Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner i Oslo

I denne kategorien ligger sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner. Dette er lovpålagte kurs du må ha før du kan få praktisk opplæring og sertifikat for kraner, trucker og anleggsmaskiner. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene, praktisk opplæring for lift og kran og truckførerbevis ligger i egne kategorier.

Forklift training T1,T2,T3,T4 e-learning + practice (engelsk)

The training is primarily aimed at future users of forklift trucks. However, anyone who is in charge of cargo handling and forklift truck at risk analysis and management can also benefit from the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 4 dager 7.990 kr

Forklift training T1,T2,T3,T4 e-learning + practice engelsk kveld

The training is primarily aimed at future users of forklift trucks. However, anyone who is in charge of cargo handling and forklift truck at risk analysis and management can also benefit from the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 12.12.2022 4 kvelder12.12.2022 7.990 kr

G11 Løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 løfteredskap. Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 2 dager 2.350 kr

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr krankurs på G20 fastmontert hydraulisk kran. Opplæringen retter seg i første rekke mot fremtidige brukere av kran. Men alle som har befatning med lasthåndtering og kran ved risikoanalyse og arbeidsledelse kan også dra nytte av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 2 dager 4.950 kr

G4 Bro og traverskran

Vi tilbyr krankurs på G4 Bro og traverskran. Kurset inneholder modulene 1.1, 2.3, 2.7, 2.8, 3.7, 3.8 og 4.7. Opplæringen er forskriftsmessig tilrettelagt for eventuelle lese- og skrivevansker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 5 dager 9.900 kr

Lede og palletrucker - klasse T1

Vi tilbyr truckførerkurs på lavtløftende truck - klasse T1. Målsettingen med kurset er å utdanne førere av maskiner innenfor klassen T1 Motoriserte lede- og skyvetrucker (u/ fast førerplass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 19.12.2022 1 dag19.12.2022 2.650 kr

Lede og palletrucker - klasse T1 (kveld)

Vi tilbyr truckførerkurs på lavtløftende truck - klasse T1 som kveldskurs. Målsettingen er å utdanne førere av maskiner innenfor klassen T1 Motoriserte lede- og skyvetrucker (u/ fast førerplass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 05.12.2022 1 kveld05.12.2022 2.650 kr

Teleskoptruckkurs klasse C1 - C2, påbygging

Vi tilbyr truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 - C2, påbygging. Opplæringen retter seg i første rekke mot fremtidige brukere av Truck. Men alle som har befatning med lasthåndtering og truck ved risikoanalyse og arbeidsledelse kan også dra nytte av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 1 dag 4.950 kr

Truckførerkurs - dagtid

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 på dagtid. I mange bransjer er det et grunnleggende behov for håndtering av varer og annet gods, ofte med mange ansatte og varer for mange milliarder kroner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 4 dager 7.490 kr

Truckførerkurs - kveldstid

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 på kveldstid. I mange bransjer er det et grunnleggende behov for håndtering av varer og annet gods, ofte med mange ansatte og varer for mange milliarder kroner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 4 kvelder 7.490 kr

Truckførerkurs klasse T1, T2, T3 & T4 - engelsk (dagtid)

The training is primarily aimed at future users of forklift trucks. However, anyone who is in charge of cargo handling and forklift truck at risk analysis and management can also benefit from the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 4 dager 7.990 kr

Truckførerkurs klasse T1, T2, T3 & T4 - engelsk (kveldstid)

The training is primarily aimed at future users of forklift trucks. However, anyone who is in charge of cargo handling and forklift truck at risk analysis and management can also benefit from the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 4 kvelder 7.990 kr

Truckførerkurs T1,T2,T3,T4 e-læring / teori + praksis (dagtid)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T4 på dagtid med e-læring / teori + praksis. En e-læringsdel som SKAL gjennomføres FØR kurset, tar omtrent 3 - 4 timer, deretter 3 dager på lokasjon med en teoridag og to praksisdager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 29.11.2022 (+1) 3 dager29.11.2022 (+1) 7.490 kr

Truckførerkurs T1,T2,T3,T4 e-læring / teori + praksis (kveldstid)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T4 på kveldstid med e-læring / teori + praksis. En e-læringsdel som SKAL gjennomføres FØR kurset, tar omtrent 3 - 4 timer, deretter 3 dager på lokasjon med en teoridag og to praksisdager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 28.11.2022 (+1) 4 kvelder28.11.2022 (+1) 7.490 kr

Anhuker og signalgiver / stroppekurs

Vi tilbyr kurs i anhuker og signalgiver / stroppekurs. Vi ønsker å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 04.01.2023 (+3) 1 dag04.01.2023 (+3) 2.100 kr

Enkle løfteinnretninger modul O-2.2

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger modul O-2.2. Kurset tar for seg bruk av løfteredskap og fallsikring på en god og effektiv måte i en arbeidssituasjon (riggoperasjon). Videreutdanning - etter endt kurs kan man gå videre til Rigging (modul O-3.2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 16 timer 2.200 kr

