Tillitsvalgtopplæring i Hedmark

Fellesforbundet - kurs i pensjon, AFP og HELP forsikring

Vi tilbyr kurs om Fellesforbundet - kurs i pensjon, AFP og HELP forsikring. Store deler av kurset foregår gjennom informasjon fra ulike forelesere med muligheter for å stille spørsmål. Erfaringsutveksling og lokale temaer tas med i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 27.02.2023 5 timer27.02.2023 Gratis kr

Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2

Vi tilbyr kurs i Fellesforbundet faglig tillitsvalgt 2 som går over 4 dager. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 22.05.2023 25 timer / 4 dager22.05.2023 Gratis kr

FF avd 103 - Pensjon og AFP - viktig å vite!

Vi tilbyr kurs om FF avd 103 - Pensjon og AFP viktig å vite. Målsettingen med kurset er at etter endt kurs skal deltakerne ha fått kjennskap til og informasjon om pensjon og AFP (avtalefestet pensjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 07.03.2023 6 timer07.03.2023 Gratis kr

FF avd.650 - kurs i akkordtariffen for taktekking

Vi tilbyr kurs om FF avd.650 - kurs i akkordtariffen for taktekking. Læringsmål: Opplæring og forståelse for akkordtariffene for taktekking - FOB kapittel 2 og 3 lønnssystemer og akkordarbeid - Utregning og egenkontroll av akkord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 20.02.2023 7 timer20.02.2023 Gratis kr

FF Indre Øst - AIB og VTA overenskomstkurs

Vi tilbyr FF Indre Øst - AIB og VTA overenskomstkurs. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til klubbens oppgaver etter deres Hovedavtale LO - ASVL, og gi medlemmer og tillitsvalgte innsikt i egen VTA overenskomst.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 16.03.2023 11 timer / 2 dager16.03.2023 Gratis kr

FTV 1 - Ny som tillitsvalgt

Vi tilbyr kurs om FTV 1 ny som tillitsvalgt. Få en innføring i tariffoppgjør, forhandlinger og protokollskriving. Målsettingen er å bli kjent med Fellesforbundet og forbundets oppbygging og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 21.03.2023 23 timer / 4 dager21.03.2023 Gratis kr

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

Vi tilbyr webinar om oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi. Tretimers webinar med toveis lyd-/ bildekommunikasjon for god kontakt mellom foreleser og deltakere. Deltakerne vil få en lavterskel verktøykasse for bruk i en krevende og spesiell situasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer

Retten til et trygt og godt skolemiljø

Vi tilbyr kurs i regelverket om skolemiljø - Retten til et trygt og godt skolemiljø. Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.250 kr

Arbeidsmiljøkonferansen - webinar

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen som webinar, om fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi. En konferanse for alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet. Norsk arbeidsliv er i stor endring. Hvor står vi i dag og hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid - virtuelt klasserom

Vi tilbyr kurs om arbeidsmiljøutvalget i arbeid som virtuelt klasserom. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng. AMU er et rådgivnings, -beslutnings- og samarbeidsorgan bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 1.500 kr