygg organisasjonskunnskap

Vi tilbyr NAF grunnkurs - påbygg organisasjonskunnskap. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 23.08.2022 (+1) 18 timer / 3 dager23.08.2022 (+1) Gratis kr

Omstillingskurs

AOF Oslo og LO tilbyr alle ansatte i LO til et gratis omstilling / karriereveiledningskurs med særlig vekt på datatekniske hjelpemidler (Excel, Powerpoint) og karriere / omstillingsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16 timer 8.000 kr

Yorkshireskolen 2022

Vi tilbyr kurs på Yorkshireskolen 2022. Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.11.2022 80 timer / 10 dager03.11.2022

Engelsk for HKs tillitsvalgte - virtuelt

Vi tilbyr språkkurs i engelsk for HKs tillitsvalgte som nettbasert undervisning. Kurset avholdes over tre dager ved bruk av undervisningsplattform Teams med max 6 deltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18 timer

NNN - Tineklubben grunnbemanning og turnus - virtuelt klasserom

Vi tilbyr kurs om NNN - Tineklubben grunnbemanning og turnus som virtuelt klasserom. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.09.2022 12 timer20.09.2022 Gratis kr

NNN - Tineklubben protokoll og referat - virtuelt klasserom

Vi tilbyr kurs om NNN - Tineklubben protokoll og referat som virtuelt klasserom. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.10.2022 12 timer10.10.2022 Gratis kr

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

Vi tilbyr webinar om oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi. Tretimers webinar med toveis lyd-/ bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer

Retten til et trygt og godt skolemiljø

Vi tilbyr kurs i regelverket om skolemiljø - Retten til et trygt og godt skolemiljø. Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.250 kr

Arbeidsmiljøkonferansen - webinar

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen som webinar, om fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi. En konferanse for alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet. Norsk arbeidsliv er i stor endring. Hvor står vi i dag og hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.10.2022 2 dager27.10.2022 2.400 kr