G1 mobilkran

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran. Kurset vil gi kandidatene god innsikt i mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner setter kurset mye fokus på grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 08.12.2022 (+114) 5 dager08.12.2022 (+114) 14500 kr
Oslo, Rødtvet 05.01.2023 5 dager 05.01.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 02.02.2023 5 dager 02.02.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 16.03.2023 5 dager 16.03.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 11.04.2023 5 dager 11.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 11.04.2023 5 dager 11.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 12.04.2023 5 dager 12.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 13.04.2023 5 dager 13.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 14.04.2023 5 dager 14.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 17.04.2023 5 dager 17.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 18.04.2023 5 dager 18.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 19.04.2023 5 dager 19.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 20.04.2023 5 dager 20.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 21.04.2023 5 dager 21.04.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 5 dager 03.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 5 dager 03.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 04.05.2023 5 dager 04.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 05.05.2023 5 dager 05.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 08.05.2023 5 dager 08.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 09.05.2023 5 dager 09.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 10.05.2023 5 dager 10.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 11.05.2023 5 dager 11.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 12.05.2023 5 dager 12.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 15.05.2023 5 dager 15.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 16.05.2023 5 dager 16.05.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 02.06.2023 5 dager 02.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 02.06.2023 5 dager 02.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 05.06.2023 5 dager 05.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 06.06.2023 5 dager 06.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 07.06.2023 5 dager 07.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 08.06.2023 5 dager 08.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 09.06.2023 5 dager 09.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 13.06.2023 5 dager 13.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 14.06.2023 5 dager 14.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 15.06.2023 5 dager 15.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 16.06.2023 5 dager 16.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 29.06.2023 5 dager 29.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 29.06.2023 5 dager 29.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 30.06.2023 5 dager 30.06.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 03.07.2023 5 dager 03.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 04.07.2023 5 dager 04.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 05.07.2023 5 dager 05.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 06.07.2023 5 dager 06.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 07.07.2023 5 dager 07.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 10.07.2023 5 dager 10.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 11.07.2023 5 dager 11.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 12.07.2023 5 dager 12.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 13.07.2023 5 dager 13.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 14.07.2023 5 dager 14.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 27.07.2023 5 dager 27.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 27.07.2023 5 dager 27.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 28.07.2023 5 dager 28.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 31.07.2023 5 dager 31.07.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 01.08.2023 5 dager 01.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 02.08.2023 5 dager 02.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 03.08.2023 5 dager 03.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 04.08.2023 5 dager 04.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 07.08.2023 5 dager 07.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 08.08.2023 5 dager 08.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 09.08.2023 5 dager 09.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 10.08.2023 5 dager 10.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 11.08.2023 5 dager 11.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 24.08.2023 5 dager 24.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 24.08.2023 5 dager 24.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 25.08.2023 5 dager 25.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 28.08.2023 5 dager 28.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 29.08.2023 5 dager 29.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 30.08.2023 5 dager 30.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 31.08.2023 5 dager 31.08.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 01.09.2023 5 dager 01.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 04.09.2023 5 dager 04.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 05.09.2023 5 dager 05.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 06.09.2023 5 dager 06.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 07.09.2023 5 dager 07.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 08.09.2023 5 dager 08.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 21.09.2023 5 dager 21.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 21.09.2023 5 dager 21.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 22.09.2023 5 dager 22.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 25.09.2023 5 dager 25.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 26.09.2023 5 dager 26.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 27.09.2023 5 dager 27.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 28.09.2023 5 dager 28.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 29.09.2023 5 dager 29.09.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 02.10.2023 5 dager 02.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 03.10.2023 5 dager 03.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 04.10.2023 5 dager 04.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 05.10.2023 5 dager 05.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 06.10.2023 5 dager 06.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 19.10.2023 5 dager 19.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 19.10.2023 5 dager 19.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 20.10.2023 5 dager 20.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 23.10.2023 5 dager 23.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 24.10.2023 5 dager 24.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 25.10.2023 5 dager 25.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 26.10.2023 5 dager 26.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 27.10.2023 5 dager 27.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 30.10.2023 5 dager 30.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 31.10.2023 5 dager 31.10.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 01.11.2023 5 dager 01.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 02.11.2023 5 dager 02.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 03.11.2023 5 dager 03.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 16.11.2023 5 dager 16.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 16.11.2023 5 dager 16.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 5 dager 17.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 20.11.2023 5 dager 20.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 21.11.2023 5 dager 21.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 22.11.2023 5 dager 22.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 23.11.2023 5 dager 23.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 24.11.2023 5 dager 24.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 27.11.2023 5 dager 27.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 28.11.2023 5 dager 28.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 29.11.2023 5 dager 29.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 30.11.2023 5 dager 30.11.2023 14500 kr
Oslo, Rødtvet 01.12.2023 5 dager 01.12.2023 14500 kr

G11 Løfteredskap polsk - G11 kurs na sprzet podnosnikowy

G11 Løfteredskap polsk - G11 kurs na sprzet podnosnikowy. Jesli zamierzasz pracowac ze sprzetem do podnoszenia, wymagane jest obecnie posiadanie kursów i kwalifikacji w zakresie bezpieczenstwa, a takze profesjonalnego aspektu pracy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 3 dager 4500 kr

G11 Løfteredskap repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i G11 løfteredskap. Har du behov for repetisjon av G11 løfteredskapskurset ditt? Kanskje det er lenge siden du har jobber med løfteredskaper? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter ang dette temaet?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 1 dag 2500 kr

G11 Stroppe- og løfteredskaper

Vi tilbyr kurs i G11 stroppe- og løfteredskaper for deg som har behov for mer innføring og opplæring innenfor sikkerhet for løfteredskaper. Kurset blir utført av anerkjente og faglig dyktige konsulenter og instruktører. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 05.12.2022 (+45) 3 dager05.12.2022 (+45) 5500 kr
Oslo, Rødtvet 05.12.2022 3 dager 05.12.2022 5500 kr
Oslo, Rødtvet 06.12.2022 3 dager 06.12.2022 5500 kr
Oslo, Rødtvet 07.12.2022 3 dager 07.12.2022 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.01.2023 3 dager 02.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.01.2023 3 dager 02.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 03.01.2023 3 dager 03.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 04.01.2023 3 dager 04.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 30.01.2023 3 dager 30.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 13.03.2023 3 dager 13.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 03.04.2023 3 dager 03.04.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 03.04.2023 3 dager 03.04.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 04.04.2023 3 dager 04.04.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 05.04.2023 3 dager 05.04.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.05.2023 3 dager 02.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.05.2023 3 dager 02.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 3 dager 03.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 04.05.2023 3 dager 04.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 30.05.2023 3 dager 30.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 30.05.2023 3 dager 30.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 31.05.2023 3 dager 31.05.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 01.06.2023 3 dager 01.06.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 26.06.2023 3 dager 26.06.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 26.06.2023 3 dager 26.06.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 27.06.2023 3 dager 27.06.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 28.06.2023 3 dager 28.06.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 24.07.2023 3 dager 24.07.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 24.07.2023 3 dager 24.07.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 25.07.2023 3 dager 25.07.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 26.07.2023 3 dager 26.07.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 21.08.2023 3 dager 21.08.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 21.08.2023 3 dager 21.08.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 22.08.2023 3 dager 22.08.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 23.08.2023 3 dager 23.08.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 18.09.2023 3 dager 18.09.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 18.09.2023 3 dager 18.09.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 19.09.2023 3 dager 19.09.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 20.09.2023 3 dager 20.09.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 16.10.2023 3 dager 16.10.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 16.10.2023 3 dager 16.10.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 17.10.2023 3 dager 17.10.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 18.10.2023 3 dager 18.10.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 13.11.2023 3 dager 13.11.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 13.11.2023 3 dager 13.11.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 14.11.2023 3 dager 14.11.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 15.11.2023 3 dager 15.11.2023 5500 kr

G2 tårnkran

Vi tilbyr krankurs på G2 tårnkran for opplæring av tårnkranførere som skal arbeide innen bygg og anlegg, verftsindustri og annen industri. Opplæringen gir teori og praksis innen bruk av de ulike typer tårnkraner. Vi følger opplæringsplan gitt av arbeidstilsynet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 08.12.2022 (+148) 2 uker08.12.2022 (+148) 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.01.2023 2 uker 05.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.01.2023 2 uker 05.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 06.01.2023 2 uker 06.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 09.01.2023 2 uker 09.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 10.01.2023 2 uker 10.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 11.01.2023 2 uker 11.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 12.01.2023 2 uker 12.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 13.01.2023 2 uker 13.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.01.2023 2 uker 16.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 17.01.2023 2 uker 17.01.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.02.2023 2 uker 02.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.02.2023 2 uker 02.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.02.2023 2 uker 03.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 06.02.2023 2 uker 06.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 07.02.2023 2 uker 07.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 08.02.2023 2 uker 08.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 09.02.2023 2 uker 09.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 10.02.2023 2 uker 10.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 13.02.2023 2 uker 13.02.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.03.2023 2 uker 16.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.03.2023 2 uker 16.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 17.03.2023 2 uker 17.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 20.03.2023 2 uker 20.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 21.03.2023 2 uker 21.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 22.03.2023 2 uker 22.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 23.03.2023 2 uker 23.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 24.03.2023 2 uker 24.03.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 11.04.2023 2 uker 11.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 11.04.2023 2 uker 11.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 12.04.2023 2 uker 12.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 13.04.2023 2 uker 13.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 14.04.2023 2 uker 14.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 17.04.2023 2 uker 17.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 18.04.2023 2 uker 18.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 19.04.2023 2 uker 19.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 20.04.2023 2 uker 20.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 21.04.2023 2 uker 21.04.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 2 uker 03.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 2 uker 03.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 04.05.2023 2 uker 04.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.05.2023 2 uker 05.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 08.05.2023 2 uker 08.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 09.05.2023 2 uker 09.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 10.05.2023 2 uker 10.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 11.05.2023 2 uker 11.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 12.05.2023 2 uker 12.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 15.05.2023 2 uker 15.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.05.2023 2 uker 16.05.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.06.2023 2 uker 02.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.06.2023 2 uker 02.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.06.2023 2 uker 05.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 06.06.2023 2 uker 06.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 07.06.2023 2 uker 07.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 08.06.2023 2 uker 08.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 09.06.2023 2 uker 09.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 12.06.2023 2 uker 12.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 13.06.2023 2 uker 13.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 14.06.2023 2 uker 14.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 15.06.2023 2 uker 15.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.06.2023 2 uker 16.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 29.06.2023 2 uker 29.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 29.06.2023 2 uker 29.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 30.06.2023 2 uker 30.06.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.07.2023 2 uker 03.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 04.07.2023 2 uker 04.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.07.2023 2 uker 05.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 06.07.2023 2 uker 06.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 07.07.2023 2 uker 07.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 10.07.2023 2 uker 10.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 11.07.2023 2 uker 11.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 12.07.2023 2 uker 12.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 13.07.2023 2 uker 13.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 14.07.2023 2 uker 14.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 27.07.2023 2 uker 27.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 27.07.2023 2 uker 27.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 28.07.2023 2 uker 28.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 31.07.2023 2 uker 31.07.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 01.08.2023 2 uker 01.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.08.2023 2 uker 02.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.08.2023 2 uker 03.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 04.08.2023 2 uker 04.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 07.08.2023 2 uker 07.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 08.08.2023 2 uker 08.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 09.08.2023 2 uker 09.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 10.08.2023 2 uker 10.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 11.08.2023 2 uker 11.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 14.08.2023 2 uker 14.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 15.08.2023 2 uker 15.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.08.2023 2 uker 16.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 17.08.2023 2 uker 17.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 18.08.2023 2 uker 18.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 21.08.2023 2 uker 21.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 22.08.2023 2 uker 22.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 23.08.2023 2 uker 23.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 24.08.2023 2 uker 24.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 24.08.2023 2 uker 24.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 24.08.2023 2 uker 24.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 25.08.2023 2 uker 25.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 25.08.2023 2 uker 25.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 28.08.2023 2 uker 28.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 29.08.2023 2 uker 29.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 30.08.2023 2 uker 30.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 31.08.2023 2 uker 31.08.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 01.09.2023 2 uker 01.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 04.09.2023 2 uker 04.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.09.2023 2 uker 05.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 06.09.2023 2 uker 06.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 07.09.2023 2 uker 07.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 08.09.2023 2 uker 08.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 21.09.2023 2 uker 21.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 21.09.2023 2 uker 21.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 22.09.2023 2 uker 22.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 25.09.2023 2 uker 25.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 26.09.2023 2 uker 26.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 27.09.2023 2 uker 27.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 28.09.2023 2 uker 28.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 29.09.2023 2 uker 29.09.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.10.2023 2 uker 02.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.10.2023 2 uker 03.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 04.10.2023 2 uker 04.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 05.10.2023 2 uker 05.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 06.10.2023 2 uker 06.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 19.10.2023 2 uker 19.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 19.10.2023 2 uker 19.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 20.10.2023 2 uker 20.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 23.10.2023 2 uker 23.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 24.10.2023 2 uker 24.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 25.10.2023 2 uker 25.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 26.10.2023 2 uker 26.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 27.10.2023 2 uker 27.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 30.10.2023 2 uker 30.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 31.10.2023 2 uker 31.10.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 01.11.2023 2 uker 01.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 02.11.2023 2 uker 02.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 03.11.2023 2 uker 03.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.11.2023 2 uker 16.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 16.11.2023 2 uker 16.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 2 uker 17.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 20.11.2023 2 uker 20.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 21.11.2023 2 uker 21.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 22.11.2023 2 uker 22.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 23.11.2023 2 uker 23.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 24.11.2023 2 uker 24.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 27.11.2023 2 uker 27.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 28.11.2023 2 uker 28.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 29.11.2023 2 uker 29.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 30.11.2023 2 uker 30.11.2023 44500 kr
Oslo, Rødtvet 01.12.2023 2 uker 01.12.2023 44500 kr

G20 Fast montert hydraulisk kran inkl G11

Vi tilbyr krankurs på G20 fast montert hydraulisk kran inkl G11. Som kurstilbyder av G20 fastmontert hydraulisk kran vet vi hvordan å skape et relevant kurs for alle deltakerne. Dette fordi vi skreddersyr og tilpasser alle våre kurs etter de arbeidsoppgavene kursdeltaker møter i sitt arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 8 dager 15600 kr

G4 Traverskran

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran. Målsettingen med kurset er å gi deg som skal arbeide med traverskran kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kompetanse til å stoppe bruken hvis det er fare for liv og helse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 08.12.2022 (+25) 4 dager08.12.2022 (+25) 16500 kr

G5 Offshorekran

Vi tilbyr krankurs på G5 offshorekran for kranførere som skal arbeide med løfteoperasjoner offshore. Opplæringen gir teori og praksis innen bruk av de ulike typer offshorekraner. Vi følger opplæringsplan gitt av arbeidstilsynet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 5 dager 54000 kr

G8 lastebilkran med G11 komplett kurs teori og praksis

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran med G11 komplett kurs teori og praksis. Når du fullfører kurset for G8 lastebilkran er du en trygg og sikker fører som kan håndtere alle krevende situasjoner. Du vet også hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 12.12.2022 (+84) 3 samlinger12.12.2022 (+84) 18500 kr
Oslo, Rødtvet 02.01.2023 3 samlinger 02.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 02.01.2023 3 samlinger 02.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 03.01.2023 3 samlinger 03.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 04.01.2023 3 samlinger 04.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 05.01.2023 3 samlinger 05.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 06.01.2023 3 samlinger 06.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 09.01.2023 3 samlinger 09.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 10.01.2023 3 samlinger 10.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 30.01.2023 3 samlinger 30.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 30.01.2023 3 samlinger 30.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 31.01.2023 3 samlinger 31.01.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 01.02.2023 3 samlinger 01.02.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 02.02.2023 3 samlinger 02.02.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 03.02.2023 3 samlinger 03.02.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 13.03.2023 3 samlinger 13.03.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 13.03.2023 3 samlinger 13.03.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 14.03.2023 3 samlinger 14.03.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 15.03.2023 3 samlinger 15.03.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 16.03.2023 3 samlinger 16.03.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 17.03.2023 3 samlinger 17.03.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 02.05.2023 3 samlinger 02.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 02.05.2023 3 samlinger 02.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 3 samlinger 03.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 04.05.2023 3 samlinger 04.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 05.05.2023 3 samlinger 05.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 08.05.2023 3 samlinger 08.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 09.05.2023 3 samlinger 09.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 10.05.2023 3 samlinger 10.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 11.05.2023 3 samlinger 11.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 12.05.2023 3 samlinger 12.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 30.05.2023 3 samlinger 30.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 30.05.2023 3 samlinger 30.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 31.05.2023 3 samlinger 31.05.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 01.06.2023 3 samlinger 01.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 02.06.2023 3 samlinger 02.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 05.06.2023 3 samlinger 05.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 06.06.2023 3 samlinger 06.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 07.06.2023 3 samlinger 07.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 08.06.2023 3 samlinger 08.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 09.06.2023 3 samlinger 09.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 26.06.2023 3 samlinger 26.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 26.06.2023 3 samlinger 26.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 27.06.2023 3 samlinger 27.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 28.06.2023 3 samlinger 28.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 29.06.2023 3 samlinger 29.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 30.06.2023 3 samlinger 30.06.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 03.07.2023 3 samlinger 03.07.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 04.07.2023 3 samlinger 04.07.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 05.07.2023 3 samlinger 05.07.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 06.07.2023 3 samlinger 06.07.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 07.07.2023 3 samlinger 07.07.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 18.09.2023 3 samlinger 18.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 18.09.2023 3 samlinger 18.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 19.09.2023 3 samlinger 19.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 20.09.2023 3 samlinger 20.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 21.09.2023 3 samlinger 21.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 22.09.2023 3 samlinger 22.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 25.09.2023 3 samlinger 25.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 26.09.2023 3 samlinger 26.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 27.09.2023 3 samlinger 27.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 28.09.2023 3 samlinger 28.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 29.09.2023 3 samlinger 29.09.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 16.10.2023 3 samlinger 16.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 16.10.2023 3 samlinger 16.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 17.10.2023 3 samlinger 17.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 18.10.2023 3 samlinger 18.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 19.10.2023 3 samlinger 19.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 20.10.2023 3 samlinger 20.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 23.10.2023 3 samlinger 23.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 24.10.2023 3 samlinger 24.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 25.10.2023 3 samlinger 25.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 26.10.2023 3 samlinger 26.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 27.10.2023 3 samlinger 27.10.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 13.11.2023 3 samlinger 13.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 13.11.2023 3 samlinger 13.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 14.11.2023 3 samlinger 14.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 15.11.2023 3 samlinger 15.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 16.11.2023 3 samlinger 16.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 3 samlinger 17.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 20.11.2023 3 samlinger 20.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 21.11.2023 3 samlinger 21.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 22.11.2023 3 samlinger 22.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 23.11.2023 3 samlinger 23.11.2023 18500 kr
Oslo, Rødtvet 24.11.2023 3 samlinger 24.11.2023 18500 kr

Kontroll av ståltau - Modul P-2.10

Kontroll av ståltau kurset skal bidra til å ivareta et høyt faglig nivå som er tilpasset partenes behov for sikre kran og løfteoperasjoner offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 16 timer 8500 kr

Kranfører repetisjonskurs

Har du behov for repetisjon av kranføreropplæringen din? Kanskje det er lenge siden du har kjørt disse kranene? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter når det kommer til krankjøring?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 1 dag 6500 kr

Kurs kierowcy-operatora maszyn do robót ziemnych od M1 do M6

Kurs kierowców-operatorów M1-M6 daje mozliwosc zrealizowanie tego celu. Kurs zapewni kandydatom dobry wglad w konstrukcje, dzialanie, konserwacje i uzytkowanie maszyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 10 dager 25000 kr

Kurs na hakowego i sygnaliste - anhuker polsk

Uwazamy, ze celem takiego kursu jest zdobycie przez osoby pracujace ze sprzetem i materialami transportowymi wiedzy na temat uzytkowania, konserwacji, codziennej kontroli oraz zasad utylizacji róznych tego typu sprzetów i materialów.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 1 dag 1.950 kr

Kurs na ladowarki teleskopowe C1 i C2 - polsk teleskoptruck

Ladowarki teleskopowe dziela sie na dwie glówne klasy: C1 i C2. Ladowarka teleskopowa C1 to wózek podnosnikowy, w której górna czesc jest przymocowana do ramy. Ladowarka teleskopowa C2 to wózek podnosnikowy zamontowany na glowicy obrotowej.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 2 dager 5500 kr

Kurs na podnosniki koszowe - personløfter polsk

Czy bedziesz uzywal podnosnika koszowego w swojej pracy? Lub moze szukasz nowego zatrudnienia? W Norwegi aby obslugiwac podnosnik koszowy nalezy posiadac udokumentowane przeszkolenie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 1 dag 1.950 kr

Maskinførerkurs / masseforflytning teori & praksis M2, M4, M6

Vi tilbyr komplett maskinførerkurs / masseforflytning med teori & praksis klasse M2, M4 og M6. Hensikten med vårt maskinfører kurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 09.01.2023 (+79) 10 dager09.01.2023 (+79) 8500 kr
Oslo, Rødtvet 06.02.2023 10 dager 06.02.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 20.03.2023 10 dager 20.03.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 24.04.2023 10 dager 24.04.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 24.04.2023 10 dager 24.04.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 25.04.2023 10 dager 25.04.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 26.04.2023 10 dager 26.04.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 27.04.2023 10 dager 27.04.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 28.04.2023 10 dager 28.04.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 01.05.2023 10 dager 01.05.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 02.05.2023 10 dager 02.05.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 03.05.2023 10 dager 03.05.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 04.05.2023 10 dager 04.05.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 05.05.2023 10 dager 05.05.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 05.06.2023 10 dager 05.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 05.06.2023 10 dager 05.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 06.06.2023 10 dager 06.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 07.06.2023 10 dager 07.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 08.06.2023 10 dager 08.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 09.06.2023 10 dager 09.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 12.06.2023 10 dager 12.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 13.06.2023 10 dager 13.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 14.06.2023 10 dager 14.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 15.06.2023 10 dager 15.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 16.06.2023 10 dager 16.06.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 31.07.2023 10 dager 31.07.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 31.07.2023 10 dager 31.07.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 01.08.2023 10 dager 01.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 02.08.2023 10 dager 02.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 03.08.2023 10 dager 03.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 04.08.2023 10 dager 04.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 07.08.2023 10 dager 07.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 08.08.2023 10 dager 08.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 09.08.2023 10 dager 09.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 10.08.2023 10 dager 10.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 11.08.2023 10 dager 11.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 28.08.2023 10 dager 28.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 28.08.2023 10 dager 28.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 29.08.2023 10 dager 29.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 30.08.2023 10 dager 30.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 31.08.2023 10 dager 31.08.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 01.09.2023 10 dager 01.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 04.09.2023 10 dager 04.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 05.09.2023 10 dager 05.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 06.09.2023 10 dager 06.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 07.09.2023 10 dager 07.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 08.09.2023 10 dager 08.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 25.09.2023 10 dager 25.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 25.09.2023 10 dager 25.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 26.09.2023 10 dager 26.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 27.09.2023 10 dager 27.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 28.09.2023 10 dager 28.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 29.09.2023 10 dager 29.09.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 02.10.2023 10 dager 02.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 03.10.2023 10 dager 03.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 04.10.2023 10 dager 04.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 05.10.2023 10 dager 05.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 06.10.2023 10 dager 06.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 30.10.2023 10 dager 30.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 30.10.2023 10 dager 30.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 31.10.2023 10 dager 31.10.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 01.11.2023 10 dager 01.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 02.11.2023 10 dager 02.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 03.11.2023 10 dager 03.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 06.11.2023 10 dager 06.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 07.11.2023 10 dager 07.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 08.11.2023 10 dager 08.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 09.11.2023 10 dager 09.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 10.11.2023 10 dager 10.11.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 11.12.2023 10 dager 11.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 11.12.2023 10 dager 11.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 12.12.2023 10 dager 12.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 13.12.2023 10 dager 13.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 14.12.2023 10 dager 14.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 15.12.2023 10 dager 15.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 18.12.2023 10 dager 18.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 19.12.2023 10 dager 19.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 20.12.2023 10 dager 20.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 21.12.2023 10 dager 21.12.2023 8500 kr
Oslo, Rødtvet 22.12.2023 10 dager 22.12.2023 8500 kr

Maskinførerkurs klasse M1, M2, M3, M4, M5, M6 - repetisjon

Vi tilbyr maskinførerkurs repetisjon klasse M1, M2, M3, M4, M5, M6. Har du behov for repetisjon av maskinføreropplæringen? Kanskje det er lenge siden du har kjørt disse maskinene? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter når det kommer til maskinkjøring?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 2 dager 6500 kr

Maskinførerkurs modul 3.1 (klar for kjøring i bedrift med fadder)

Vi tilbyr maskinførerkurs modul 3.1 (klar for kjøring i bedrift med fadder). Hensikten med vårt masseforflytning og maskinkurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 8 timer 3000 kr

Maskinførerkurs teori & praksis - klasse M2, M4, M6 (kveld)

Vi tilbyr komplett maskinførerkurs / masseforflytning med teori & praksis klasse M2, M4 og M6. Hensikten med vårt maskinfører kurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 05.12.2022 10 kvelder05.12.2022 8500 kr

Maskinførerkurs teori & praksis - klasse M2, M4, M6 (polsk)

Vi tilbyr komplett maskinførerkurs / masseforflytning med teori & praksis klasse M2, M4 og M6 på polsk. Hensikten med vårt maskinfører kurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 16.01.2023 (+1) 10 dager16.01.2023 (+1) 8500 kr

Maskinkurs teori med fadder løsning M1-M6 (modul 1.1 & 2.1 & 3.1)

Vi tilbyr maskinførerkurs teori med fadder løsning M1 - M6 (modul 1.1 & 2.1 & 3.1). Hensikten med vårt masseforflytning og maskinkurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 5 dager 8500 kr

Masseforflytning praksis M2, M4, M6 (modul 3.1 og 4.1)

Vi tilbyr maskinkurs i masseforflytning praksis M2, M4, M6 (modul 3.1 og 4.1). Hensikten med vårt masseforflytning og maskinkurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 40 timer 12000 kr

Norsok R-003

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003 - sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 09.12.2022 (+9) 1 dag09.12.2022 (+9) 3500 kr

Operasjonelt ansvarlig - Kraner og løfteoperasjoner Modul P-2.5

Riktig bruk av arbeidsutstyret har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 16 timer 8250 kr

Operatør av vinsj og personell vinsj – Vinsjoperatør Modul: P-3.3

Vinsjoperatør kurset skal sikre et høyt faglig nivå som er tilpasset deltakere og selskapenes behov for sikre kran- og løfteoperasjoner offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 30.01.2023 (+26) 16 timer30.01.2023 (+26) 8250 kr

Personløfter / liftkurs

Vi tilbyr lift og personløfterkurs. Hensikten med kurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 2.100 kr
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 03.01.2023 (+7) 1 dag03.01.2023 (+7) 2.100 kr

Personløfter / liftkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr lift og personløfterkurs for bedrifter. Hensikten med kurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 1 dag 2.100 kr

Personløfter praksis øvelse - klasse A-B-C

Vi tilbyr kurs i personløfter praksis øvelse - klasse A-B-C. Kurset er for alle som har behov for dokumentere praksis øvelse i forbindelse med utført nettkurs i personløfter ABC. Våre instruktører på personløfter praksis øvelse består av bransjefolk med erfaring i personløfterkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 4 - 6 timer 990 kr

Riggerkurs

Vi tilbyr riggerkurs. Riggerkurset er for alle som bruker løfteutstyr og manuelle vinsjer / taljer og løfteredskap for å flytte last. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og / eller på land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 23.01.2023 (+32) 5 dager23.01.2023 (+32) 15000 kr
Oslo, Rødtvet 20.02.2023 5 dager 20.02.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 27.03.2023 5 dager 27.03.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 19.06.2023 5 dager 19.06.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 19.06.2023 5 dager 19.06.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 20.06.2023 5 dager 20.06.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 21.06.2023 5 dager 21.06.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 22.06.2023 5 dager 22.06.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 23.06.2023 5 dager 23.06.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 14.08.2023 5 dager 14.08.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 14.08.2023 5 dager 14.08.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 15.08.2023 5 dager 15.08.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 16.08.2023 5 dager 16.08.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 17.08.2023 5 dager 17.08.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 18.08.2023 5 dager 18.08.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 09.10.2023 5 dager 09.10.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 09.10.2023 5 dager 09.10.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 10.10.2023 5 dager 10.10.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 11.10.2023 5 dager 11.10.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 12.10.2023 5 dager 12.10.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 13.10.2023 5 dager 13.10.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 06.11.2023 5 dager 06.11.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 06.11.2023 5 dager 06.11.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 07.11.2023 5 dager 07.11.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 08.11.2023 5 dager 08.11.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 09.11.2023 5 dager 09.11.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 10.11.2023 5 dager 10.11.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 04.12.2023 5 dager 04.12.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 04.12.2023 5 dager 04.12.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 05.12.2023 5 dager 05.12.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 06.12.2023 5 dager 06.12.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 07.12.2023 5 dager 07.12.2023 15000 kr
Oslo, Rødtvet 08.12.2023 5 dager 08.12.2023 15000 kr

Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs

Vi tilbyr riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs. Hensikten med opplæringen er å gi etablerte riggere en god teoretisk og praktisk repetisjonsopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 1 dag 2500 kr

Stortruck klasse T6 - T8.4 - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs på stortruck klasse T6 - T8.4 over 10 tonn. Har du behov for repetisjon av stortruck-kurs i forbindelse med jobben, eller ser du etter ny jobb og det er lenge siden sist du har praktisert stortruck kjøring?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 8 timer 2500 kr

Stortruck truckførerkurs klasse T6 - T8 (over 10 tonn)

Vi i tilbyr truckførerkurs på stortruck klasse T6 - T8 over 10 tonn. Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet, Hele landet 2 dager 10800 kr
Hele landet, Hele landet 1 dag 10800 kr
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 30.11.2022 2 dager30.11.2022 10800 kr

T1 - Truckførerkurs lavtløftende truck

Vi tilbyr truckførerkurs på lavtløftende truck klasse T1. God truckføreropplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Kurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 13.01.2023 (+61) 2 dager13.01.2023 (+61) 2990 kr
Oslo, Rødtvet 13.01.2023 2 dager 13.01.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 27.01.2023 2 dager 27.01.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 27.01.2023 2 dager 27.01.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.02.2023 2 dager 17.02.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.02.2023 2 dager 17.02.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 03.03.2023 2 dager 03.03.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 03.03.2023 2 dager 03.03.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.03.2023 2 dager 17.03.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.03.2023 2 dager 17.03.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 26.05.2023 2 dager 26.05.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 26.05.2023 2 dager 26.05.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 09.06.2023 2 dager 09.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 09.06.2023 2 dager 09.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 16.06.2023 2 dager 16.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 16.06.2023 2 dager 16.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 23.06.2023 2 dager 23.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 23.06.2023 2 dager 23.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 30.06.2023 2 dager 30.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 30.06.2023 2 dager 30.06.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 07.07.2023 2 dager 07.07.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 07.07.2023 2 dager 07.07.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 21.07.2023 2 dager 21.07.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 21.07.2023 2 dager 21.07.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 28.07.2023 2 dager 28.07.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 28.07.2023 2 dager 28.07.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 11.08.2023 2 dager 11.08.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 11.08.2023 2 dager 11.08.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 18.08.2023 2 dager 18.08.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 18.08.2023 2 dager 18.08.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 01.09.2023 2 dager 01.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 01.09.2023 2 dager 01.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 08.09.2023 2 dager 08.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 08.09.2023 2 dager 08.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 22.09.2023 2 dager 22.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 22.09.2023 2 dager 22.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 29.09.2023 2 dager 29.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 29.09.2023 2 dager 29.09.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 06.10.2023 2 dager 06.10.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 06.10.2023 2 dager 06.10.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 13.10.2023 2 dager 13.10.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 13.10.2023 2 dager 13.10.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 20.10.2023 2 dager 20.10.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 20.10.2023 2 dager 20.10.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 03.11.2023 2 dager 03.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 03.11.2023 2 dager 03.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 10.11.2023 2 dager 10.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 10.11.2023 2 dager 10.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 2 dager 17.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 2 dager 17.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 2 dager 17.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 17.11.2023 2 dager 17.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 24.11.2023 2 dager 24.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 24.11.2023 2 dager 24.11.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 01.12.2023 2 dager 01.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 01.12.2023 2 dager 01.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 08.12.2023 2 dager 08.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 08.12.2023 2 dager 08.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 15.12.2023 2 dager 15.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 15.12.2023 2 dager 15.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 22.12.2023 2 dager 22.12.2023 2990 kr
Oslo, Rødtvet 22.12.2023 2 dager 22.12.2023 2990 kr

T1 - Truckførerkurs lavtløftende truck (engelsk)

Vi tilbyr truckførerkurs på lavtløftende truck klasse T1 på engelsk. God truckføreropplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Kurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 2 dager 2990 kr

T1 - Truckførerkurs lavtløftende truck (kveld)

Vi tilbyr kveldskurs på lavtløftende truck klasse T1. God truckføreropplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Kurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 2 kvelder 2990 kr

Teleskoptruck klasse C1 og C2

Vi tilbyr truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 og C2. Kjennetegnet til en teleskoptruck er at de har teleskopbom med rekkevidde på mer enn to meter. I tillegg kan en teleskoptruck løfte opptil 10 tonn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 28.11.2022 (+2) 2 dager28.11.2022 (+2) 6500 kr

Teleskoptruck klasse C1 og C2 - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs på teleskoptruck klasse C1 og C2. Har du behov for et repetisjonskurs i teleskoptruck, eller ser du etter ny jobb og det er lange siden du har brukt teleskoptruck? Eller trenger du å utvide sertifikater fra C1 eller C2 til C1 eller C2?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 8 timer 4000 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1, T2, T4, T3, T5. Truckførerkurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 28.11.2022 (+50) 4 dager28.11.2022 (+50) 5500 kr
Oslo, Rødtvet 05.12.2022 4 dager 05.12.2022 5500 kr
Oslo, Rødtvet 19.12.2022 4 dager 19.12.2022 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.01.2023 4 dager 02.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.01.2023 4 dager 02.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 03.01.2023 4 dager 03.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 04.01.2023 4 dager 04.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 05.01.2023 4 dager 05.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 09.01.2023 4 dager 09.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 09.01.2023 4 dager 09.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 10.01.2023 4 dager 10.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 11.01.2023 4 dager 11.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 12.01.2023 4 dager 12.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 16.01.2023 4 dager 16.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 16.01.2023 4 dager 16.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 17.01.2023 4 dager 17.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 18.01.2023 4 dager 18.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 19.01.2023 4 dager 19.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 23.01.2023 4 dager 23.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 23.01.2023 4 dager 23.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 24.01.2023 4 dager 24.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 25.01.2023 4 dager 25.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 26.01.2023 4 dager 26.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 30.01.2023 4 dager 30.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 30.01.2023 4 dager 30.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 31.01.2023 4 dager 31.01.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 01.02.2023 4 dager 01.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.02.2023 4 dager 02.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 13.02.2023 4 dager 13.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 13.02.2023 4 dager 13.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 14.02.2023 4 dager 14.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 15.02.2023 4 dager 15.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 16.02.2023 4 dager 16.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 20.02.2023 4 dager 20.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 20.02.2023 4 dager 20.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 21.02.2023 4 dager 21.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 22.02.2023 4 dager 22.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 23.02.2023 4 dager 23.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 27.02.2023 4 dager 27.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 27.02.2023 4 dager 27.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 28.02.2023 4 dager 28.02.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 01.03.2023 4 dager 01.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 02.03.2023 4 dager 02.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 06.03.2023 4 dager 06.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 06.03.2023 4 dager 06.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 07.03.2023 4 dager 07.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 08.03.2023 4 dager 08.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 09.03.2023 4 dager 09.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 13.03.2023 4 dager 13.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 20.03.2023 4 dager 20.03.2023 5500 kr
Oslo, Rødtvet 27.03.2023 4 dager 27.03.2023 5500 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs på liten truck klasse T1 - T5. Har du behov for repetisjon av truckføreropplæringen? Kanskje det er lenge siden du har kjørt truck? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter ang truckkjøring?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 8 timer 2900 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 (engelsk)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1, T2, T4, T3, T5 på engelsk. Truckførerkurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 06.02.2023 4 dager06.02.2023 5500 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 (helg)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1, T2, T4, T3, T5 som helgekurs. Truckførerkurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 02.12.2022 (+3) 1 helg02.12.2022 (+3) 5500 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 (kveld)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1, T2, T4, T3, T5 som kveldskurs. Truckførerkurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 12.12.2022 (+5) 4 eller 5 kvelder12.12.2022 (+5) 5500 kr

Truckførerkurs på polsk/kurs kierowcy-operatora na wózki jezdniow

Kurs zapewni kandydatom dobry wglad w budowe, dzialanie, konserwacje i uzytkowanie róznych rodzajów wózków jezdniowych (widlowych). Aby uniknac wypadków zwiazanych z praca na wózkach, kurs kladzie duzy nacisk na podstawowe szkolenie w zakresie bezpiecznego uzytkowania wózków jezdniowych.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 05.12.2022 (+3) 4 kvelder05.12.2022 (+3) 7500 kr

Zuraw samochodowy G8 (HDS) plus zawiesia G11 kompletny kurs teori

Zuraw samochodowy G8 (HDS) plus zawiesia G11 kompletny kurs teoria i praktyka. Jako dostawca kursów na HDS’y G8 wiemy, jak stworzyc odpowiedni kurs dla wszystkich uczestników.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 9 dager 15600 kr

HMS Evakuering og redningskurs høytløftende truck

Vi tilbyr HMS evakuering og redningskurs høytløftende truck. Kurset retter seg mot deg som skal kjøre høytløftende truck over 3 meter, og inneholder teori og praksis for evakuering og redning fra høyt løftende trucker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 1 dag 3.000 kr

HMS sikkerhetskurs - Trygg på truck

Vi tilbyr HMS sikkerhetskurs - trygg på truck. Kurset gir innføring i de krav som stilles til gode ledere og truckførere. Kurset gir kunnskap om arbeidsmiljø, ansvar, bruk, kontroll og dokumentasjon og følger forskrifter i henhold til arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 1 dag

Lift og personløfter - klasse A og B

Vi tilbyr grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kursdeltakerne får økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kurset består av en praktisk og teoretisk del.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 1 dag 2.500 kr

Truckførerkurs klasse T1, dokumentert sikkerhetsopplæring (dag)

Vi tilbyr truckførerkurs på ledetruck klasse T1, dokumentert sikkerhetsopplæring på dagtid. Opplæringen dekker trucker som ikke krever ordinært truckførerkurs. Vi har godkjente og sertifiserte instruktører og tilbyr et bredt spekter av kurs ved våre kontorer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 07.12.2022 1 dag07.12.2022 2.700 kr

Truckførerkurs klasse T1, dokumentert sikkerhetsopplæring (kveld)

Vi tilbyr truckførerkurs på ledetruck klasse T1, dokumentert sikkerhetsopplæring på kveldstid. Opplæringen dekker trucker som ikke krever ordinært truckførerkurs. Vi har godkjente og sertifiserte instruktører og tilbyr et bredt spekter av kurs ved våre kontorer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 1 kveld 2.700 kr

Truckførerkurs klasse T1, T2 og T4 (dag)

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck klasse T1, T2 og T4 på dagtid. Våre instruktører er svært dyktige og har lang erfaring i å håndtere de ulike stadiene av opplæringen. De gir alle deltakerne på kurset den beste muligheten til å lykkes i å få truckførerbevis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 28.11.2022 (+1) 5 dager28.11.2022 (+1) 6.000 kr

Truckførerkurs klasse T1, T2 og T4 (kveld)

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck klasse T1, T2 og T4 på kveldstid. Våre instruktører er svært dyktige og har lang erfaring i å håndtere de ulike stadiene av opplæringen. De gir alle deltakerne på kurset den beste muligheten til å lykkes i å få truckførerbevis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset 5 kvelder 7.500 kr

Truckførerkurs stor truck klasse T6 - T8

Vi tilbyr truckførerkurs for stor truck klasse T6 - T8. I Norge er det påkrevd at enhver som betjener en truck skal ha gjennomført godkjent truckførerkurs. De som ikke kan vise til slik opplæring er ikke kvalifiserte førere, og har etter loven ikke rett til å betjene en truck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Holtset Oslo, Holtset

Anhuker og signalgiver / Stroppekurs

Vi ønsker å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 1 dag 1.950 kr

Lift og personløfterkurs

Vi tilbyr lift og personløfterkurs. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 2.250 kr

Masseforflytning komplett kurs Teori & Praksis M2-M4-M6

Hensikten med vårt maskinfører kurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Maskinførere skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker knyttet til bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 10 dager 22.500 kr

Personløfter / liftkurs

Hensikten med kurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 1 dag 2.100 kr

Teleskoptruck C1, med mulighet for C2

Vårt kurstilbud for teleskoptruck C1 og C2 passer for deg som ønsker å bli en trygg og sikker fører av teleskoptruck generelt. Samtidig som du vet hvordan du skal håndtere alle situasjoner på arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 2 dager 4.000 kr

Truckfører kurs T1 - T2 - T4 - med mulighet for T5 (Dagtid)

God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Kompetansebedriften tilbyr truckførerkurs som utdanner trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager 4800 kr